Проект завершено!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Проект «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства», що реалізовуватиметься у 2016-2018рр., спрямований на залучення широких кіл громадськості, ЗМІ, організацій громадянського суспільства (ОГС) до процесів моніторингу публічних фінансів та формування державного та місцевих бюджетів. Проект реалізується Фондом Східна Європа та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

 

Основними цілями проекту є:

 • підвищення спроможності українських організацій громадянського суспільства у моніторингу прозорості і належного використання публічних фінансів та формування державного та місцевих бюджетів;
 • покращення обізнаності та рівня залученості широких кіл громадськості у бюджетні процеси країни;
 • підтримка політики національного діалогу у сфері бюджетної децентралізації.

 

В рамках проекту проводяться аналітичні дослідження та розробляються рекомендації для органів місцевого самоврядування та уряду України з питань підвищення прозорості бюджетного процесу та залучення громадськості, здійснюються заходи з підвищення компетенцій громадських організацій в сфері публічних фінансів, створюються інноваційні IT рішення для інформування та участі громадян. Проект також працює з журналістами та мас-медіа з метою спільного планування та проведення інформаційних кампаній, щоб доносити складну економічну інформацію до аудиторії у простій та зрозумілій формі.

Основні компоненти проекту:

 1. Організація Школи бюджетної грамотності для громадських організацій. Метою компоненту є надання ОГС необхідних знань та інструментів для аналізу належного використання публічних фінансів та в подальшому проведення ними адвокаційних кампаній задля підвищення всебічного контролю за формуванням та реалізацією державного та місцевих бюджетів.
 2. Вдосконалення методології визначення Індексів прозорості місцевих бюджетів з метою встановлення індикаторів, що слугуватимуть дорожньою картою підвищення прозорості бюджетних процесів; спрощення доступу ОГС та активних громадян до участі в бюджетних процесах; підвищення спроможності громад у доступі до технічної, експертної, консультативної допомоги шляхом впровадження практик у відповідності до критеріїв Індексу.
 3. Надання підтримки 10-ти цільовим містам, обраним на конкурсній основі, на реалізацію «Бюджетів участі». Підтримка включатиме проведення семінарів, тренінгів, надання консультацій та супроводження процесу запровадження громадського бюджету, організацію та проведення навчальних візитів, а також фінансова підтримка інформаційної кампанії та організації етапів громадського бюджету в цільових містах.
 4. Розроблення інноваційної електронної платформи для впровадження та підтримки процесів «Бюджетів участі».
 5. Надання грантової підтримки для ОГС на реалізацію інноваційних проектів з реалізації кампаній громадського представництва на тему бюджетної прозорості, залучення та участі громадян, розробки кращих практик для забезпечення підзвітності публічних коштів тощо. Грантова підтримка також матиме на меті підвищення спроможності та активізацію ОГС у сфері моніторингу публічних фінансів та залучення широкого коло активних громадян до участі у даному процесі.
 6. Організація обміну досвідом між ОГС щодо впровадження ними кращих практик.
 7. Проведення широкої інформаційної кампанії на місцевому та загальнонаціональному рівнях у новітніх он-лайн і традиційних медіа задля роз’яснення громадськості важливості та суті бюджетних процесів у простій та зрозумілій формі, а також популяризації інструменту «Бюджету участі» серед громадян. Кампанія націлена на підвищення свідомості та грамотності громадян щодо проблем відкритості, підзвітності діяльності місцевої влади, зокрема у частині бюджетних процесів. Компонент також передбачає грантову підтримку ОГС на втілення кампаній.
 8. Створення онлайн бази/бібліотеки знань аудіо-візуальних матеріалів з бюджетної тематики, яка може використовуватись в подальшому для проведення адвокаційних та інформаційних кампаній та поглиблення знань громадськості щодо участі у бюджетних процесах.
 9. Вироблення пропозицій щодо вдосконалення бюджетних політик місцевого та національного рівнів.

 

У липні 2017 року Фонд Східна Європа надав гранти громадським організаціям- переможцям трьох конкурсів:

Переможці конкурсу грантів, спрямованого на проведення адвокаційні кампанії щодо бюджетної прозорості, залучення та участі громадян у бюджетному процесі, розробки кращих практик для забезпечення підзвітності публічних коштів тощо.

