Подiлитись
18/04/2024
Конкурс на вибір експерта/-ки або групи експертів для проведення заходів з інституційного розвитку та менторського супроводу з питань фінансово-адміністративної та кадрової діяльності партнерських організацій громадянського суспільства (ОГС)

У межах проєкту «Фенікс» (Фенікс: Сильна Україна під час війни), що виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу, оголошується конкурс на вибір підрядника для проведення заходів з інституційного розвитку та менторського супроводу з питань фінансово-адміністративної та кадрової діяльності партнерських ОГС.

Елементи інституційної підтримки для Фонду та організацій партнерської мережі включають вдосконалення фінансових, адміністративних та кадрових процедур і механізмів, поліпшення управлінського потенціалу програм і проєктів.

Обсяг та рівень завдань, визначений шляхом проведення діагностик партнерських організацій, адаптований відповідно до рівня розвитку обраної організації, а також її конкретних потреб.

Мета заходів, спрямованих на удосконалення фінансових та кадрових процедур і механізмів

За результатами оцінки та глибокої діагностики поточного стану розвитку спроможності у сфері фінансового менеджменту та управління персоналом 11 партнерських організацій отримали індивідуальні рекомендації щодо розробки плану дій, визначення пріоритетних тем.

Ці рекомендації є основою для подальшої роботи з удосконалення фінансового менеджменту (лот 1) та кадрових процедур (лот 2) організацій, для реалізації чого буде потрібна спеціалізована менторська підтримка.

Цільова аудиторія:

Програмні спеціалісти, серед них – фінансові менеджери, HR-менеджери, керівники проєктів та програм, спеціалісти з розвитку персоналу партнерських ОГС.

За результатами надання послуг Виконавець надає:

  • Звіт про впроваджені заходи щодо покращення фінансових та кадрових процедур 11 ОГС.
  • Рекомендації щодо подальших напрямів розвитку 11 ОГС.
  • Узагальнений звіт щодо виконаної роботи.

Часові межі виконання:

Період залучення експерта/-ки (експертів) за технічним завданням: травень – липень 2024 року.

Вимоги до експертів:

  • Подаватися до участі у конкурсі можуть як експертні групи, так і індивідуальні експерти/-ки.
  • Зауважимо, що заявники(-ці) можуть подаватись як на обидва лоти (“фінансовий менеджмент” (лот 1) або “управління персоналом” (лот 2)) одночасно, так і окремо на кожен із них. У пропозиції вартість за кожен лот необхідно вказати окремо.
  • Заявник має підтвердити експертизу та практичний досвід у тематиці завдань, на які подає заявку.

Вимоги до оформлення заявки:

Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи:

  • Підписану заявку на участь у конкурсі згідно шаблону, включаючи зазначення вартості експертної години.
  • Резюме виконавця(-ів) (прохання серед іншого вказати практичний досвід і перелік успішно реалізованих завдань за тематикою конкурсу).

ФСЄ гарантує дотримання авторських прав та конфіденційності щодо всіх об’єктів інтелектуальної власності, поданих у складі пропозицій.

Терміни подання заявки:

Заявки приймають до 02 травня 2024 року включно на адресу Phoenix_tender@eef.org.ua з приміткою у темі листа «Експерт/-ка з проведення заходів із менторського супроводу з питань фінансово-адміністративної діяльності партнерських ОГС» або «Експерт/-ка з проведення заходів із менторського супроводу з питань кадрової діяльності та управління персоналом партнерських ОГС».