Подiлитись
09/08/2023
Конкурс на пошук підрядника для дослідження поточного стану та можливостей забезпечення гендерної чутливості та інклюзивності інформаційних систем Мінмолодьспорту

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує пошук підрядника для дослідження поточного стану та можливостей забезпечення гендерної чутливості та інклюзивності інформаційних систем Мінмолодьспорту.

Технічні вимоги доступні за покликанням.

Мета дослідження:

 • проаналізувати відповідність розроблених Мінмолодьспортом інформаційно-комунікаційних систем (далі — ІКС) з точки зору забезпечення їх гендерної чутливості та інклюзивності;
 • сформувати вимоги з метою підвищення доступності ІКС для осіб із інвалідністю та забезпечення розподілу даних ІКС за соціальними ознаками (стать, вік, освіта, наявність інвалідності, проживання в міській / сільській місцевості, отримання соціальних пільг та пенсії тощо) та ознакою доступності об’єктів спортивної інфраструктури для маломобільних груп населення, шкал та їхніх значень.

Завдання

 • розробити рекомендації щодо внесення змін у нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ІКС з урахуванням потреб жінок і чоловіків та/або їх груп, зокрема осіб із інвалідністю;
 • розробити рекомендації для модернізації ІКС за цими напрямками.

Загальний строк дослідження — до 30 календарних днів.

Вимоги до виконавця:

 • виконавець повинен надати підтвердження досвіду аналогічних досліджень (у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо).

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічних завдань, кваліфікація залучених експертів;
 • ціна;
 • термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції можуть надавати юридичні особи (далі — ЮО) та фізичні особи-підприємці (ФОП).

Пропозицію оформлюють на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписують (уповноважена посадова особа учасника) та скріплюють печаткою (за наявності). Форма заявки на участь у конкурсі

До пропозиції обов’язково слід додати:

 • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копію документа, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника;
 • резюме залучених експертів.

Пропозиції (пакет документів) слід надіслати в електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП електронною поштою ATkachenko@eef.org.ua із темою листа «дослідження_гендер_інклюзія»

або

у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності). На конверті зазначають повне найменування або ПІБ заявника, його місцерозташування, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді. Їх слід надіслати на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа:

Київ, вул. Саксаганського, 96, офіс 508.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість та проводить оплату за товари без урахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

заявки на участь у конкурсі Фонд Східна Європа має отримати не пізніше ніж 7 вересня 2023 року включно.

Контактна інформація:
Анна Ткаченко, Фонд Східна Європа
ATkachenko@eef.org.ua