Подiлитись
31/01/2024
Конкурс на пошук підрядника для модернізації програмного забезпечення інформаційної системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

МБО «Фонд Східна Європа» (Замовник) у межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) відповідно до запиту від Міністерства юстиції України (Набувач проєкту) та в інтересах Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (Реципієнт) оголошує пошук підрядника для модернізації програмного забезпечення інформаційної системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Модернізація ДРРП).

Найменування предмета закупівлі: Послуги з модернізації (доопрацювання) програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — ДРРП) та розширення інформаційної взаємодії ДРРП з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (далі — ЄДЕССБ) для забезпечення проведення автоматичної реєстрації права власності, обтяжень на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано право власності на неподільний об’єкт незавершеного будівництва чи спеціальне майнове право на неподільний\подільний об’єкт незавершеного будівництва або майбутній об’єкт нерухомості, на підставі отриманих від ЄДЕССБ відомостей про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (відповідної черги будівництва/пускового комплексу).

Термін виконання проєкту: До 3 місяців.

Основні вимоги: Усі загальні, функціональні та нефункціональні вимоги до предмета закупівлі та виконавця робіт наведені в Технічних вимогах до цього конкурсу.

Вимоги до учасників:

 • Виконавець має підтверджений позитивний досвід проєктування автоматизованих інформаційних систем не менш ніж 3 роки (у заявці обов’язково навести опис реалізованих проєктів та надати листи-відгуки).
 • Наявність досвіду в налаштуванні та забезпеченні роботи компонентів «Трембіта» (вимога не обов’язкова, але є одним із критеріїв відбору).
 • Виконавець має надати резюме залучених працівників, які мають відповідні знання та досвід участі в проєктах із модернізації програмного забезпечення інформаційної системи.
 • Безоплатна гарантійна підтримка (виправлення помилок програмного забезпечення та оновлення версій) протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців із дати підписання Акту передавання-прийняття примірника програмного забезпечення.

Умови оплати: Послуги оплачуються тільки в спосіб безготівкового перерахування грошових коштів у національній валюті України – українській гривні.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 1(а) Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, реєстраційної картки проєкту №3519-21 (та всіх подальших модифікацій) та пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України. Оплата за товари / роботи / послуги здійснюється Фондом Східна Європа без урахування ПДВ.

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічних проєктів;
 • досвід в налаштуванні та забезпеченні роботи компонентів «Трембіта»;
 • кваліфікація залучених експертів;
 • термін виконання робіт;
 • загальна вартість пропозиції;
 • безоплатна гарантійна підтримка протягом 12 календарних місяців;
 • порядок розрахунків (зверніть увагу: остаточний розрахунок має відбуватися лише після ухвалення кінцевих результатів робіт проєкту).

ВАЖЛИВО! У разі, коли загальна вартість найнижчої пропозиції Учасника серед тих, що були отримані, перевищує заплановані бюджетні витрати Замовника, останній на етапі оцінювання пропозицій має право звернутися до потенційного переможця конкурсу з пропозицією зменшити його цінову пропозицію.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції можуть надавати лише юридичні особи (далі — ЮО).

Пропозиції мають бути оформлені на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми Форма заявки на участь у конкурсі, підписані та завірені належним чином (підпис уповноваженої посадової особи учасника та печатка ЮО (за наявності) або накладений КЕП / ЕЦП).

ВАЖЛИВО: Усі пропозиції учасники мають надавати без ПДВ та у єдиній валюті — українська гривня. Покликання на відповідний еквівалент вартості пропозиції у будь-якій іноземній валюті допускається тільки як додаткова інформація, що не може бути використана для порівняння цінових пропозицій учасників.

До пропозиції учасники обов’язково додають:

 • Усі підтверджувальні кваліфікаційні документи, відповідно до вимог цієї тендерної документації (резюме залучених експертів, копії сертифікатів залучених експертів (релевантні, за наявності), опис реалізованих проєктів, копії листів-відгуків, підтвердження наявності позитивного досвіду проєктування автоматизованих інформаційних систем (не менш ніж 3 років), досвід у налаштуванні та забезпеченні роботи компонентів «Трембіта», довідка в довільній формі про безоплатну гарантійну підтримку тощо).
 • Виписку з реєстру, що учасника тендеру не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційної процедури.
 • Лист щодо відсутності серед кінцевих бенефіціарів власників, членів або учасників (акціонерів) компанії, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадян російської федерації.
 • Реєстраційні документи учасників: для юридичних осіб — копію статуту; копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку; копію наказу про призначення керівника; копії документів про підтвердження повноважень підписанта; для фізичних осіб-підприємців — копію виписки із ЄДР; свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку.

Подання пропозицій:

Пропозиції (пакет документів) учасники надсилають в електронному вигляді, підписавши та завіривши в належний спосіб (підпис / печатка або з накладеним КЕП / ЕЦП), на електронну пошту digital.tenders@eef.org.ua та обов’язково зазначають у темі листа: «ITB_eServices_Модернізація_ДРРП».

Терміни та адреса подання заявок:

Заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше ніж 14 лютого 2024 року включно. Пропозицій, що будуть отримані після кінцевого строку подання, до розгляду не прийматимуть.

Замовник залишає за собою право контактувати лише з відібраними учасниками, приймати пропозиції учасників або не приймати будь-якої з отриманих пропозицій. Учасник у будь-який момент до кінцевого строку подання цінових пропозицій, але не пізніше ніж 09.02.2024 р., може звернутися до Замовника за роз’ясненнями або уточненнями щодо предмета закупівлі за електронною адресою: IVozniuk@eef.org.ua – та отримати відповідь в електронному вигляді. Замовник може в будь-який момент до закінчення строку подання пропозицій внести зміни в конкурсну документацію та повідомити про це всіх учасників. До моменту підписання договору про виконання робіт Замовник не несе жодних зобов’язань відносно учасників процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право відхилити тендерні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі. Участь у тендері пов’язаних осіб або ж змова учасників тендеру забороняється. У разі виявлення таких фактів результати тендеру будуть скасовані або договір з відповідним Виконавцем буде достроково розірваний в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким Виконавцем за договором та відшкодуванням збитків, завданих Замовнику. Учасник може надавати товари / послуги / роботи тільки через одну юридичну особу (виняток: у разі подання спільної заявки на участь двох або більше юридичних осіб або ФОП така заявка має містити угоду про співпрацю або меморандум, укладений на термін, не менший за термін дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначена група осіб) та не має права змінювати надавача послуг упродовж дії терміну договору (виняток — реорганізація юридичної особи / зміна назви / злиття).

Контактна інформація:

Вознюк Ірина, спеціалістка із закупівель Фонду Східна Європа,

IVozniuk@eef.org.ua