Подiлитись
16/02/2024
Конкурс на позицію комунікаційного(-ої) координатора(-ки) програми

Фонд Східна Європа оголошує конкурс на позицію комунікаційного(-ої) координатора(-ки) для супроводу програм, що впроваджує організація.

Місцерозташування: Київ, Україна

Термін подання заявок: 29 березня 2024 року

Тип роботи: гібридний

Основні завдання й обов’язки:

 • Розроблення та впровадження стратегії комунікації програми на коротко- та довгострокову перспективу, враховуючи цілі та інтереси ключових стейкхолдерів, наявні ресурси, історичний досвід та інші фактори.
 • Координація комунікаційних зусиль із ключовими стейкхолдерами програми, командою реалізації програми, іншими програмами організації-імплементатора – для забезпечення взаємодоповнюваності та послідовності.
 • Планування та реалізація інформаційних кампаній.
 • Налагодження та підтримання відносин із медіа.
 • Управління роботою та результатами роботи консультантів із комунікацій та постачальників послуг.
 • Підготовка інформаційних матеріалів у межах програми (пресрелізів, новин, дописів, інформаційних довідок, тез до виступів тощо).
 • Планування та організація публічних заходів у межах програми (пресконференцій, презентацій, брифінгів тощо).
 • Участь у річному робочому плануванні програми, процесах моніторингу та оцінювання, звітності, забезпечення своєчасності та точності наданої інформації.
 • Координування комунікаційної діяльності партнерів Фонду Східна Європа / програми, забезпечення дотримання ними вимог усталеної політики брендування, надання рекомендацій щодо їхньої комунікаційної діяльності.
 • Контроль за виробництвом брендованих / інформаційних матеріалів.
 • Виконання інших завдань, передбачених річним робочим планом програми.

Кваліфікація та досвід:

 • Магістерська освіта в галузі комунікацій, журналістики, міжнародних відносин або суміжній галузі.
 • Щонайменше три роки досвіду в розробленні та виконанні успішних стратегій комунікацій з фокусом на широку аудиторію.
 • Попередній досвід у стратегічних комунікаціях для програм, що фінансуються міжнародними донорами, є перевагою.
 • Виняткові міжособистісні, писемні та усні навички презентування.
 • Демонстрована здатність керувати, наставляти та розвивати персонал.
 • Відмінні навички у висловлюванні, письмі, редагуванні, звітності та інших комунікаційних процесах англійською та українською мовами.

Заявка на участь у конкурсі має містити:

 • резюме українською мовою;
 • мотиваційний лист українською (або англійською) мовою із зазначенням очікуваного рівня заробітної плати.

Подання заявок на конкурс:

Пропозиції, будь ласка, надсилайте до 23:00 години 29 березня 2024 року на адресу: resumes@eef.org.ua з позначкою «Комунікаційний(-а) координатор(-ка)».