Подiлитись
10/08/2023
Конкурс на вибір підрядника з розроблення інструментарію визначення вартості розмитнених автомобілів та аналізу податкових надходжень

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує конкурс на відбір підрядника для надання послуги з розроблення, упровадження та супроводження інструментарію визначення вартості розмитнених автомобілів та аналізу податкових надходжень.

Проєкт TAPAS націлений на протидію корупції через реформу електронного урядування в Україні та запровадження кращих світових практик у сферах електронних закупівель, відкритих даних та електронних послуг.

Мета — розробити систему розрахунку середньої арифметичної та медіанної вартості розмитнених нових та вживаних автомобілів з урахуванням їх марки, моделі, року виробництва, типу та обсягу двигуна з подальшим визначенням митних зборів та інших податків залежно від коефіцієнтів дисконтування, які визначаються за роком виробництва автомобіля, за період 2021–2022 рр.

Виконавець повинен забезпечити гарантійну підтримку протягом 6 (шести) календарних місяців від дати підписання Акту приймання-передання наданих послуг відповідного інструментарію, а саме:

  • виправлення технічних помилок в роботі інструментарію (технічними помилками вважається невідповідність роботи інструментарію цим Технічним вимогам);
  • оновлення інструментарію шляхом заміни файлу на хмарному сховищі за результатами виправлення технічних помилок.

Технічні вимоги надаються за запитом на електронну адресу: digital.tenders@eef.org.ua

Виконавець повинен надати підтвердження досвіду:

  • реалізації щонайменше двох подібних проєктів (у заявці навести їхній опис, листи-відгуки тощо);
  • розроблення систем розрахунку даних не менше ніж 5 років (у заявці навести опис реалізованих проєктів).

Критерії відбору:

  • досвід виконання аналогічних завдань, кваліфікація залучених експертів;
  • ціна;
  • термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі — ФОП) та юридичних осіб (далі — ЮО).

Пропозицію оформлюють на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписують (уповноважена посадова особа учасника), скріплюють печаткою (за наявності) – Форма заявки на участь у конкурсі.

До пропозиції обов’язково має бути додана:

  • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • копія документа, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника;
  • резюме залучених до виконання проєкту фахівців із зазначенням кваліфікації та досвіду.

Терміни та адреса подання заявок:

Пропозиції (пакет документів) подають у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), на адресу Фонду Східна Європа не пізніше за 18:00 23 серпня 2023 року:

Фонд Східна Європа, вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508, Київ, 01032, Україна.

На конверті має бути зазначене повне найменування або ПІБ заявника, його місцерозташування; прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; номери контактних телефонів.

Електронна копія пропозиції має бути надіслана на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua з темою листа «Конкурс – розмитнення авто» не пізніше ніж 23 серпня 2023 року включно. Пропозицій, надісланих на іншу адресу, зокрема електронну, не розглядатимуть.

У зв’язку з тим, що проєкт фінансується за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в межах Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, Фонд Східна Європа звільняється від сплати податку на додану вартість та проводить оплату за товари без урахування ПДВ. Рекомендується отримати додаткову інформацію щодо реалізації такого права до моменту підписання контракту.