Рівненська обласна організація всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» (201 801 грн)

Організація працюватиме з сільськими громадами Рівненщини, основний фокус проекту – розробка методології моніторингу стану відкритості та прозорості процесу бюджетотворення в Бугринській та Деражненській сільських громадах та подальший моніторинг. Окрім того, ОПОРА активно заохочуватиме місцевих мешканців бути більш активними у бюджетних питаннях, залучаючи їх до через різних заходів

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя Рівне» 174,097

Організація працюватиме з Рівненським обласним та міським бюджетами, забезпечуючи систематичний моніторинг за закупівлями забезпечити (зокрема, в галузях охорони здоров’я та соціального захисту через використання модулю аналітики системи ПроЗорро та системи Є-Дата), та тестуватиме моделі розширення ролі громади, зокрема і експертної, в прийнятті рішень щодо формування бюджетів.

Громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини» (235 090 грн).

Організація забезпечуватиме більш ефективну бюджетну політику Новоайдарської селищної ради, створюючи належні нормативно-правові умови та забезпечуючи участь громадськості у процесі формування місцевого бюджету і його моніторингу.

Громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва» 212 713 грн

Фонд працюватиме над розробкою та тестуванням механізмів, що забезпечують вплив місцевих НДО населення на прозорість і ефективність управління бюджетом міста на прикладі бюджетних програм у сферах ЖКГ, благоустрою, зеленого господарства м. Миколаєва, включаючи проведення пілотного аудиту силами НДО та експертної спільноти.

Громадська організація «Центр «Доброчин» 236 490 грн

Центр працюватиме на Чернігівщині, в 4 пілотних ОТГ області (Мена і Сновськ – міські ОТГ та Десна і Кіпті – селищні ОТГ), покращуючи бюджетний процес та залучаючи громадськість до участі в ньому через розробку та адвокатування прийняття Бюджетних регламентів та посилення спроможності НДО та ЗМІ у формуванні та моніторингу цільових програм бюджетів місцевого рівня та висвітлення бюджетної тематики.

Громадська організація «Луганська обласна організація Солідарність» 227,230

Організацію працюватиме у м. Лисичанську та Рубіжному для забезпечення кращих можливостей для участі громадян у бюджетних процесах шляхом розробки, обговорення та адвокації бюджетних регламентів.

Громадська організація «Екоклуб» 210 594 грн

«Екоклуб» впроваджуватиме громадський моніторинг видатків на потреби комунальної енергетики відповідно до вимог європейської ініціативи «Угода мерів» в містах Рівне, Хмельницький, Полтава, Кременчук та інших. Проектом передбачено навчити громадські організації аналізувати бюджетні видатки на енергоефективність на прикладі Планів дій сталого енергетичного розвитку; розробити та адвокатувати проекти рішень місцевих органів влади, спрямованих на запровадження кращих практик здійснення видатків у комунальній енергетиці.

Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» 221 799 грн

створення експертно-моніторингової групи, яка розробить методологію гендерного бюджетування та проведе за цією методологією гендерний моніторинг бюджетів Полтавської області та міста Полтави; проведення відкритих робочих засідань, до участі в яких буде запрошено широке коло представників місцевих ОГС; адвокування змін в підходах до формування обласного бюджету та регіональної програми соціально-економічного розвитку.

Харківська обласна громадська організація «Асоціація приватних роботодавців» 226 523

Асоціація сфокусується на залученні до моніторингу публічних фінансів громадян для аналізу та прорахунків щодо фінансування з місцевого бюджету Харківської області програм сприяння розвитку малого та середнього підприємництва та розробить свої рекомендації і заходи, враховуючи, зокрема, потреби переселенців із зони АТО та ветеранів АТО.

Громадська організація «Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини» 177 225

Агенція працюватиме над підвищенням взаємодії та партнерства мешканців та громадських об’єднань з місцевими органами влади міст Яворова, Новояворівська та Давидівської ОТГ для вирішення актуальних проблем шляхом поширення громадського впливу на місцевий бюджет, включаючи запровадження партисипаційних форм участі. Особливу увагу буде приідлено навчанню фінансовій грамотності громадськості й школярів.

