Подiлитись
21/06/2024
Конкурс на пошук підрядника для укладання рамкового договору на модернізацію ІКС «Реєстр пошкодженого та знищеного майна» (четверта і наступні черги)

МБО «Фонд Східна Європа» (Замовник) у межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації», згідно із запитом від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Набувач), оголошує пошук підрядника для укладання рамкового договору з початковою тривалістю до кінця 2025 року і можливістю продовжити його на один (1) рік на надання послуг із модернізації функціональності Єдиної державної інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (четверта і наступні черги).

Термін виконання проєкту:

 • 4-та черга (до двох календарних місяців з дати підписання договору);
 • наступні черги модернізації — згідно з технічними вимогами до кожного наступного етапу.

Форма взаємодії: time&material (залучення до робіт із зазначенням тарифних ставок). Послуги надаються згідно з Технічними вимогами до кожного наступного етапу з модернізації ІКС після погодження Сторонами конкретного переліку, строків, трудомісткості та загальної вартості таких послуг через підписання відповідної Заявки.

Рамковий Договір буде невиключним, без будь-якого мінімального обсягу грошових переказів чи інших зобов’язань. Замовник не матиме зобов’язань вести справи з виконавцем рамкового договору як із постачальником унікальних послуг або замовляти чи купувати мінімальну кількість послуг у нього, а виходитиме із поточної ситуації, розвитку потреб та фінансових можливостей протягом періоду, охопленого рамковим договором.

Обиратиме переможця для укладання рамкового договору за результатами аналізу та порівняння пропозицій учасників до четвертої черги модернізації ІКС «Реєстр пошкодженого та знищеного майна» конкурсна комісія Фонду. При цьому Учаснику, який переможе у відборі, надійде пропозиція зберегти запропоновану ціну та модель (форму взаємодії) протягом всього терміну дії рамкового договору на наступні черги (після четвертої) з модернізації ІКС.

Мінімальні вимоги до команди залучених фахівців:

 • менеджер проєктів (Project Manager);
 • бекенд- / фронтенд-розробник (Backend/frontend developer);
 • технічний автор (Technical writer);
 • девопс (DevOps);
 • бізнес-аналітик (Business Analyst);
 • тестувальник (QA tester).

Основні вимоги: усі загальні, функціональні та нефункціональні вимоги до предмета закупівлі (4-та черга) та виконавця робіт наведені в Технічних вимогах до цього конкурсу. 

Валюта та фінансова форма пропозиції: з огляду на довготривалість контракту, складність робіт та умови, за яких проводиться конкурс (воєнний стан), учасникам пропонується надавати фінансовий складник пропозиції у валюті — долари США. Його буде використано для порівняння пропозицій та фіксування в рамковому договорі (відповідні ставки за людиногодини експертів) як незмінної одиниці на весь час контракту. Загальну вартість пропозиції треба розраховувати відповідно до кількості залучених експертів та витрачених кожним із них людиногодин за наведеним у Формі заявки до цього конкурсу зразком.

Умови оплати: оплачуватимуться роботи тільки безготівковим перерахуванням грошових коштів у національній валюті України — українській гривні, відповідно до курсу долара США, затвердженим НБУ на день підписання відповідного замовлення (авансовий платіж) та актів виконаних робіт (остаточний розрахунок за кожним етапом).

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 1(а) Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, реєстраційної картки проєкту №5458-01 від 02.05.2024р. (та всіх подальших модифікацій) та пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України. Оплата за товари / роботи / послуги здійснюється Фондом Східна Європа без урахування ПДВ.

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічних проєктів;
 • склад команди та кваліфікація залучених експертів;
 • наявність матеріально-технічної бази, що відповідає рівню запитаних робіт;
 • термін виконання робіт на 4-му етапі модернізації ІКС;
 • загальна вартість пропозиції на 4-му етапі модернізації ІКС;
 • гарантійна підтримка до впровадження нової версії ІКС, але не більше як 12 місяців від дати підписання акта приймання-передачі.

Порядок подання:

Пропозиції можуть надавати лише суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП).

Пропозиції мають бути оформлені на офіційному бланку (за наявності) відповідно до аплікаційної форми – Форма заявки на участь у конкурсі, підписані та завірені належним чином (підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатка (за наявності) або підписані КЕП / ЕЦП).

До пропозиції учасники обов’язково мають додати:

 • Усі підтверджувальні кваліфікаційні документи, згідно з цією тендерною документацією (склад команди та резюме залучених експертів; підтвердження їх кваліфікації; підтвердження наявності успішного досвіду з впровадження не менше ніж одного проєкту, аналогічного за предметом закупівлі, та досвіду розроблення, модернізації або супроводу веборієнтованого ПЗ у суміжних з предметом закупівлі сферах; підтвердження наявності відповідної матеріальної бази; довідка в довільній формі про надання гарантійної підтримки тощо).
 • Виписку з реєстру, що учасника тендеру не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційної процедури.
 • Лист щодо відсутності серед кінцевих бенефіціарів власників, членів або учасників (акціонерів) компанії, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадян російської федерації, республіки білорусь / ісламської республіки іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах).
 • Реєстраційні документи учасників:
  • – для юридичних осіб — копію статуту; копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку; копію наказу про призначення керівника; копії документів про підтвердження повноважень підписанта;
  • для фізичних осіб-підприємців копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку.

Подання: пропозиції (пакет документів) учасники мають направляти в електронному вигляді, підписані та завірені належним чином (підпис / печатка або підписані КЕП / ЕЦП), на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua, обов’язково зазначаючи в темі листа «DTA_eRecovery_framework agreement».

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 05 липня 2024 року включно. Пропозицій, що будуть отримані після кінцевого строку подання, до розгляду не прийматимуть.

Замовник залишає за собою право контактувати лише з відібраними учасниками, приймати пропозиції учасників або не приймати будь-якої з отриманих пропозицій. Учасник у будь-який момент до кінцевого строку подання цінових пропозицій, але не пізніше ніж 02.07.2024 р., може звернутися до Замовника за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмета закупівлі за електронною адресою: VVelychko@eef.org.ua — та отримати відповідь в електронному вигляді. Замовник може в будь-який момент до закінчення строку подання пропозицій внести зміни в конкурсну документацію та повідомити про це всіх учасників. До моменту підписання рамкового договору про виконання робіт Замовник не несе жодних зобов’язань відносно учасників процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право відхилити тендерні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі. Участь у тендері пов’язаних осіб або ж змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів результати тендеру будуть скасовані або договір з відповідним Виконавцем буде достроково розірваний в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким Виконавцем за договором та відшкодуванням збитків, завданих Замовнику. Учасник може надавати товари / послуги / роботи тільки через одну юридичну особу (виняток: у разі подання спільної заявки на участь двох або більше юридичних осіб або ФОП така заявка має містити угоду про співпрацю або меморандум, укладений на термін, не менший за термін дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначена група осіб) та не має права змінювати надавача послуг упродовж дії терміну рамкового договору (виняток — реорганізація юридичної особи / зміна назви / злиття).