Подiлитись
24/05/2024
Конкурс на пошук підрядника із розроблення електронної інформаційної системи з управління грантами для Фонду Східна Європа

МБО «Фонд Східна Європа» (далі — Замовник, Фонд) у межах проєкту «Фенікс: Сильна Україна під час війни» за підтримки Європейського Союзу оголошує конкурс на пошук підрядника із розроблення електронної інформаційної системи з управління грантами для Фонду Східна Європа.

Предмет закупівлі: розроблення електронної інформаційної системи Фонду Східна Європа для управління грантами (далі — Система).

Мета: забезпечити ефективність та прозорість роботи Фонду у частині виконання своїх повноважень, що передбачають взаємодію із громадянами, громадськими організаціями та іншими формами юридичних осіб та отриманням грошових коштів або інших матеріальних благ шляхом реалізації та проведення конкурсів у Системі, автоматизація процедур подання документів для участі у конкурсах, їх опрацювання, оцінка та визначення переможців з подальшим опублікуванням результатів.

Результат надання послуги: багатофункціональна електронна інформаційно-комунікаційна система для здійснення Фондом грантової діяльності.

Термін виконання проєкту: до 4 календарних місяців.

Основні вимоги: усі загальні, функціональні та нефункціональні вимоги до предмета закупівлі та виконавця робіт наведені в Технічних вимогах до цього конкурсу, що надаються за письмовим запитом.

Вимоги до учасників:

 • Виконавець повинен мати підтверджений позитивний досвід успішного впровадження щонайменше двох аналогічних проєктів за предметом закупівлі за минулі 3 роки (у заявці обов’язково навести опис реалізованих аналогічних проєктів, за можливості надати інтернет-посилання на них та копії відгуків від попередніх замовників / контрагентів).
 • Виконавець має надати резюме залучених працівників, які мають необхідні знання та досвід участі в проєктах із розроблення інформаційних систем та впровадження електронних сервісів.
 • Надати технічну підтримку не менше 6 (шести) календарних місяців із дати розгортання сервісу та супутніх модулів. Вартість технічної підтримки має бути внесена до загальної вартості послуг.

Умови оплати: Оплата роботи – лише безготівкове перерахування грошових коштів у національній валюті України — українській гривні.

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічних проєктів;
 • кваліфікація залучених експертів;
 • термін виконання робіт;
 • загальна вартість пропозиції;
 • технічна підтримка не менше 6 (шести) календарних місяців;
 • порядок розрахунків (зверніть увагу: остаточний розрахунок має відбуватися лише після ухвалення кінцевих результатів робіт проєкту).

ВАЖЛИВО! У разі, якщо загальна вартість найнижчої пропозиції Учасника серед тих, що були отримані, перевищує заплановані бюджетні витрати Замовника, останній на етапі оцінювання подань має право попросити потенційного переможця конкурсу зменшити його цінову пропозицію.

Порядок подання:

Пропозиції можуть надавати лише суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП).

Пропозиції мають бути оформлені на офіційному бланку (за наявності) відповідно до аплікаційної форми – Форма заявки на участь у конкурсі, підписані та завірені належним чином (підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатка (за наявності) або підписані КЕП / ЕЦП).

До пропозиції учасники обов’язково мають додати:

 • Усі підтверджувальні кваліфікаційні документи, що вимагаються цією тендерною документацією (резюме залучених експертів, опис щонайменше двох реалізованих релевантних проєктів за минулі 3 роки, копії листів-відгуків до них, довідка в довільній формі про надання технічної підтримки тощо).
 • Виписку з реєстру, що учасника тендеру не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
 • Лист щодо відсутності серед кінцевих бенефіціарів власників, членів або учасників (акціонерів) компанії, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадян російської федерації / республіки білорусь.
 • Реєстраційні документи учасників:
  • – для юридичних осіб — копія статуту; копія виписки з ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку; копія наказу про призначення керівника; копії документів про підтвердження повноважень підписанта;
  • – для фізичних осіб-підприємців — копія виписки з ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку.

Подання: пропозиції (пакет документів) учасники мають надсилати в електронному вигляді, підписані та завірені належним чином (підпис / печатка або підписані КЕП / ЕЦП), електронною поштою Phoenix_tender@eef.org.ua, обов’язково зазначаючи в темі листа «Фенікс_Система».

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 07 червня 2024 року включно. Пропозицій, що будуть отримані після кінцевого строку подання, до розгляду не прийматимуть.

Замовник залишає за собою право контактувати лише з відібраними учасниками, приймати пропозиції учасників або не приймати будь-якої з отриманих пропозицій. Учасник у будь-який момент до кінцевого строку подання цінових пропозицій, але не пізніше ніж 03.06.2024 р., може звернутися до Замовника за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмета закупівлі за електронною адресою: IVozniuk@eef.org.ua — та отримати відповідь в електронному вигляді. Замовник може в будь-який момент до закінчення строку подання пропозицій внести зміни в конкурсну документацію та повідомити про це всіх учасників. До моменту підписання договору про виконання робіт Замовник не несе жодних зобов’язань відносно учасників процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право відхилити тендерні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі. Участь у тендері пов’язаних осіб або ж змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів результати тендеру будуть скасовані або договір з відповідним Виконавцем буде достроково розірваний в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким Виконавцем за договором та відшкодуванням збитків, завданих Замовнику. Учасник може надавати товари / послуги / роботи тільки через одну юридичну особу (виняток: у разі подання спільної заявки на участь двох або більше юридичних осіб або ФОП така заявка має містити угоду про співпрацю або меморандум, укладений на термін, не менший за термін дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначена група осіб) та не має права змінювати надавача послуг упродовж дії терміну договору (виняток — реорганізація юридичної особи / зміна назви / злиття).

Контактна інформація:

Вознюк Ірина, спеціалістка із закупівель Фонду Східна Європа,

IVozniuk@eef.org.ua