Подiлитись
26/06/2024
Конкурс на посаду спеціаліста/спеціалістки з грантів і контрактів

Фонд Східна Європа шукає спеціаліста/спеціалістку з грантів і контрактів, який/яка супроводжуватиме адміністрування грантового портфоліо Фонду Східна Європа, а також коротко- та довгострокові контракти за програмами Фонду. Спеціаліст/спеціалістка з грантів і контрактів працюватиме під керівництвом Фінансової директорки Фонду.

Обов’язки

Загальні:

 • адміністрування грантового портфоліо Фонду;
 • ведення впорядкованої та повної системи файлів з грантовими документами та контрактами;
 • підтримка бази даних із грантами та контрактами;
 • співпраця з фінансовими менеджерами/менеджерками Фонду для підготовки звітності донорам Фонду, графіків виплат за грантами та під час проходження Фондом аудитів;
 • підготовка звітів та аналітики стосовно грантів та контрактів на запит керівництва Фонду чи донорів.

За грантовим компонентом: 

 • адміністрування грантового портфоліо Фонду: проведення аналізу заявників (due diligence) перед наданням гранту, оцінка бюджету проєкту, підготовка грантових договорів, проведення грантових виплат, верифікація звітів грантоотримувачів, здійснення процедур закриття грантів;
 • у співпраці з програмними фахівцями Фонду – аналіз аналітичних і фінансових звітів грантоотримувачів щодо їх відповідності умовам грантового договору, грантовим політикам Фонду та вимогам донорів;
 • надання консультацій щодо грантових процедур Фонду та вимог до фінансової звітності;
 • проведення грантових платежів і внесення інформації про витрати за грантами до бухгалтерської системи Фонду;
 • участь у візитах до грантоотримувачів для оцінки діяльності за проєктами, які фінансуються Фондом, та перевірки документів щодо витрат за грантом.

За компонентом контрактів:

 • у співпраці з програмними фахівцями Фонду – підготовка контрактів за програмами Фонду;
 • надання оцінки ризиків щодо процедур контрактування;
 • перегляд фінансових звітів за контрактами, за потреби.

Кваліфікаційні вимоги:

 • ступінь бакалавра з бухгалтерської справи, бізнес-менеджменту, права, економіки чи суміжних сфер; ступінь магістра буде перевагою;
 • відмінна обізнаність зі стандартами та практиками бухгалтерського обліку в Україні;
 • щонайменше два роки релевантного досвіду в адмініструванні грантів і контрактів; перевагою буде попередній досвід управління грантами за фінансової підтримки USAID чи Європейського Союзу; наявність досвіду управління грантами з використанням коштів інших донорів також вітається;
 • увага до деталей і відмінні організаційні навички – обов’язкові;
 • професійне володіння Microsoft Excel, Word, та Office – обов’язкове; обізнаність з MS Project та бухгалтерськими програмами буде перевагою;
 • спроможність працювати незалежно та у середовищі багатозадачності з високими вимогами та чіткими дедлайнами, спроможність встановлювати пріоритети для забезпечення результату;
 • відмінні навички комунікації, спроможність налагоджувати та підтримувати ефективну співпрацю з колегами та партнерами;
 • відмінне володіння українською мовою – обов’язкове; володіння англійською мовою на рівні, достатньому для ведення професійної комунікації (письмово та усно) – обов’язкове.

Просимо надсилати резюме та супровідний лист до 15 липня 2024 року за електронною адресою resumes@eef.org.ua.

Вкажіть назву вакансії в темі листа. Будь ласка, не робіть запитів телефоном.