Подiлитись
12/07/2022
«3D Project»: Незалежне фінальне оцінювання
Зовнішнє оцінювання 3DProject

Програма «3D Project: розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство за часів пандемії та в майбутньому» реалізовувалася Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу та тривала від жовтня 2020 року по квітень 2022 року.

Зовнішнє оцінювання Програми «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство за часів пандемії та в майбутньому» проводила соціологічна компанія Vox Populi Agency від квітня по травень 2022 року. 

Метою оцінювання було визначити ступінь реалізації Програми за такими критеріями: актуальність, сталість, узгодженість, ефективність, результативність і вплив. Критерії є ключовими для оцінювання міжнародних проєктів розвитку, які розроблені та застосовуються Організацією економічної співпраці та розвитку (OECD). 

Зважаючи на воєнні дії, розпочаті на території України російською федерацією, у лютому 2022 року під час оцінювання також звертали окрему увагу на те, яким чином Програма зреагувала на нагайні потреби громадянського суспільства, спричинені війною, і наскільки оперативно та гнучко ресурси програми були переорієнтовані на подолання гуманітарної кризи. 

Оцінювання проводили кількісними та якісними методами соціологічних досліджень, із застосуванням методу кабінетного дослідження (вивчення відкритих джерел і наданих співробітниками Фонду проєктних документів). 

Діяльність Програми полягала в подоланні наслідків і негативного впливу пандемії COVID-19 на розвиток громадянського суспільства, посиленні спроможності організацій громадянського суспільства, в тому числі й інституційної спроможності власне Фонду. В межах програми розробляли інноваційні методи розробки і застосування цифрових інструментів та інструментів громадських технологій, відбулося посилення адвокаційної, комунікаційної та лідерської складових діяльності громадських організацій. Зовнішня діяльність Програми була зосереджена на розробленні навчальних курсів для організацій, залученні їхніх представників до проходження навчання онлайн, адмініструванні грантової і акселераційної програми із розроблення цифрових продуктів громадськими організаціями, проведенні коучингової програми для лідерів ГО. Діяльність, орієнтована на посилення спроможності Фонду, стосувалася системного навчання і супроводу співробітників організації у впровадженні інструментів належного врядування у проєктному менеджменті, фінансовій, адміністративній і комунікаційній сферах. 

За результатами оцінювання, Програма була актуальною і відповідала потребам громадських організацій під час карантинних обмежень. Так, більшість респондентів з-поміж співробітників Фонду і громадських організацій зазначили, що мали значний запит на покращення знань і навичок у сфері цифрових технологій, підтримку у сфері розробки продуктів електронної демократії та залучення громадськості до ухвалення рішень. Такою об’єднавчою і підтримувальною донорською платформою для них стала Програма. 

За результатами опитування представників ОГС, які брали участь у Програмі, в межах фінального незалежного оцінювання:

93,75 % опитаних представників ОГС, які покращили навички застосування інноваційних інструментів та знань у операційній діяльності ОГС; 

94,1 % опитаних представників ОГС, які покращили навички аналізу політики, управління проєктами, збору коштів та бюджетування, комунікації та адвокації; 

68,75 % опитаних представників ОГС, які покращили доступ до ухвалення рішень на місцевому рівні; 

82 % опитаних представників ОГС, які підвищили здатність ефективно виконувати діяльність у режимі карантину. 

В межах проєкту було розроблено два онлайн-курси. Майже всі респонденти (86-90%) погоджуються, що прослуховування онлайн-курсу допомогло з покращенням знань і навичок із різних сфер, таких як інноваційні інструменти у щоденній діяльності, комунікація з громадськістю, застосування дизайн-мислення, робота з цільовою аудиторією проєкту. Водночас 38-52% з-поміж них «повністю» погоджуються щодо покращення своїх знань і навичок.

Покращення знань / навичок щодо…

n=21 (у дужках вказана кількість респондентів, які обрали відповідну відповідь)

Вочевидь, більшість інструментів і продуктів, які були створені в межах Програми, призначені, перш за все, для використання у мирний час. Так, з 20-ти розроблених продуктів п’ять не працювали на момент проведення оцінювання або були недоступні з причини бойових дій на території України. Інші продукти – сайти, чат-боти, платформи – функціонують. Утім, одним із викликів у воєнний час залишається не лише функціонування цих ресурсів, а й перепрофілювання і адаптація до нагальних потреб суспільства в умовах війни – наприклад, можливість допомагати із вирішенням соціальних, гуманітарних або інших питань, пов’язаних також із залученням населення до співпраці. 

За результатами реалізації Програми можна стверджувати, що всі заплановані види діяльності реалізовані. Учасники і учасниці Програми – всіх без винятку компонентів – зазначають, що участь у заходах Програми – навчанні, грантовій програмі, акселераційному компоненті та у внутрішньому Проєкті (для співробітників Фонду) – була ефективною. Зокрема, завдяки Програмі учасники здобули знання і онлайн-інструменти громадського впливу, підтримку свого лідерського і управлінського потенціалу, фінансові ресурси і менторську підтримку для створення цифрових продуктів, civic tech інструментів. У цілому всі ці здобутки посилили ефективність діяльності самих організацій та їхніх представників або допомогли також бути більш гнучкими у роботі зі своїми цільовими аудиторіями.

Більш детально із матеріалами можна ознайомитись за посиланням:

  1. Повний описовий звіт українською мовою 
  2. Короткий звіт українською мовою 
  3. Короткий звіт англійською мовою 
  4. Презентація результатів англійською мовою