Подiлитись
29/09/2023
Конкурс на пошук підрядника для створення Національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує пошук підрядника для створення Національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Технічні вимоги доступні за покликанням.

Національна база даних будівель створюється з метою забезпечення функціонування систем енергоменеджменту будівель та реалізації Стратегії термомодернізації будівель, що визначена Законом України «Про енергетичну ефективність будівель».

Вимоги до виконавця:

  • виконавець повинен надати підтвердження досвіду створення не менше ніж 3 (трьох) аналогічних проєктів з розроблення/модернізації реєстрів /порталів/систем протягом останніх 36 місяців(у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо);
  • виконавець повинен надати підтвердження досвіду розроблення програмного забезпечення не менше двох років (у заявці навести опис реалізованих проєктів).
  • виконавець має надати підтвердження згоди на надання послуг гарантійного обслуговування розробленого програмного забезпечення протягом не менше ніж 6 місяців. Вартість такого обслуговування має бути внесена до загальної вартості робіт.

Критерії відбору:

  • досвід виконання аналогічних завдань, кваліфікація залучених експертів;
  • ціна;
  • термін виконання.

Рішення щодо переможця ухвалюється на основі оцінки пропозиції відносно інших пропозицій та на підставі принципу «ціна-якість/досвід».

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції можуть надавати юридичні особи (далі — ЮО) та фізичні особи-підприємці (ФОП).

Пропозицію оформлюють на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписують (уповноважена посадова особа учасника) та скріплюють печаткою (за наявності). Форма заявки на участь у конкурсі

До пропозиції обов’язково додають:

  • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • копію документа, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника;
  • резюме залучених експертів.

Пропозиції (пакет документів) подають у електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП електронною поштою digital.tenders@eef.org.ua з темою листа «БД енергоефек»

або

у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності). На конверті зазначають повне найменування або ПІБ заявника, його місцерозташування, ПІБ уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді. Їх слід надіслати на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа:

Київ, вул. Саксаганського, 96, офіс 508.

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 13 жовтня 2023 року включно.

У зв’язку з тим, що фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в межах Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, Фонд Східна Європа звільняється від сплати ПДВ. Рекомендується отримати додаткову інформацію щодо реалізації такого права до моменту підписання контракту.

Фонд Східна Європа залишає за собою право контактувати лише з відібраними заявниками, уточнювати інформацію в учасників конкурсу в усній та письмовій формі, а також скасувати конкурс.

Контактна інформація:
Юлія Заплавна, Фонд Східна Європа
YZaplavna@eef.org.ua