Подiлитись
21/09/2023
Конкурс на вибір підрядника для розроблення Техніко-економічного обґрунтування та Технічного завдання на перший етап модернізації програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу відкритих даних

Фонд Східна Європа в межах проєкту TAPAS оголошує конкурс на відбір підрядника для проведення дослідження можливих технічних рішень з модернізації програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу відкритих даних (далі – Портал) і формування Техніко-економічного обґрунтування та Технічного завдання на перший етап модернізації програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу відкритих даних.

«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) є проєктом USAID/UK aid, виконавцем якого є Фонд Євразія, а виконавчим партнером – Фонд Східна Європа. Проєкт націлений на протидію корупції через реформу електронного врядування в Україні та впровадження найкращих світових практик у сферах електронних закупівель, відкритих даних та електронних послуг.

Єдиний державний вебпортал відкритих даних є основним інформаційним ресурсом для розміщення публічної інформації у формі відкритих даних, забезпечує доступ громадян до інформації органів влади з можливістю її повторного використання з різною метою: наукові дослідження, інновації, бізнес-проєкти, підзвітність та суспільний контроль за органами влади тощо.

Мета робіт:

 • Дослідження наявних бізнес-процесів функціонування Порталу, розроблення пропозицій з їх оптимізації, а також надання рекомендацій щодо забезпечення безперебійної роботи та покращення відмовостійкості.
 • Дослідження перспектив розвитку Порталу, кращих практик у цьому напрямі у світі, можливих напрямів руху для створення на основі отриманих результатів «Техніко-економічного обґрунтування щодо розвитку та модернізації програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу відкритих даних в перспективі 5 років» (далі ТЕО) з обґрунтуванням пропозицій щодо функціонального та архітектурного розвитку Порталу.
 • Створення (розроблення) на основі отриманих результатів «Технічного завдання на модернізацію програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу відкритих даних», яке включатиме зокрема: опис архітектури технічного рішення, опис бізнес-процесів та формалізованих завдань на створення Порталу. Інші необхідні відомості, передбачені ГОСТ (ДСТУ).

З Технічними вимогами можна ознайомитися за покликанням.

Загальний строк реалізації проєкту: до 120 календарних днів, а також 90 днів консультативної гарантійної підтримки після виконання робіт.

Вимоги до виконавця:

 • виконавець повинен надати підтвердження досвіду реалізації щонайменше двох подібних проєктів у сфері e-gov, open data, civic-tech (у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо);
 • досвід створення (розроблення) Техніко-економічних обґрунтувань та Технічних завдань на створення загальнонаціональних інформаційних систем з високим навантаженням буде додаткової перевагою;
 • виконавець повинен надати підтвердження досвіду дослідницьких робіт у сфері розроблення інформаційних систем і створення Технічної документації не менше ніж 3 роки (у заявці надати портфоліо реалізованих проєктів);
 • ключові експерти проєкту мають надати підтвердження досвіду на відповідних посадах: проєктний менеджер – не менше ніж 2 роки, СТО / архітектор / технічний керівник – не менше ніж 5 років, бізнес-аналітик – не менше ніж 3 роки;
 • досвід співпраці з проєктами МТД, державними органами буде перевагою.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписується уповноваженою посадовою особою учасника, скріплюється печаткою (за наявності) і надсилається у сканованій формі – Форма заявки на участь у конкурсі

Пропозиція має містити:

 • Коротку інформацію про заявника.
 • Портфоліо попередніх робіт, у тому числі релевантних робіт субпідрядників.
 • Перелік залучених до виконання завдання експертів (детальний склад команди та ролі, резюме ключових виконавців: ПМ, СТО, бізнес-аналітика);
 • Методика виконання завдання (наприклад (але не виключно): деталізована структура ТЕО, зразки вдалих програмних рішень, які можуть стати прикладом чи базою для розвитку Порталу, пропозиції (гіпотези) технічних та організаційних рішень, специфікація методів та підходів на кожному етапі робіт, аналіз ризиків, які можуть виникнути в ході модернізації).
 • Календарний план виконання робіт за етапами та загальний дедлайн.
 • Цінова пропозиція та бажаний порядок оплати.

До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 • Копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.
 • Резюме залучених до виконання проєкту фахівців із зазначенням кваліфікації та досвіду.

Критерії відбору, порядок визначення переможців конкурсного відбору

Відбір підрядника буде здійснений на конкурсній основі.

Рішення щодо переможця буде ухвалене на основі оцінки пропозиції відносно інших пропозицій та на підставі принципу «ціна-якість».

До критеріїв якості належать:

 • оцінка попереднього досвіду заявника (професійного портфоліо з прикладами / покликаннями на реалізовані проєкти);
 • оцінка кадрового потенціалу, рольової моделі команди, досвіду виконавців,
 • оцінка технічної пропозиції з погляду підходів до реалізації, запропонованих організаційних та технічних рішень, аналізу ризиків та способів їх подолання.

Фінансова складова буде оцінена на підставі критеріїв реалістичності та збалансованості запропонованих бюджетів для кожного з указаних розділів кошторису. У заявці обов’язково необхідно вказати бажаний порядок оплати у кожному відповідному пункті.

Відхилення конкурсних пропозицій

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі, якщо:

 • учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації;
 • учасник надав неправдиві відомості та інформацію стосовно вимог тендерної документації;
 • учасник своїми діями намагається вплинути на визначення переможця конкурсу;
 • тендерна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації.

Терміни та адреса подання заявок:

Заявки на участь у конкурсі мають бути надіслані на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua не пізніше 23:59 за Київським часом 11 жовтня 2023 року із темою листа «Portal». Пропозиції, надіслані на іншу адресу (у тому числі електронну), не розглядатимуться.

Усі запитання щодо конкурсного відбору мають бути поставлені не пізніше 23:59 за Київським часом 4 жовтня 2023 року та мають бути адресовані на електронну пошту KBorysenko@eef.org.ua з темою листа «Portal – запитання».

У зв’язку з тим, що фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в межах Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, Фонд Східна Європа звільняється від сплати ПДВ. Рекомендується отримати додаткову інформацію щодо реалізації такого права до моменту підписання контракту.

Фонд Східна Європа залишає за собою право контактувати лише з відібраними заявниками, уточнювати інформацію в учасників конкурсу в усній та письмовій формі, а також скасувати конкурс.