Подiлитись
03/06/2024
Конкурс на пошук підрядника для модернізації «Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки» в частині модернізації підсистеми «Централізований облік Дозволів на міжнародні перевезення», підсистеми «ЄКМТ» та забезпечення електронної взаємодії з зовнішніми інформаційно-комунікаційними системами

МБО «Фонд Східна Європа» (Замовник) в межах проєкту USAID / UK Dev «Підтримка цифрової трансформації» (DTA), згідно з запитом від Державної служби України з безпеки на транспорті (Набувач), оголошує пошук підрядника для модернізації «Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки» в частині модернізації підсистеми «Централізований облік Дозволів на міжнародні перевезення», підсистеми «ЄКМТ» та забезпечення електронної взаємодії з зовнішніми інформаційно-комунікаційними системами.

Предмет закупівлі: модернізація підсистеми «Централізований облік Дозволів на міжнародні перевезення», підсистеми «ЄКМТ» та забезпечення електронної взаємодії з зовнішніми інформаційно-комунікаційними системами, з метою модернізації «Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки».

Мета: оптимізувати процеси інформаційної взаємодії її суб’єктів на рівні загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів та забезпечити ефективність надання адміністративних послуг у сфері наземного транспорту.

Термін виконання проєкту: 6 календарних місяців. Можливе дострокове виконання робіт.

Основні вимоги: усі загальні, функціональні та нефункціональні вимоги до предмета закупівлі та виконавця робіт наведені в Технічних вимогах до цього конкурсу.

Вимоги до учасників:

 • Виконавець повинен мати підтверджений позитивний досвід за минулі 6 років з розроблення та/або модернізації (розвитку, доопрацювання, модифікацію тощо) або підтримки програмного забезпечення державного (єдиного, єдиного державного тощо) реєстру, держателем якого є державний орган центрального рівня, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (у заявці обов’язково навести опис реалізованих проєктів, надати копії не менше двох договорів та актів виконаних робіт / наданих послуг тощо, листи-відгуки до них).
 • Виконавець має надати резюме залучених працівників (команда розробників та технічної підтримки), які мають відповідні знання та досвід участі у аналогічних проєктах.
 • У мінімальному складі команди розробки обов’язково мають бути такі фахівці: JavaScript, Node.js, MSSQL, MySQL, Backend developer (за потреби), DevOps, QA tester, Business Analyst, Project Manager, але в будь-якому разі виконавець сам визначає необхідний склад команди для належного виконання розробки.
 • Наявність у працівників (команди розробників) досвіду розроблення на платформі UnityBase https://uk.wikipedia.org/wiki/UnityBase або сертифікату/-ів, що підтверджує/-ють навчання в програмі «Мегаполіс3.ЮнітіБейз» (вимога не є обов’язковою, але є одним з критеріїв вибору).
 • Надати гарантійну підтримку (усунення недоліків, виявлених під час експлуатації модернізованої системи, коригування експлуатаційної документації та надання оновлень підсистеми «Централізований облік Дозволів на міжнародні перевезення», підсистеми «ЄКМТ») не менше 6 (шести) календарних місяців з дати підписання акту приймання–передачі програмного забезпечення. Вартість гарантійної підтримки має бути внесена до загальної вартості послуг.

Умови оплати: Оплачуватимуться роботи тільки як безготівкове перерахування грошових коштів у національній валюті України — українській гривні.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість на підставі статті 1(а) Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, реєстраційної картки проєкту №5458-01 від 02.05.2024р. (та всіх подальших модифікацій) та пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України. Оплата за товари / роботи / послуги здійснюється Фондом Східна Європа без урахування ПДВ.

Критерії вибору:

 • досвід виконання аналогічних проєктів;
 • кваліфікація залучених експертів;
 • досвід розроблення на платформі UnityBase https://uk.wikipedia.org/wiki/UnityBase або наявність сертифікату/-ів, що підтверджує/-ють навчання в програмі «Мегаполіс3.ЮнітіБейз» для команди розробників;
 • термін виконання робіт;
 • загальна вартість пропозиції;
 • гарантійна підтримка не менше 6 календарних місяців;
 • порядок розрахунків (зверніть увагу: остаточний розрахунок має відбуватися лише після ухвалення кінцевих результатів робіт проєкту з боку Набувача).

