Share
15/12/2021
Competition to select a contractor to evaluate the program

(Укр) Фонд Східна Європа оголошує конкурс на вибір підрядника для проведення оцінювання результатів «Програми розбудови потенціалу громадського сектору Східної України» (надалі – Академія громадського активізму або Програма АГА), що виконується Фондом Східна Європа (ФСЄ) разом із ГО «Інтерньюз-Україна» в межах Проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні».

Академія громадського активізму – комплексна програма розвитку потенціалу для активістів громадянського суспільства Донецької, Луганської та Херсонської областей, яка покликана надати їм практичні навички кооперації та ефективного управління своїми громадськими організаціями. Важливим аспектом Програми є акцент на розвитку та розбудові громадськими активістами своєї території/місця проживання з урахуванням його особливостей.

До участі у Програмі АГА було відібрано понад 170 громадських активістів та представників ОГС Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Компоненти Програми АГА:

 1. Тренінгова онлайн-програма від ФСЄ та ГО «Інтерньюз-Україна»
 2. Оцінка організаційного спроможності та комунікаційного потенціалу (для учасників, які представляють організації)
 3. Заходи з мережування та обміну досвідом (Хакатон, нетворкінгові події та міжрегіональні візити з обміну досвідом)
 4. Грантова підтримка на реалізацію командного проєкту а також комунікаційні ваучери (для учасників, які представляють організації)
 5. Коучингова та менторська підтримка

Програма АГА впроваджується від 14 грудня 2020 р. до 31 січня 2022 р.

Очікується, що результати оцінювання досягнень Програми сприятимуть кращому розумінню ефективності, адекватності та відповідності наданої допомоги у межах впровадження Програми АГА та, загалом, покращенню комплексної підтримки та сприяння розвиткові громадянського суспільства, а також підвищенню якості та ефективності критично важливого для України громадського активізму.

Мета дослідження

Метою цього дослідження є оцінка результатів та впливу «Програми розбудови потенціалу громадського сектору Східної України», а саме:

 1. Впровадження комплексної програми розвитку потенціалу лідерів громадянського суспільства в Донецькій, Луганській та Херсонській областях. (Очікуваний результат 1).
 2. Підтримка неурядових організацій у розбудові їх спроможності залучати громадян та посилення їх здатності виступати за реформи на місцевому, регіональному та національному рівнях (Очікуваний результат 2).
 3. Просування інструментів громадського активізму, вдосконалення послуг на рівні громади та місцевого самоврядування в районах, які найбільше постраждали від конфлікту (Очікуваний результат 3).

Опис діяльності

Обраний Постачальник надаватиме ФСЄ послуги в межах Технічного завдання (Додаток 1), щодо проведення дослідження серед учасників Програми шляхом особистого телефонного опитування, онлайн- опитування, обговорень в межах фокус-груп та особистих глибинних інтерв’ю. Особи, які прийматимуть участь у дослідженні, будуть обрані у довільному порядку (крім випадків, коли цільовою групою є прямі бенефіціари Програми).

Період реалізації завдання: з 3 до 31 січня 2022 року.

Вимоги до кваліфікації та професійної компетенції Постачальника

 • Продемонстрований досвід в галузі проведення досліджень/опитувань та/або залучення представників громадянського суспільства.
 • Можливості для того, щоб залучити достатню кількість інтерв’юерів.
 • Можливості збирати, узагальнювати та аналізувати дані респондентів.
 • Глибокий досвід з проведення інтерв’ю, опитувань і методології збору даних
 • Досвід управління даними і базами даних.
 • Дотримання принципів захисту персональних даних.

Пакет документів, які має надіслати Заявник для участі у конкурсі

 • Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 • Заповнена форма Комерційної пропозиції (Додаток 2)

Заявки приймаються від юридичних осіб (ЮО) та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Комерційна пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності), підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності).

Критерії обрання Постачальника послуг 

 • Досвід Заявника в організації та проведенні подібних досліджень/опитувань.
 • Строки виконання робіт, які Заявник вказує в Комерційній пропозиції.
 • Загальна вартість послуг та обґрунтованість бюджету Комерційної пропозиції.

Питання технічного та організаційного характеру можуть бути надіслані письмово на адресу tenders.cla@eef.org.ua до 27 грудня 2021 року.

Скановані копії завірених документів приймаються на електронну адресу tenders.cla@eef.org.ua не пізніше 30 грудня 2021 року.

Комерційні пропозиції формуються відповідно до вимог, наведених в Додаток 2.

Фонд Східна Європа залишає за собою право уточнювати деталі співпраці з обраним Постачальником після проведення конкурсу.

Беручі участь у конкурсі, ви даєте згоду на обробку персональних даних, наданих вами.