Подiлитись
31/07/2023
Конкурс на позицію Product Owner для проєкту з розроблення та впровадження Містобудівного кадастру на державному рівні

Фонд Східна Європа в межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує конкурс на позицію Product Owner для проєкту з розроблення та впровадження Містобудівного кадастру на державному рівні.

Інтегрована інформаційна система «Геоінформаційна система Містобудівний кадастр державного рівня» (далі – ГІС МБКД) – це державна система зберігання і використання геопросторових даних про єдину цифрову топографічну основу країни, планово-картографічну основу, державний кордон, межі адміністративно-територіальних одиниць (наданих з державного земельного кадастру), Генеральну схему планування території України, схеми планування окремих частин території України, результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пунктів (на підставі даних містобудівних кадастрів регіонального рівня), містобудівну документацію, нормативно-правові та нормативні акти з питань містобудування, інші інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем.

Розвиток ГІС МБКД має вирішальне значення для реформи будівельного сектору, спрямованої на повну автоматизацію процесів містобудування та будівництва. Запровадження цієї системи мінімізує людський фактор в більшості процесів та насамперед у наданні будівельних послуг громадянам та бізнесу і, як очікується, матиме значний антикорупційний вплив. Також держава отримає інструмент для моніторингу реалізації містобудівної політики і підтримки прийняття оперативних управлінських рішень, та врахування державних і регіональних інтересів при плануванні територій.

Опис функцій експертки/-а:

 • Координувати розроблення технічних вимоги для ГІС МБКД.
 • Координувати розроблення проєктного рішення ГІС МБКД (логіка бізнес-процесів, проєкт бази даних).
 • Координувати роботу з проєктною командою, що займатиметься розробленням ГІС МБКД, та експертами у сферах містобудування та будівництва.
 • Надавати підтримку розробникам у процесі розгортання ескізного проєкту ГІС МБКД, його тестування та внесення змін за потреби.
 • Надавати підтримку у питаннях розроблення нормативно-правових актів у галузі містобудування.
 • Вести документацію проєкту у Confluence/Jira.
 • Проводити регулярні зустрічі із зацікавленими сторонами щодо з’ясування вимог до інтегрованої інформаційної системи та робити регулярні презентації для демонстрації завершених етапів проєкту.

Обсяг робіт та обов’язки експертки/-а:

 • Брати участь у розробленні концепції та планів імплементації проєкту.
 • Проводити регулярні зустрічі із зацікавленими сторонами щодо з’ясування вимог до ГІС МБКД.
 • Брати участь у розробленні технічних вимог до ГІС МБКД.
 • Координувати процеси інтеграції та інформаційної взаємодії ГІС МБКД з іншими інформаційними системами.
 • Координувати усі етапи розроблення програмного забезпечення (SDLC), використовуючи підходи та методології Scrum / Kanban / XP тощо.
 • Документувати функціональності інтегрованої інформаційної системи.
 • Моніторити усі етапи розроблення програмного забезпечення та готувати відповідні звіти на вимогу замовника.
 • Комунікувати з усіма стейкхолдерами, що беруть участь у імплементації проєкту, зокрема з представниками державних органів, розробниками тощо.
 • Координувати партнерів та підрядників проєкту.

Вимоги до кваліфікації:

 • Більше трьох (3) років досвіду управління проєктами з розроблення програмного забезпечення.
 • Розуміння та навички управління проєктами з IT-розробки за такими підходами Agile, як Scrum, Kanban, Crystal, FDD, XP тощо.
 • Досвід у розробленні електронних послуг для населення та бізнесу, розуміння понять інтероперабельності, захисту даних, кібербезпеки тощо.
 • Розуміння процесу проєктування та розроблення програмного забезпечення, формулювання високорівневих технічних вимог до програмного продукту.
 • Вміння структурувати елементи інформаційних систем та визначати технології і можливі програмні рішення.
 • Досвід у написанні технічних завдань, вимог та специфікацій для IT-проєктів.

Бажані навички та досвід роботи:

 • Більше двох (2) років досвіду роботи з Jira та Confluence.
 • Досвід у комунікаціях з державними органами (з’ясування вимог, проведення презентацій).
 • Розвинені організаційні уміння та увага до деталей.
 • Знання англійської мови буде перевагою.
 • Досвід роботи з геоінформаційними системами буде перевагою.
 • Знання законодавства в галузі містобудування буде перевагою.

Заявки (резюме, яке містить відповідний досвід роботи та навички, прямі контактні дані) прохання надсилати до 23:00 год 14 серпня 2023 року на адресу: yzaplavna@eef.org.ua з відміткою «Cadaster Product Owner».

Контактна інформація:
Юлія Заплавна, менеджерка проєкту, Фонд Східна Європа
yzaplavna@eef.org.ua