Подiлитись
14/08/2023
Конкурс на позицію експертки/-та з інформаційно-консультаційного та технічного супроводу впровадження Електронного реєстру спортивних споруд

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує конкурс на позицію експертки/-та з інформаційно-консультаційного та технічного супроводу впровадження Електронного реєстру спортивних споруд (далі — ЕРСС).

Основними завданнями Реєстру є облік спортивної інфраструктури в Україні, а також створення цифрової суб’єктності кожному власникові спортивної споруди. Мінмолодьспорт проводить дослідну експлуатацію ІС та переходить до запровадження ІС в промислову експлуатацію.

Цей процес потребує послуг експертного супроводу — інформування, консультування і технічної підтримки користувачів ЕРСС та співробітників Мінмолодьспорту.

Очікувана тривалість надання послуг: до 9 (дев’яти) місяців.

Формат роботи: гібридний (онлайн та офлайн).

Обсяг робіт і обов’язки експерта/-ки:

 • Інформування, консультування та супровід користувачів ЕРСС усіх рівнів (власників спортивних споруд, співробітників територіальних громад, обласних структурних підрозділів, Мінмолодьспорту).
 • Технічна підтримка (супровід) та адміністрування ЕРСС, зокрема і технічне консультування користувачів.
 • Регулярне тестування роботи Реєстру з метою виявлення помилок, недоліків та невідповідностей, підготовка та подання Замовникові (власнику інформаційної системи) запитів на виправлення, а також звітів за результатами тестувань.
 • Загальна координація взаємодії всіх ролей, які представлені в ЕРСС.
 • Удосконалення методичних рекомендацій щодо роботи з ЕРСС:

– розроблення, доповнення та вдосконалення методичних рекомендації щодо заповнення заявки на реєстрацію спортивної споруди (для власників), зокрема на прикладі конкретної правильно заповненої та оформленої заявки;

– розроблення, доповнення та вдосконалення методичних рекомендації щодо верифікації заявок (для верифікаторів).

 • Розроблення пропозицій щодо вдосконалення бізнес-процесів та роботи ЕРСС, модернізації (портал, особистий кабінет, подання та опрацювання заявок, адміністрування):

– формування Технічних вимог для модернізації ЕРСС;

– супровід та прийняття робіт із модернізації.

 • Збирання, аналіз та узагальнення зауважень та пропозицій від користувачів щодо роботи з ЕРСС.
 • Підготування пропозицій щодо індикаторів та показників роботи ЕРСС.
 • Підготування пропозицій щодо взаємодії з іншими державними органами, організаціями з метою вдосконалення роботи ЕРСС, спрощення та прискорення його наповнення.
 • Координування роботи експертної групи з питань упровадження ЕРСС:

– аналіз поточного підходу до роботи зі спортивними спорудами, напрацювання пропозицій щодо його оновлення;

– щодо розроблення методичних рекомендацій для забезпечення належного функціонування ЕРСС;

– формування підходів щодо якісного подання та опрацювання заявок на реєстрацію спортивних споруд;

– щодо коректного висвітлення інформації щодо спортивних споруд у ЕРСС;

– формування нового сучасного паспорта спортивної споруди.

 • Розроблення пропозицій щодо вдосконалення паспорта спортивної споруди, форм звітності.
 • Розміщення інформації на порталі ЕРСС (інструкції, новини, повідомлення, інші матеріали).
 • Розроблення пропозицій щодо вдосконалення довідників (категорії спортивних споруд та інші).
 • Робота за напрямом фіксації пошкоджених чи зруйнованих об’єктів спортивної інфраструктури, внесеної до ЕРСС (збирання та зберігання програмними засобами ЕРСС повідомлень про об’єкти, пошкоджені та знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф), інтеграції з національним реєстром пошкодженого майна.
 • Підготування технічних вимог щодо інтеграції даних з ЕРСС в геоінформаційну систему, постійний супровід цієї взаємодії.
 • Створення користувацьких інструкцій:

– розроблення загальної адаптованої інструкції користувача (за результатами доопрацювань) та розмовних скриптів для співробітників міністерства, а також підготовка їх до консультування користувачів усіх рівнів;

– розроблення інших користувацьких інструкцій та алгоритмів взаємодії;

– написання технічного завдання для створення відеоінструкцій.

 • Взаємодія та комунікація з представниками територіальних громад та обласних профільних структурних підрозділів щодо роботи з ЕРСС.
 • Забезпечення правильного провадження і зберігання облікової інформації, бази даних користувачів ЕРСС (відповідає за правильний облік інформації і її схоронність). Консультування, формування рекомендацій щодо вдосконалення збирання та збереження такої інформації.
 • Проведення практичних семінарів та тренінгів для користувачів усіх рівнів.
 • Аналіз вітчизняної та міжнародної нормативної бази у галузі розвитку спортивної інфраструктури:

– моніторинг пов’язаної з функціонуванням порталу вітчизняної нормативно-правової бази та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення;

– моніторинг закордонного досвіду використання інформаційних систем для обліку спортивної інфраструктури.

 • Консультування та супровід розроблення співробітниками міністерства супутніх нормативних актів, верифікації спортивних споруд.
 • Підготування користувацьких згод та іншої супутньої документації.
 • Виконання інших завдань із упровадження ЕРСС та в межах компетенції за вимогою власника ЕРСС.
 • Провадження самостійної ділянки інформаційної роботи.
 • Залучення дорозроблення програм, планів та інших документів, що сприяють інформаційній діяльності з питань упровадження ЕРСС.
 • Налагодження інтеграції з ІС відповідно до геопросторових даних від Мінагрополітики.
 • Координація роботи регіонів з KPI від Мінцифри щодо ЕРСС.

Вимоги до кваліфікації — досвід роботи з:

 • адміністрування, підтримки та супроводу автоматизованих інформаційних системам та вебсервісів державного рівня;
 • підготування технічної та нормативної документації;
 • державними та органами місцевого самоврядування для забезпечення якісної комунікації, надання консультативних та інших інформаційних послуг;
 • інформацією у сфері фізичної культури та спорту.

Заявки (резюме, яке містить відомості про відповідний досвід роботи та навички, прямі контактні дані) надсилати до 23:00 год 28 серпня 2023 року на адресу: ATkachenko@eef.org.ua з позначкою «Експерт_ка_Реєстр спортивних споруд».

Контактна інформація:
Анна Ткаченко
, Фонд Східна Європа
ATkachenko@eef.org.ua