Подiлитись
23/01/2024
Конкурс на пошук підрядника для надання послуг із розроблення Технічних вимог до створення інформаційно-комунікаційної системи «Реєстр виробників»

МБО «Фонд Східна Європа» (Замовник) в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) та згідно запиту від Міністерства економіки України оголошує пошук підрядника на надання послуг із розроблення Технічних вимог до створення інформаційно-комунікаційної системи «Реєстр виробників» з метою автоматизованого надання статусу «Вітчизняного виробника» суб’єктам господарювання у визначених секторах переробної промисловості.

Основна мета: кінцевою метою надання послуг є надання автоматизованого статусу «Вітчизняного виробника» суб’єктам господарювання у визначених секторах переробної промисловості (КВЕД: Секція C) для подальшого застосування, зокрема під час надання відповідних державних програм підтримки. «Реєстр виробників» має забезпечити прозорий процес самореєстрації заявників; відсутність можливості втручання у процес реєстрації виробників та товарів щодо впливу на результати внесення у реєстр товарів та виробників; збереження інформації про вітчизняних виробників, а також інформаційну взаємодію з іншими інформаційними ресурсами та державними реєстрами.

Основні вимоги: Усі загальні, функціональні та нефункціональні вимоги до предмету закупівлі та надавача послуг наведені в Технічних вимогах до цього конкурсу.

Вимоги до учасників:

  • Виконавець має надати підтвердження досвіду реалізації не менше двох аналогічних проєктів (у заявці обов’язково навести опис реалізованих проєктів та надати листи-відгуки).
  • Виконавець має надати підтвердження досвіду компанії учасника або залучених працівників (до заявки додаються резюме залучених працівників, які мають необхідні знання та досвід участі у подібних проєктах) з розроблення Технічних вимог до створення ІКС.

Умови оплати: Оплата буде здійснюватися винятково шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у національній валюті України – українській гривні.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 1(а) Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, реєстраційної картки проєкту №3519-21 (та всіх подальших модифікацій) та пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України. Оплата за товари / роботи / послуги здійснюється Фондом Східна Європа без урахування ПДВ.

Критерії відбору:

  • досвід та підтвердження практичної спроможності у виконанні проєкту згідно переліку «Вимоги до учасників»;
  • термін виконання робіт;
  • загальна вартість пропозиції;
  • порядок розрахунків (зверніть увагу: остаточний розрахунок має відбуватися лише після приймання-передання наданих послуг).

ВАЖЛИВО! У тому разі, коли загальна вартість найнижчої пропозиції Учасника серед тих, що були отримані, перевищує заплановані бюджетні витрати Замовника, останній на етапі оцінки пропозицій має право звернутися до потенційного переможця конкурсу з пропозицією зменшення його цінової пропозиції.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції можуть надавати лише юридичні особи (далі – ЮО).

Пропозиції мають бути оформлені на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми Форма заявки на участь у конкурсі, підписані та завірені належним чином (підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатка ЮО (за наявності) або накладений КЕП / ЦЕП).

Важливо! Всі пропозиції учасників мають надаватися без ПДВ та у єдиній валюті – українська гривня. Посилання на відповідний еквівалент вартості пропозиції у будь-якій іноземній валюті може бути тільки як додаткова інформація та не може бути використана для порівняння цінових пропозицій учасників і – відповідно – не може бути вказана як ціна договору.

До пропозиції учасники обов’язково мають додати:

  • Всі підтверджувальні кваліфікаційні документи, що вимагаються цією тендерною документацією (резюме залучених експертів, копії сертифікатів залучених експертів, копії договорів, листів-відгуків, підтвердження практичного досвіду тощо).
  • Виписку з реєстру, що учасника тендеру не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.
  • Лист щодо відсутності серед кінцевих бенефіціарів власників, членів або учасників (акціонерів) компанії, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадян російської федерації.
  • Реєстраційні документи учасників: для юридичних осіб – копію статуту; копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку; копію наказу про призначення керівника; копії документів про підтвердження повноважень підписанта; для фізичних осіб-підприємців копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку.

Подання пропозицій: пропозиції (пакет документів) учасники мають направляти в електронному вигляді, при цьому вони мають бути підписані та завірені належним чином (підпис / печатка або з накладеним КЕП / ЕЦП), на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua з обов’язковим зазначенням в темі листа «ITB_eServices_ТВ на РВ».

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 20 лютого 2024 року включно. Пропозицій, що будуть отримані після кінцевого строку подання, до розгляду не прийматимуть.

Замовник залишає за собою право контактувати лише з відібраними учасниками, приймати пропозиції учасників або не приймати будь-якої з отриманих пропозицій. Учасник у будь-який момент до кінцевого строку подання цінових пропозицій, але не пізніше ніж 16.02.2024 р., може звернутися до Замовника за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмету закупівлі за електронною адресою: VVelychko@eef.org.ua – та отримати відповідь в електронному вигляді. Замовник може в будь-який момент до закінчення строку подання пропозицій внести зміни в конкурсну документацію та повідомити про це всіх учасників. До моменту підписання договору про виконання робіт Замовник не несе жодних зобов’язань відносно учасників процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право відхилити тендерні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі. Участь у тендері пов’язаних осіб або ж змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів результати тендеру будуть скасовані або договір з відповідним Виконавцем буде достроково розірваний в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким Виконавцем за договором та відшкодуванням збитків, завданих Замовнику. Учасник може надавати товари / послуги / роботи тільки через одну юридичну особу (виняток: у разі подання спільної заявки на участь двох або більше юридичних осіб або ФОП така заявка має містити угоду про співпрацю або меморандум, укладений на термін, не менший терміну дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначена група осіб) та не має права змінювати надавача послуг упродовж дії терміну договору (виняток – реорганізація юридичної особи / зміна назви / злиття).

Контактна інформація:

Віталій Величко, експерт із закупівель Фонду Східна Європа,

VVelychko@eef.org.ua