Подiлитись
07/09/2022
Підтримаємо стійкість ГО в умовах війни

Щоб посилити стійкість та ефективність організацій громадянського суспільства (надалі – ОГС) та медіа, що мають статус громадських організацій, учасниць та учасників ОГС, а також сприяти їхньому розвитку в умовах війни, в межах програми «Стійкість» (надалі – Програма) Фонд Східна Європа оголошує конкурс грантів.

Цю Програму Фонд упроваджує у консорціумі громадських організацій на чолі з ERIM (Equal Rights and Independent Media – Рівні права та незалежні медіа, Франція) у партнерстві з Фундацією домів з прав людини, Домом прав людини – Тбілісі, Чорноморським фондом регіонального співробітництва та коштом Європейського Союзу.

У межах грантового компоненту Програми заплановано надання грантів для підтримки місцевих ініціатив, спрямованих на посилення ОГС; а також медіа, що мають статус громадських організацій, шляхом оголошення відкритого конкурсу (далі – Конкурс) за трьома напрямами:

 1. Гранти на підтримку ОГС у зв’язку з релокацією з областей, охоплених активними бойовими діями, або в межах цих областей та забезпечення їхньої життєдіяльності на новому місці (Лот 1). 
 2. Гранти на підтримку організацій, що допомагають створити умови для роботи вимушено переміщених осіб, зокрема представників(-ць) ОГС, а також їхньої взаємодії з громадами, що приймають (Лот 2).
 3. Гранти, спрямовані на покращення операційної та організаційної спроможності засобів масової інформації, що мають статус неприбуткових організацій та забезпечення їхньої професійної діяльності (Лот 3). 

На цей Конкурс одна організація в межах одного Лоту може подати тільки одну заявку. Власний внесок від грантоотримувача за грантовим компонентом Програми не є обов’язковим. 

Гранти не можуть бути видані організаціям, які на момент підписання грантової угоди зареєстровані (мають юридичну адресу) на території, визначеній як тимчасово окупована (у переліку населених пунктів, на територіях яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування).

Цілі грантового Конкурсу:

Лот 1

Завданням цього лоту є підтримка ОГС у зв’язку з релокацією з регіонів України, охоплених бойовими діями, а саме з: Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей, а також створення умов для їхньої діяльності на новому місці. 

Пріоритет надаватиметься тим організаціям, які здійснюють заходи з релокації з однієї з громад, які визнані такими, що охоплені активними бойовими діями і визначені у Наказі Мінреінтеграції від 25 квітня 2022 року та змін до нього, враховуючи всі редакції Наказу. Релоковані організації мають продовжувати свою діяльність на новому місці – підтвердженням цього є наданий План діяльності організації.

Заявка може містити такі напрямки витрат (наведений перелік не є вичерпним):

  • переміщення та переїзд офісів, оренда офісних приміщень, закупівля обладнання, програмного забезпечення або інших матеріалів, необхідних організації для продовження реалізації своєї місії;
  • виплата заробітної плати працівникам і гонорарів залученим експертам;
  • забезпечення інтернет-послуг і телефонного зв’язку;
 • психологічна допомога, менторська та коучингова підтримка працівникам ОГС.

Лот 2

Цей лот передбачає підтримку ОГС, які сприяють забезпеченню належних умов для роботи вимушено переміщених осіб та релокованих представників та представниць ОГС, а також їхньої взаємодії з громадами, що приймають. Перевагу надаватимуть тим організаціям, які мають досвід практичної роботи із внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та/або медіації конфліктів у територіальних громадах.

Заявка може передбачати такі види діяльності (наведений перелік не є вичерпним):

 • створення/забезпечення діяльності коворкінгів, просторів для роботи вимушено переміщених осіб та релокованих представників(-ць) ОГС;
 • здійснення заходів із соціальної інтеграції вимушено переміщених представників(-ць) ОГС до життя у територіальних громадах, які приймають;
 • залучення громадян, зокрема молоді, до процесів ухвалення рішень у громадах;
 • створення умов для використання потенціалу ВПО (їхніх знань, умінь, навичок);
 • надання ВПО правової допомоги, консультаційних, інформаційних та інших видів послуг;
 • заходи, спрямовані на створення/покращення умов перебування ВПО у територіальній громаді, що приймає (наприклад, розроблення та публічне обговорення відповідних нормативно-правових актів, запобігання та медіація конфліктів, мінімізація ризиків виникнення конфліктів);
 • проведення заходів, спрямованих на засвоєння нових навичок та вироблення компетенцій, які допоможуть ВПО адаптуватися до нових умов.

Лот 3

Проєкти, подані в межах цього лоту, мають сприяти покращенню операційної та організаційної спроможності громадських організацій, які працюють у сфері медіа та комунікацій, та підтримувати їхню професійну діяльність. 

Заявка може передбачати такі види діяльності (не обмежуючись ними):

 • заходи, спрямовані на підвищення професійних стандартів у сфері медіа та комунікацій;
 • реалізація комунікаційних проєктів, інформаційних чи адвокаційних кампаній, спрямованих на протидію дезінформації та російській пропаганді;
 • заходи, спрямовані на висвітлення теми соціальної інтеграції ВПО до життя в територіальних громадах України, сприяння толерантності та порозуміння між місцевими громадами та ВПО, а також між групами ВПО;
 • забезпечення/підтримка організаційної сталості (наприклад, оренда приміщення, утримання персоналу, закупівля необхідного обладнання, IT-сервісів для роботи редакцій та виготовлення контенту);
 • посилення цифрової безпеки та захисту даних;
 • психологічна допомога.

