Подiлитись
Програму завершено
Соціальне шкільне підприємництво

Програма «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва в Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях» виконується Фондом Східна Європа спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Часові межі реалізації програми: вересень 2019 – серпень 2021 року.

Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності української молоді на ринку праці шляхом розвитку навичок соціального підприємництва учнів та інтеграції соціальної моделі шкільного підприємства до місцевої системи освіти.

Шкільне або учнівське підприємництво – один із найуспішніших методів розвитку молодіжного підприємництва, соціальної відповідальності та підготовки до свідомого життя у школі. Воно також сприяє і розвитку самої школи як відкритої назовні інституції. Така проектна бізнес-модель «дорослих» форм підприємництва, яка створюється самими учнями та за їхньої ініціативи і працює за усіма правилами бізнесу в рамках школи, успішно підтримується у Німеччині з боку держави, суспільства й бізнесу. В рамках даного проекту планується адаптувати цю модель та імплементувати її в Україні.

Модель шкільного підприємства – це стійка і, передусім, практично застосовна освітня концепція для підприємництва, максимально наближена до реальних правил підприємницького ринку, водночас маючи вигляд прототипної моделі. Школярі віком від 13 до 18 років (7-11і класи) можуть втілити ідею шкільного підприємства і приймати власні рішення, ініціювати концепт свого шкільного підприємства та дізнатися під час реалізації проекту про стратегічне і бізнес-планування, виробництво, а також продаж продукції, соціальну відповідальність, стійкість, спільне ухвалення рішень, комунікацію з колегами та партнерами тощо. Шкільні підприємства сприяють ранньому набуттю таких навичок, як самоорганізація, командна робота і культура поведінки, а також розумінню того, якими можуть бути професійне або соціальне орієнтування молодої людини у майбутньому.

В межах програми заплановано проведення фокус-груп у Києві, Краматорську, Івано-Франківську і Житомирі для вивчення поточного стану та можливостей для ефективного впровадження моделі шкільного підприємництва у цільових областях. Буде проведено аналіз законодавчого контексту щодо розвитку шкільного підприємництва в Україні. Заплановано навчання 15 експертів зі шкільного підприємництва за участі німецьких й українських тренерів.

Дві літні/зимові школи будуть організовані для 30 школярів для апробування та поширення моделі шкільного підприємства. Напрацьований досвід систематизують у методичний посібник із соціального шкільного підприємництва, на основі якого буде проведено тренінг для 20 вчителів. Для практичної апробації моделі планується підтримати 26 пілотних ініціатив зі створення шкільних соціальних підприємств. Дані пілотні проекти отримають менторський супровід від підготовлених в рамках проекту експертів зі шкільного підприємництва. Для обміну досвідом між пілотними областями заплановано 5 поїздок для школярів, вчителів і представників громадських організацій, залучених до проекту.

І, звичайно ж, ми будемо розробляти інформаційні та промоматеріали, щоб тема шкільного підприємництва ставала більш впізнаваною та зрозумілою в Україні. Завершиться проект підсумковою конференцією в Києві, де партнери та учасники радо поділяться набутим досвідом та подискутують з представниками освітньої сфери, бізнесу і громадського сектору на тему подальшого розвитку шкільного підприємництва в країні.

Ми переконані, що завдяки розвитку шкільного підприємництва молодь зможе отримати практичні навички підприємницької та інноваційної діяльності в школах сільської місцевості та малих міст і, таким чином, матиме більше шансів для того, щоб згодом займатися підприємницькою діяльністю. Окрім того, завдяки практичному досвіду роботи у конкретній галузі, маючи можливість проявити свої сильні або слабкі сторони, молодь зможе більш виважено приймати кар’єрно-орієнтовані рішення. Пілотні школи, у свою чергу, ставатимуть більш конкурентними в умовах децентралізації.

Детальніше про програму читайте на її сайті: http://sse.eef.org.ua/