За результатами конкурсу грантів надано фінансування на розробку відеоматеріалів та проведення широкої інформаційної кампанії на місцевому та загальнонаціональному рівнях у новітніх он-лайн і традиційних медіа задля роз’яснення громадськості важливості та суті бюджетних процесів у простій та зрозумілій формі, а також популяризації інструменту «Бюджету участі» серед громадян. Кампанії націлені підвищити обізнаність та мотивувати громадян брати активнішу участь у бюджетному процесі.

Всі ці організації працюватимуть у себе в громадах, проводячи онлайн та оффлайн заходи з метою привернути увагу громадськості, включаючи молодь та дітей, до питання формування та моніторингу бюджетів та участі в цьому процесі. Всі кампанії влючають просвітницькі заходи, співпрацю із ЗМІ, проведення публічних заходів, конкурсів, ігор, флеш-мобів тощо.

Переможці конкурсу грантів для проведення інформаційних кампаній

Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО» (сума фінансування 140 876 грн) працюватиме з громадою міста Хмільник (Вінниччина)

Громадська організація «Бюро аналізу політики» (сума фінансування 143 340 грн) охопить інформаційної ампанією 17 міст

Об’єднання «Агентство «Рівнеінформ» (сума фінансування 148 556 грн) інформуватиме мешканців Рівненщини через ЗМІ

Громадська організація «Культурний ді@лог» (сума фінансування 150 000 грн) працюватиме з громадою міста Кременчука

Окрім того, у рамках проекту також проведено конкурс на розробку інформаційних відеоматеріалів, переможці якого розроблятимуть та виготовлятимуть відео та аудіо ролики з тематики проекту, які згодом будуть поширені різними каналами з метою охопити найбільшу аудиторію та мотивувати її брати активнішу участь у формуванні та моніторингу бюджетних процесів на регіональному т національному рівні.

Інститут суспільно-економічних досліджень 147,690

Громадська організація «Нова Енергія» 149,522

Громадська організація «Асоціація фінансового права України» 150,000

Фонд оголосив конкурс на розробку методології визначення Індексів прозорості місцевих бюджетів, переможцем якого було визначено Громадське Партнерство “За прозорі місцеві бюджети!”, яке сформувало спільну експертну групу розробників та координує її роботу. Створення такої Методології має допомогти органам місцевого самоврядування в запровадженні рішень та практик бюджетної прозорості та залучення громадян до участі в бюджетних процесах на місцевому рівні, що сприятиме підвищенню підзвітності органів місцевого самоврядування. Таким чином, Методологія від самого початку розробляється не тільки, як об’єктивний інструмент вимірювання, а й як унікальний та ефективний інструмент впливу з метою стимулювання органів місцевого самоврядування до покращення своїх стандартів та процедур в рамках бюджетного процесу.

Завданнями нової Методології оцінки є демонстрація рівня прозорості місцевих бюджетних процесів та залученості громадян до формування місцевого бюджету та моніторингу його використання, встановлення чітких індикаторів, що слугуватимуть дорожньою картою підвищення прозорості бюджетних процесів на місцевому рівні,
надання доступу місцевим громадам до технічної та експертної допомоги для впровадження практик у відповідності до критеріїв Методології оцінки, спрощення доступу організаціям громадянського суспільства та активним громадянам до моніторингу управління публічними фінансами.

Передбачається, що критерії Методології оцінки розроблятимуться таким чином, аби забезпечити можливості для всіх органів місцевого самоврядування використовувати Методологію для періодичної самооцінки рівня прозорості бюджетного процесу. Особлива увага при розробці критеріїв для Методології оцінки приділятиметься рівню використання органами місцевого самоврядування інноваційних IT-рішень (Є-Дата, Прозорро, практик візуалізації місцевого бюджету, залучення громадян на різних стадіях бюджетного процесу тощо). Частина критеріїв Методології оцінки буде автоматично оцінюватись завдяки інтеграції з зазначеними ресурсами.

Відповідно, за рішенням членів експертної групи, нова методологія базуватиметься на принципах прозорості, відкритості, порівняльності, універсальності, простоти, адаптивності, достовірності та технологічності.

Одночасно із розробленням Методології буде створюватись онлайн-ресурс, який дозволятиме оцінювати рівень прозорості бюджетного процесу за критеріями Методології. Розроблена Методологія оцінки та онлайн-ресурс будуть презентовані широкому загалу та відкриті для використання організацій громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування.

Проект здіюснюється в рамках програми Ефективне управління та громадянське суспільство

memory usage: 57.13mb real memory: 42.25mb