До участі у конкурсі запрошують організації громадянського суспільства (ОГС), а саме: благодійні організації (непідприємницькі товариства, установи, фонди тощо), громадські об’єднання (громадські організації, громадські спілки), які зареєстровані як юридичні особи в Україні та мають статус неприбуткової організації. До розгляду не прийматимуть заявок від суб’єктів підприємницької діяльності (враховуючи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій, а також релігійних організацій. Організації-заявники не мають перебувати у стані банкрутства чи припинення юридичної особи на момент подання заявки.

Серед заявників перевагу надаватимуть таким організаціям:

 • ветеранські організації, що здійснюють психологічну та соціальну адаптацію колишніх військових;
 • медіа, що мають статус громадських організацій;
 • молодіжні ОГС;
 • ОГС, діяльність яких сприяє розширенню соціальних можливостей (наприклад, коворкінги, інформаційні центри для ВПО та ОГС);
 • ОГС, що працюють у сфері захисту прав людини, надають допомогу та підтримку спільноті ЛГБТІК+, опікуються правами меншин, а також захистом прав жінок і дівчат.

Усі заявки, подані на конкурс, розглядатиме та оцінюватиме незалежна комісія експертів, на основі критеріїв оцінювання. 

Критерії оцінювання для заявок у межах Лоту 1

Винятковий критерій – заявки, які не відповідають цьому критерію, не будуть прийняті до розгляду в межах Лоту 1 (балів не присвоюють): ОГС, що станом на 24.02.2022 була зареєстрована в одному з регіонів України, охоплених бойовими діями, і на момент подання заявки має докази зміни місця діяльності (приклади доказів: договір оренди приміщення, зміна місця реєстрації організації, довідка ВПО представника(-ці) організації, фото- або відеодокази). 

Базові критерії оцінювання:

 1. Відповідність заявки умовам і цілям цього Конкурсу.
 2. Вичерпність заходів задля відновлення/покращення/посилення спроможності організації-заявника.
 3. Досвід діяльності до 24.02.2022 року.
 4. Наявний вплив на кінцевих бенефіціарів.
 5. Охоплення цільової аудиторії до 24.02.2022 року.
 6. Відповідність бюджету заходам, які пропонуються, та пропорційність бюджету.
 7. Організація станом на 24.02.2022 була зареєстрована в одній із громад, яку визначено такою, де відбуваються активні бойові дії.
 8. Наявність та обґрунтованість Плану діяльності організації.

Критерії оцінювання для заявок у межах Лоту 2

 1. Відповідність проєктної пропозиції умовам та цілям цього Конкурсу.
 2. Доцільність запланованих заходів проєкту.
 3. Врахування гендерних аспектів при розробленні проєкту.
 4. Досвід членів(-кинь) організації та залучених фахівців(-чинь).
 5. Наявність досвіду  реалізації схожих проєктів (робота з ВПО та/або медіації конфліктів).
 6. Наявність партнерств (включно з уже наявними та запропонованими для впровадження) для реалізації проєкту.
 7. Відповідність бюджету заходам, які пропонуються, та пропорційність бюджету.
 8. Достатність та адекватність передбачених заходів мінімізації ризиків.

Критерії оцінювання для заявок у межах Лоту 3

 1. Відповідність проєктної пропозиції умовам та цілям цього Конкурсу.
 2. Доцільність запланованих заходів проєкту.
 3. Врахування гендерних аспектів при розробленні проєкту.
 4. Досвід членів(-кинь) організації та залучених фахівців(-чинь).
 5. Наявність досвіду реалізації схожих проєктів (робота з ВПО та/або медіації конфліктів).
 6. Наявність партнерств (включно з уже наявними та запропонованими для впровадження) для реалізації проєкту.
 7. Відповідність бюджету заходам, які пропонуються, та пропорційність бюджету.
 8. Достатність та адекватність передбачених заходів мінімізації ризиків.

Максимальний розмір гранту: до 1 000 000 гривень для однієї організації

Кількість грантів: у межах конкурсу планується підтримати до 15 проєктів

Очікувана тривалість проєктів: від 3 до 6 місяців

Очікуваний початок діяльності: листопад 2022

Як подавати заявку?

Організації-заявники мають заповнити та надіслати:

 1. Аплікаційну форму
 2.  Бюджет проєкту
 3. Логічну модель проєкту

Фонд Східна Європа зберігає за собою право не надавати фінансування, якщо якість проєктних заявок не відповідатиме умовам конкурсу.

Будь ласка, зверніть увагу, що:

 • у межах цього конкурсу гранти не можуть бути надані комерційним організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та фізичним особам;
 • заявка має бути подана українською мовою;
 • заявники будуть повідомлені про результати розгляду їхньої заявки у письмовій формі електронною поштою;
 • рішення конкурсної комісії остаточне і перегляду не підлягає;
 • поданих заявок не повертають і не рецензують.

Перелік витрат, які не можуть бути підтримані Фондом, міститься у шаблоні Бюджету проєкту.

Останній термін подання заявок: 23:59 03 жовтня 2022 року

Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 01 листопада 2022 року.

Всі заявки мають бути надіслані на адресу електронної пошти Stiykist-Programme@eef.org.ua із зазначенням у темі листа: «Заявка на конкурс грантів» та номер Лоту.

Запитання щодо цього оголошення про конкурс можна надсилати Юлії Смаглюковій, фахівчині з програм Фонду Східна Європа, у письмовій формі на електронну адресу Stiykist-Programme@eef.org.ua до 03 жовтня 2022 року.