Подiлитись
23/08/2023
Конкурс на пошук підрядника на виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує пошук підрядника на виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації Єдиної державної інформаційної електронної комунікаційної системи «Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Мета – на виконання вимог законодавства України в галузі захисту інформації забезпечити захист інформації, що обробляється та зберігається в межах інформаційної комунікаційної системи «Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації», від несанкціонованого доступу, порушення цілісності та доступності відкритої інформації, конфіденційності конфіденційної та технологічної інформації, а також несанкціонованої модифікації та знищення інформації.

Завдання:

 • Сформувати загальні вимоги до комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ): обстежити середовища функціонування Реєстру пошкодженого та знищеного майна (далі – РПЗМ).
 • Сформувати завдання на створення КСЗІ.
 • Створити політику безпеки інформації в РПЗМ.
 • Розробити Технічне завдання КСЗІ РПЗМ.
 • Розробити проєктну та експлуатаційну документацію КСЗІ РПЗМ.
 • Провести навчання користувачів.
 • Забезпечити засобами криптографічного захисту інформації КСЗІ РПЗМ.
 • Впровадити (налаштувати) комплекси засобів захисту КСЗІ РПЗМ.
 • Провести попередні випробування КСЗІ РПЗМ.
 • Забезпечити проведення Державної експертизи КСЗІ.
 • Забезпечити супроводження КСЗІ.

Виконавець повинен забезпечити гарантійне обслуговування компонентів підсистеми криптографічного захисту, а також надати розрахунки її післягарантійного обслуговування та вартість додаткового консультування з організаційного забезпечення функціонування КСЗІ та управління засобами захисту інформації відповідно до Плану захисту та експлуатаційної документації на компоненти КСЗІ.

Строк виконання робіт: до 8 місяців.

Технічні вимоги надаються за запитом на електронну адресу: digital.tenders@eef.org.ua

Вимоги до виконавця:

 • виконавець повинен надати підтвердження досвіду реалізації аналогічних проєктів за останні два роки (у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо; надати документальне підтвердження про виконання подібних проєктів: скан-копія договору, копії актів приймання-передання наданих послуг);
 • виконавець має надати резюме залучених працівників, які мають необхідні знання та досвід участі у проєктах з побудови КСЗІ та розгортання засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ), а також сертифікат(и) технічної компетенції з продуктових напрямків;
 • мати ліцензію на провадження відповідного типу господарської діяльності або витяг про видачу ліцензії з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації (з оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці – вид діяльності ІІ.1);
 • виконавець має надати фінансову звітність за попередній звітний період (2022 рік).

Додаткові вимоги до виконавця робіт та перелік обов’язкових документів для участі у тендері наведені у Технічних вимогах.

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічних завдань, кваліфікація залучених експертів;
 • ціна;
 • термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймають від юридичних осіб (далі – ЮО) та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності) – Форма заявки на участь у конкурсі

До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника;
 • резюме залучених експертів.

Пропозиції (пакет документів) подають у електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua з темою листа «КСЗІ_РПЗМ»

або

у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності). На конверті має бути зазначене повне найменування або ПІБ заявника, його місцерозташування, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Фонду Східна Європа:

Київ, вул. Саксаганського, 96, офіс 508.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість та проводить оплату за товари без урахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше 6 вересня 2023 року включно.

Контактна інформація:
Анна Ткаченко, Фонд Східна Європа
ATkachenko@eef.org.ua