Подiлитись
29/06/2023
Конкурс на пошук підрядника для модернізації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує конкурс на пошук підрядника для модернізації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – ЄДЕССБ) в частині створення Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць (далі – ЄДРАТО) та територій територіальних громад, Єдиного державного реєстру адрес (далі – ЄДРА), Реєстру будівель та споруд (1 черга) у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Єдина державна електронна система у сфері будівництва – єдина інформаційно-комунікаційна система (далі – ІКС) у складі містобудівного кадастру, що має забезпечувати створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, оброблення, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг з метою отримання послуг у сфері будівництва.

Метою модернізації ІКС є створення ЄДРАТО, ЄДРА, Реєстру будівель та споруд як єдиних офіційних джерел інформації про адміністративно-територіальні одиниці та території територіальних громад, поіменовані об’єкти, вулиці, адреси та технічні характеристики будівель, споруд та приміщень.

Все програмне забезпечення, яке буде створено в межах модернізації ЄДЕССБ, має забезпечуватись гарантійною підтримкою (виправлення помилок програмного забезпечення та оновлення версій) протягом 6 (шести) календарних місяців з дати розгортання модернізованого програмного забезпечення ЄДЕССБ на обладнанні Мінінфраструктури.

Вартість такої гарантійної підтримки має включатись до вартості послуг з розроблення модернізованого програмного забезпечення ЄДЕССБ.

З Технічними вимогами можна ознайомитись за посиланням.

Вимоги до потенційного виконавця:

  • надання підтвердження досвіду реалізації щонайменше двох систем аналогічної складності (у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо);
  • надання підтвердження досвіду розроблення програмного забезпечення не менше 3 років (у заявці навести опис реалізованих проєктів).

Критерії відбору:

  • досвід виконання аналогічних завдань;
  • ціна;
  • термін виконання.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість на підставі статті 1(а) Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, реєстраційної картки проекту №3519-19 та пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України. Тобто Фонд Східна Європа проводить оплату за товари без урахування ПДВ.

Порядок подання комерційних пропозицій

Пропозиції приймаються від юридичних осіб (далі – ЮО) та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

  • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності).

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу:

Київ, вул. Саксаганського, 96, офіс 508.

Або заявка має бути направлена у електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП на електронну пошту yzaplavna@eef.org.ua з темою листа «Модернізація ЄДЕССБ».

Терміни та адреса подання заявок

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше 13 липня 2023 року включно.

Фонд Східна Європа залишає за собою право контактувати лише з відібраними заявниками, уточнювати інформацію в учасників конкурсу в усній та письмовій формі, а також скасувати конкурс.