ВАЖЛИВО! У разі, якщо загальна вартість найнижчої пропозиції Учасника серед тих, що були отримані, перевищує заплановані бюджетні витрати Замовника, останній на етапі оцінювання подань має право попросити потенційного переможця конкурсу зменшити його цінову пропозицію.

Порядок подання:

Пропозиції можуть надавати лише суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП).

Пропозиції мають бути оформлені на офіційному бланку (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписані та завірені належним чином (підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатка (за наявності) або підписані КЕП / ЕЦП).

ВАЖЛИВО: Усі пропозиції учасників мають надаватися без ПДВ та у єдиній валюті — українська гривня. Покликання на відповідний еквівалент вартості пропозиції в будь-якій іноземній валюті є тільки додатковою інформацією, яка не може бути використана для порівняння цінових пропозицій учасників.

До пропозиції учасники обов’язково мають додати:

 • Усі підтверджувальні кваліфікаційні документи, що вимагаються цією тендерною документацією (резюме залучених експертів, копії сертифікатів залучених експертів (досвід розроблення на платформі UnityBase або наявність сертифікату/-ів, що підтверджує/-ють навчання в програмі «Мегаполіс3.ЮнітіБейз»), опис реалізованих релевантних проєктів, копії листів-відгуків, підтвердження наявності досвіду з розроблення та/або модернізації (розвитку, доопрацювання, модифікацію тощо) або підтримки програмного забезпечення державного (єдиного, єдиного державного тощо) реєстру, держателем якого є державний орган центрального рівня (не менше ніж 2 договори та акти виконаних робіт / надання послуг за минулі 6 років), довідка в довільній формі про надання гарантійної підтримки тощо).
 • Виписку з реєстру, що учасника тендеру не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
 • Лист щодо відсутності серед кінцевих бенефіціарів власників, членів або учасників (акціонерів) компанії, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадян російської федерації, республіки білорусь/ісламської республіки іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах).
 • Реєстраційні документи учасників:
  • – для юридичних осіб — копію статуту; копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку; копію наказу про призначення керівника; копії документів про підтвердження повноважень підписанта;
  • – для фізичних осіб-підприємців копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку.

Подання: пропозиції (пакет документів) учасники мають направляти в електронному вигляді, підписані та завірені належним чином (підпис / печатка або підписані КЕП / ЕЦП), на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua, обов’язково зазначаючи в темі листа «DTA_Модернізація ЄКІС».

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 17 червня 2024 року включно. Пропозицій, що будуть отримані після кінцевого строку подання, до розгляду не прийматимуть.

Замовник залишає за собою право контактувати лише з відібраними учасниками, приймати пропозиції учасників або не приймати будь-якої з отриманих пропозицій. Учасник у будь-який момент до кінцевого строку подання цінових пропозицій, але не пізніше ніж 12.06.2024 р., може звернутися до Замовника за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмета закупівлі за електронною адресою: IVozniuk@eef.org.ua — та отримати відповідь в електронному вигляді. Замовник може в будь-який момент до закінчення строку подання пропозицій внести зміни в конкурсну документацію та повідомити про це всіх учасників. До моменту підписання договору про виконання робіт Замовник не несе жодних зобов’язань відносно учасників процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право відхилити тендерні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі. Участь у тендері пов’язаних осіб або ж змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів результати тендеру будуть скасовані або договір з відповідним Виконавцем буде достроково розірваний в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким Виконавцем за договором та відшкодуванням збитків, завданих Замовнику. Учасник може надавати товари / послуги / роботи тільки через одну юридичну особу (виняток: у разі подання спільної заявки на участь двох або більше юридичних осіб або ФОП така заявка має містити угоду про співпрацю або меморандум, укладений на термін, не менший за термін дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначена група осіб) та не має права змінювати надавача послуг упродовж дії терміну договору (виняток — реорганізація юридичної особи / зміна назви / злиття).

Контактна інформація:

Вознюк Ірина, спеціалістка із закупівель Фонду Східна Європа,

IVozniuk@eef.org.ua