Подiлитись
13/05/2024
Конкурс на пошук підрядника для розроблення тригерів (умов направлення на визначення та умов встановлення) інвалідності для удосконалення поточного процесу медико-соціальної експертизи (скорочено)

Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа» в межах реалізації швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)» оголошує конкурс на розроблення тригерів (умов направлення на визначення та умов встановлення) інвалідності для удосконалення поточного процесу медико-соціальної експертизи, а також використання для переходу між етапами процесів в майбутній моделі оцінки обмежень функціонування.

Програма EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян і сприяння соціальним інноваціям в Україні.

Технічне завдання

Мета проєкту проаналізувати наявні критерії встановлення інвалідності, визначені Наказом МОЗ № 561 від 05.09.2011, і для кожного з критеріїв встановити наступне:

 • Чи справді відповідність критерію створює бар’єри у взаємодії з середовищем.
 • Чи є достатніми компенсатори, що надаються в межах звичайних взаємодій (програма медичних гарантій тощо).
 • Чи можуть бути критерії обʼєктивізовані, а саме – трансформовані в коди МКХ, об’єктивні лабораторні, інструментальні чи інші показники. Чи є точний відповідник передумовам виникнення критерію (наприклад, оперативне втручання певного типу тощо).
 • За умови відповіді «так», провести таку об’єктивізацію в результаті роботи зі спеціалістами з медико-соціальної експертизи, лікуючими лікарями, іншими експертами.
 • Для моделі нового процесу провести розділення переліку, уточнення або додавання для кожного з етапів нової моделі.
 • Проаналізувати і запропонувати нормативні зміни для затвердження нових умов направлення на та встановлення інвалідності або втрати працездатності.

Етапи та результати роботи:

1) Аналіз наявних критеріїв встановлення пожиттєвих груп інвалідності і маршрутизації пацієнтів та формування звіту в наступному вигляді:

 • Наявний критерій – обґрунтування, чи справді він є причиною стійкої втрати функціональності. Опис компенсаторів, що компенсують або могли б це компенсувати, з зазначенням, чи вони доступні наразі (покриваються державою, якщо так, то в межах яких програм фінансування).
 • Об’єктивні критерії встановлення такого стану в наступному форматі:
  • – Передумови – які дії, процеси, діагнози ведуть до такого стану (з посиланням на наявні класифікатори або об’єктивні показники).
  • – Характеристики самого стану – об’єктивні (лабораторні, інструментальні та інші) критерії визначення.
 • Визначення критеріїв для маршрутизації пацієнтів щодо встановлення інвалідності, направлення на тривалу реабілітацію, направлення в соціальну сферу для отримання допомоги.

Виконати окремо для 1, 2, 3 груп інвалідності.

2) Проведення консультацій та обговорень зі стейкхолдерами:

 • МОЗ, Центральна комісія МСЕ МОЗ України, Громадські Організації, інші для обговорення і уточнення результатів попереднього етапу.

Результатом є фіналізований перелік з Етапу 1.

3) Аналіз і пропозиція нормативних змін:

 • Постанови КМУ, Накази МОЗ для впровадження нових критеріїв встановлення груп інвалідності та критеріїв направлення на них.

Результатом є Проєкти нормативних актів.

Вимоги до виконавця

У команді виконавця мають бути залучені наступні експерти:

 • Керівник проєкту – менеджер з управління проєктами, бажано з досвідом у сфері охорони здоров’я.
 • Бізнес-аналітик – досвід в бізнес-аналізі процесів, знання нотацій для опису бізнес-процесів, досвід у сфері охорони здоров’я, знання нормативної бази у сфері охорони здоров’я.
 • Експерти з медико-соціальної експертизи – досвід в експертизі не менше 5 років, знання нормативної бази, практичний досвід в прийнятті експертних рішень щодо встановлення відсотку втрати працездатності та інвалідності.
 • Експерти з лікарсько-консультативної експертизи – досвід роботи керівником ЛКК від 2-х років, знання нормативної бази, робота керівником ЛКК в ЗОЗ, що надає первинну або спеціалізовану допомогу.
 • Юрист – досвід роботи від 5 років, досвід нормотворчої діяльності, бажано – досвід роботи в ЦОВВ.
 • Лікарі-спеціалісти – залучені експерти під конкретний медичний напрям.

Критерії вибору:

 • досвід виконання аналогічних завдань;
 • кваліфікація залучених експертів;
 • ціна;
 • термін виконання робіт.

ВАЖЛИВО! У разі, якщо загальна вартість найнижчої пропозиції Учасника серед тих, що були отримані, перевищує заплановані бюджетні витрати Замовника, останній на етапі оцінки пропозицій має право звернутися до потенційного переможця конкурсу з пропозицією зменшення його цінової пропозиції.

Порядок подання пропозицій

Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

ВАЖЛИВО! Усі пропозиції учасників мають надаватися без ПДВ та у єдиній валюті – українська гривня. Посилання на відповідний еквівалент вартості пропозиції у будь-якій іноземній валюті може бути тільки як додаткова інформація та не може бути використана для порівняння цінових пропозицій учасників.

На конверті має бути зазначене повне найменування або ПІБ заявника, його місцерозташування, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, який звільняється від сплати податку на додану вартість на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, а також пункту 3.2 статті 3 та підпункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, що відображено в реєстраційній картці про державну реєстрацію Програми EGAP № 4278-14 від 03 травня 2024 року. Тобто Фонд Східна Європа проводитиме оплату за послуги без врахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа у паперовій формі на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа, а електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua не пізніше 27 травня 2024 року. У темі листа просимо зазначити «Тригери МСЕК».