Подiлитись
25/07/2023
Конкурс на пошук підрядника для підготовки переліку нормативно-правових актів та розроблення першої версії Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує пошук підрядника для надання послуги з підготовки переліку нормативно-правових актів та розроблення першої версії Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства.

У межах реформування системи управління в галузі рибного господарства було ухвалено Закон України від 21.03.2023 № 2989-IX (далі – Закон), який передбачає розробку Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства (єРиба) з метою цифрової трансформації галузі рибного господарства, створення єдиної системи комунікації з усіма суб’єктами господарювання, прозорості збору та аналізу даних про водні біоресурси та обсяги їх добування, боротьби з незаконним, непідзвітним, неконтрольованим рибальством, а також автоматизації процесів видачі документів дозвільного характеру і ведення документообігу в електронній формі.

Технічні вимоги та Додаток 2 до них доступні за посиланням.

Завдання

 • Розробити нормативно-правові акти для забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства згідно з Додатком 1 до Технічних вимог (Назви нормативно-правових актів та форми їх затвердження (Постанова / Наказ) можуть змінюватися, об’єднуватися під час виконання проєкту залежно від ухвалення рішення Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади з питань формування та реалізації політики у галузі рибного господарства).
 • Розробити першу версію Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства для забезпечення майбутньої реалізації електронних послуг на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг згідно з Технічними вимогами (Додаток 2 до Технічних вимог).

Перелік інтеграцій, наведений у Технічних вимогах, не є остаточним, в нього можуть вносити уточнення або несуттєві зміни у процесі розроблення Системи.

Мета

Створення системи, яка забезпечить централізований збір та аналіз необхідних даних для ухвалення управлінських рішень у галузі рибного господарства. Це дозволить ефективно формувати та реалізовувати державну політику, орієнтовану на розвиток і збереження водних біоресурсів.

Для технічної реалізації проєкту оптимальним вбачається створення Системи з використанням програмного забезпечення «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів» (далі – Програмне забезпечення Платформи). Система має бути створена за допомогою інструментів Програмного забезпечення Платформи. Інформація щодо компонентів Платформи описана в розділі «Технологічний стек» Технічних вимог.

Загальний орієнтовний строк реалізації проєкту: до 9 місяців.

Термін гарантованої технічної підтримки, що надається Виконавцем, має становити не менше одного року від дати підписання Акту прийняття-передання примірника розробленої Системи.

Вимоги до виконавця:

 • виконавець повинен надати підтвердження досвіду реалізації щонайменше двох систем аналогічної складності (у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо);
 • виконавець повинен надати підтвердження досвіду розроблення програмного забезпечення не менше двох років (у заявці навести опис реалізованих проєктів).
 • виконавець повинен надати підтвердження кваліфікації залучених експертів (обов’язково надати перелік експертів, які планується залучити, та їхні резюме):
 • команда виконавця має складатися з керівника проєкту, проєктного менеджера, бізнес-аналітика, експерта з правових питань, спеціаліста із комунікацій (Зверніть увагу на п. 7 «Експерти команди» Технічних вимог, де викладені: орієнтовні обов’язки за кожним із експертів, кваліфікаційні вимоги та бажані навички);
 • експерти повинні мати досвід роботи у сфері сільського господарства (серед іншого – у галузі рибного господарства та аквакультури) та роботи з «Програмною платформою для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів»;
 • обов’язковий наявний досвід виконання відповідними експертами команди аналогічних завдань із розроблення технічної документації для інформаційних систем;
 • обов’язковий наявний досвід розроблення відповідними експертами команди нормативно-правових актів у галузі сільського господарства (серед іншого – у галузі рибного господарства та аквакультури);
 • обов’язковий наявний досвід виконання відповідними експертами команди аналогічних завдань із розроблення реєстрів з використанням «Програмної платформи для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів».

Критерії відбору:

 • виконавцем робіт може бути лише юридична особа;
 • досвід виконання аналогічних завдань, кваліфікація залучених експертів;
 • ціна;
 • термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). Форма заявки на участь у конкурсі

До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП на електронну пошту YZaplavna@eef.org.ua з темою листа “єРиба”

або

у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності). На конверті має бути зазначене повне найменування або ПІБ заявника, його місцерозташування, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа:

Київ, вул. Саксаганського, 96, офіс 508.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість та проводить оплату за товари без урахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше 09 серпня 2023 року включно.

Контактна інформація:
Юлія Заплавна, менеджерка проєкту, Фонд Східна Європа
yzaplavna@eef.org.ua