Подiлитись
14/12/2023
Конкурс на пошук підрядника для розроблення інформаційно-комунікаційної системи управління багатоквартирним будинком (перша черга)

МБО «Фонд Східна Європа» (Замовник) в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) та згідно запиту від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Реципієнт) оголошує конкурс на пошук підрядника для розроблення першої черги інформаційно-комунікаційної системи управління багатоквартирним будинком.

Загальна інформація про предмет закупівлі: Інформаційно-комунікаційна система управління багатоквартирним будинком (далі – Система, або ІКС УББ) – це державна система зберігання і використання даних про багатоквартирні будинки та про їх управління, що забезпечує створення умов та можливостей для співвласників багатоквартирних будинків в Україні брати участь в управлінні багатоквартирним будинком онлайн.

У межах першої черги розроблення Системи предметом закупівлі цього конкурсу є система наповнення, зберігання та використання інформації про багатоквартирні будинки в Україні, що мають форму управління – ОСББ у процесі їхньої діяльності.

Основним завданням є створення єдиної електронної системи для зберігання даних про багатоквартирні будинки, в яких утворені та діють ОСББ, та про їх управління в єдиному місці, на центральному державному рівні, з можливістю подальшого використання цих даних, що дозволить співвласникам багатоквартирних будинків брати участь в управлінні багатоквартирним будинком онлайн.

Основні вимоги: Усі загальні, функціональні та нефункціональні вимоги до предмету закупівлі та виконавця робіт наведені в Технічних вимогах до цього конкурсу, які надаються потенційним учасникам за запитом на електронну адресу: digital.tenders@eef.org.ua

Вимоги до учасників:

 • Виконавець має надати підтвердження досвіду реалізації аналогічних проєктів за останні три роки (у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо; надати документальне підтвердження про виконання таких проєктів: сканкопія договору, копії актів приймання-передання наданих послуг тощо);
 • Виконавець має надати резюме залучених працівників, які мають необхідні знання та досвід участі у проєктах з розроблення інформаційно-комунікаційних систем та їхньої інтеграції із зовнішніми інформаційно-комунікаційними системами та реєстрами;
 • Виконавець має гарантувати терміни надання гарантійних робіт, а саме: гарантована технічна та інформаційна підтримка має становити не менше шести місяців;
 • Виконавець погоджується з тим, що на етапі прийняття Системи до експлуатації та передання її у встановленому порядку Замовник має право долучити «Адміністратора» (Державний орган, визначений Мінінфраструктури або нормативно-правовим актом, який здійснює адміністрування інформаційно-комунікаційної системи управління багатоквартирним будинком), що буде відображено в договорі з переможцем конкурсу.

Умови оплати: Оплата буде здійснюватися винятково шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у національній валюті України – українській гривні.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 1(а) Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, реєстраційної картки проєкту №3519-21 (та всіх подальших модифікацій) та пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України. Оплата за товари / роботи / послуги здійснюється Фондом Східна Європа без урахування ПДВ.

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічних проєктів;
 • кваліфікація залучених експертів;
 • підтвердження гарантійних зобов’язань;
 • термін виконання робіт;
 • загальна вартість пропозиції;
 • порядок розрахунків (зверніть увагу: остаточний розрахунок має відбуватися лише після проходження системою приймального тестування за Програмою та методикою випробувань для визначення її відповідності технічному завданню).

ВАЖЛИВО! В тому разі, коли загальна вартість найнижчої пропозиції Учасника серед тих, що були отримані, перевищує заплановані бюджетні витрати Замовника, останній на етапі оцінки пропозицій має право звернутися до потенційного переможця конкурсу з пропозицією зменшення його цінової пропозиції.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції можуть надавати лише юридичні особи (далі – ЮО).

Пропозиції мають бути оформлені на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми Форма заявки на участь у конкурсі, підписані та завірені належним чином (підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатка ЮО (за наявності) або накладений КЕП/ЦЕП).

Важливо: Всі пропозиції учасників мають надаватися без ПДВ та у єдиній валюті – українська гривня. Посилання на відповідний еквівалент вартості пропозиції у будь-якій іноземній валюті має місце бути тільки як додаткова інформація та не може бути використана для порівняння цінових пропозицій учасників.

До пропозиції учасники обов’язково мають додати:

 • Всі підтверджувальні кваліфікаційні документи, що вимагаються цією тендерною документацією (резюме залучених експертів, копії сертифікатів залучених експертів, копії договорів, листів-відгуків тощо).
 • Виписку з реєстру, що учасника тендеру не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
 • Лист щодо відсутності серед кінцевих бенефіціарів власників, членів або учасників (акціонерів) компанії, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадян російської федерації.
 • Реєстраційні документи учасників: для юридичних осіб – копію статуту; копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку; копію наказу про призначення керівника; копії документів про підтвердження повноважень підписанта; для фізичних осіб-підприємців копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку.

Подання пропозицій: пропозиції (пакет документів) учасники мають направляти в електронному вигляді, при цьому вони мають бути підписані та завірені належним чином (підпис / печатка або з накладеним КЕП/ЕЦП), на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua з обов’язковим зазначенням в темі листа «ITB_eServices_ІКСУББ».

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 29 грудня 2023 року включно. Пропозицій, що будуть отримані після кінцевого строку подання, до розгляду не прийматимуть.

Замовник залишає за собою право контактувати лише з відібраними учасниками, приймати пропозиції учасників або не приймати будь-якої з отриманих пропозицій. Учасник у будь-який момент до кінцевого строку подання цінових пропозицій, але не пізніше ніж 25.12.2023 р., може звернутися до Замовника за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмету закупівлі за електронною адресою: VVelychko@eef.org.ua – та отримати відповідь в електронному вигляді. Замовник може в будь-який момент до закінчення строку подання пропозицій внести зміни в конкурсну документацію та повідомити про це всіх учасників. До моменту підписання договору про виконання робіт Замовник не несе жодних зобов’язань відносно учасників процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право відхилити тендерні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі. Участь у тендері пов’язаних осіб або ж змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів результати тендеру будуть скасовані або договір з відповідним Виконавцем буде достроково розірваний в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким Виконавцем за договором та відшкодуванням збитків, завданих Замовнику. Учасник може надавати товари / послуги / роботи тільки через одну юридичну особу та не має права змінювати надавача послуг упродовж дії терміну договору (виняток – реорганізація юридичної особи / зміна назви / злиття).

Контактна інформація:

Віталій Величко, експерт із закупівель Фонду Східна Європа,

VVelychko@eef.org.ua