Подiлитись
18/07/2024
Конкурс на пошук підрядника для надання послуг із побудови комплексної системи захисту інформації ІКС «еЧерга» та забезпечення проведення її державної експертизи в галузі технічного захисту інформації

МБО «Фонд Східна Європа» в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації України», згідно з запитом від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, оголошує пошук підрядника для надання послуг зі створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи для оптимізації організації управління руху та автоматизації бронювання, адміністрування (регламент допуску) автомобільних транспортних засобів у черзі перетину державного кордону «Електронна черга перетину кордону» та забезпечення проведення її державної експертизи в галузі технічного захисту інформації.

Основні вимоги: усі загальні, функціональні та нефункціональні вимоги до предмета закупівлі та виконавця послуг наведені в Технічних вимогах до цього конкурсу, які надаються за запитом на електронну адресу: digital.tenders@eef.org.ua.

Умови оплати: оплачуватимуться роботи тільки як безготівкове перерахування грошових коштів у національній валюті України — українській гривні.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 1(а) Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, реєстраційної картки проєкту №5458-01 від 02.05.2024р. (та всіх подальших модифікацій) та пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України. Оплата за товари / роботи / послуги здійснюється Фондом Східна Європа без урахування ПДВ.

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічного договору за останні два роки з надання послуг, які є предметом закупівлі;
 • склад команди та кваліфікація залучених експертів;
 • підтвердження наявності трудових відносин учасника з кожним членом зі складу запропонованої команди;
 • наявність в учасника ліцензії на провадження господарської діяльності або витяг із наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про видачу ліцензії з технічного захисту інформації (з оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці, — вид діяльності ІІ.1);
 • забезпечення проведення учасником Державної експертизи в галузі технічного захисту інформації КСЗІ Системи з оплатою за власний рахунок вартості проведених експертних робіт та забезпечення отримання Атестату відповідності КСЗІ;
 • гарантійне обслуговування компонентів підсистеми криптографічного захисту;
 • термін виконання проєкту;
 • загальна вартість пропозиції.

ВАЖЛИВО! У разі, якщо загальна вартість найнижчої пропозиції Учасника серед тих, що були отримані, перевищує заплановані бюджетні витрати Замовника, останній на етапі оцінювання подань має право попросити потенційного переможця конкурсу зменшити його цінову пропозицію.

Порядок подання:

Пропозиції можуть надавати лише суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП).

Пропозиції мають бути оформлені на офіційному бланку (за наявності) відповідно до аплікаційної форми – Форма заявки на участь у конкурсі, підписані та завірені належним чином (підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатка (за наявності) або підписані КЕП / ЕЦП).

ВАЖЛИВО: Усі пропозиції учасників мають надаватися без ПДВ та в єдиній валюті — українська гривня. Покликання на відповідний еквівалент вартості пропозиції в будь-якій іноземній валюті не може бути використано для порівняння цінових пропозицій учасників, але може бути використано як незмінна сума в договорі з переможцем задля зниження ризиків несвоєчасного чи неповного виконання договору через коливання валютних курсів.

До пропозиції учасники обов’язково мають додати:

 • Усі підтверджувальні кваліфікаційні документи, що вимагаються цією тендерною документацією:
  • резюме, копії дипломів, сертифікатів; інші документи, що підтверджують досвід залучених експертів у реалізації таких робіт;
  • документи на підтвердження трудових відносин учасника з залученими експертами;
  • приклади аналогічного договору за останні два роки з надання послуг, які є предметом закупівлі, зокрема копії договорів та актів виконаних робіт, листи-відгуки, покликання на відповідні результати тощо;
  • ліцензія на провадження господарської діяльності або витяг з наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про видачу ліцензії з технічного захисту інформації (з оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці, — вид діяльності ІІ.1);
  • гарантійний лист щодо забезпечення проведення учасником Державної експертизи в галузі технічного захисту інформації КСЗІ Системи з оплатою за власний рахунок вартості проведених експертних робіт та забезпечення отримання Атестату відповідності КСЗІ;
  • лист про гарантійне обслуговування компонентів підсистеми криптографічного захисту;
  • розрахунки післягарантійного обслуговування та вартість додаткового консультування з організаційного забезпечення функціонування КСЗІ та управління засобами захисту інформації відповідно до Плану захисту та експлуатаційної документації на компоненти КСЗІ;
 • Виписку з реєстру, що учасника тендеру не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та щодо нього не відкрито ліквідаційної процедури.
 • Лист щодо відсутності серед кінцевих бенефіціарів власників, членів або учасників (акціонерів) компанії, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадян російської федерації.
 • Реєстраційні документи учасників:
  • – для юридичних осіб — копія статуту; копія виписки з ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку; копія наказу про призначення керівника; копії документів про підтвердження повноважень підписанта;
  • – для фізичних осіб-підприємців — копія виписки з ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку.

Подання: пропозиції (пакет документів) учасники мають надсилати в електронному вигляді, підписані та завірені належним чином (підпис / печатка або підписані КЕП / ЕЦП), електронною поштою digital.tenders@eef.org.ua, обов’язково зазначаючи в темі листа «DTA_CIPS_eQueue».

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 31 липня 2024 року включно. Пропозицій, що будуть отримані після кінцевого строку подання, до розгляду не прийматимуть.

Замовник залишає за собою право контактувати лише з відібраними учасниками, приймати пропозиції учасників або не приймати будь-якої з отриманих пропозицій. Учасник у будь-який момент до кінцевого строку подання цінових пропозицій, але не пізніше ніж 26.07.2024 р., може звернутися до Замовника за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмета закупівлі за електронною адресою: VVelychko@eef.org.ua — та отримати відповідь в електронному вигляді. Замовник може в будь-який момент до закінчення строку подання пропозицій внести зміни в конкурсну документацію та повідомити про це всіх учасників. До моменту підписання договору про виконання робіт Замовник не несе жодних зобов’язань відносно учасників процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право відхилити тендерні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі. Участь у тендері пов’язаних осіб або ж змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів результати тендеру будуть скасовані або договір із відповідним Виконавцем буде достроково розірваний в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким Виконавцем за договором та відшкодуванням збитків, завданих Замовникові. Учасник може надавати товари / послуги / роботи тільки через одну юридичну особу (виняток: у разі подання спільної заявки на участь двох або більше юридичних осіб або ФОП така заявка має містити угоду про співпрацю або меморандум, укладений на термін, не менший за термін дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначена група осіб) та не має права змінювати надавача послуг упродовж дії терміну договору (виняток — реорганізація юридичної особи / зміна назви / злиття).