Проект завершено!

Проект «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні», що реалізується Інститутом громадянського суспільства за підтримки Європейського Союзу, спрямований на прискорення процесів децентралізації в Україні. Діяльність у рамках проекту сприяє реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування й територіальної організації в Україні та ефективному реформуванню публічної влади в країні. Команда проекту працює над підтримкою процесу децентралізації в Україні, розбудовою спроможних громад та формуванням ефективної публічної влади.
В рамках реалізації проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» Інститутом громадянського суспільства разом з партнером проекту Фондом Східна Європа проведено конкурс грантових проектів для місцевих ГО, спрямований на підтримку процесів реформування в частині застосування законодавства щодо добровільного об’єднання громад в Україні у пілотних регіонах.
За результатами конкурсу, який адмініструє Фонд Східна Європа, було відібрано 23 організації-переможці з пілотних областей проекту (Київської, Львівської, Одеської, Івано-Франківської, Луганської та Донецької), які працюватимуть з близько ста громадами у всіх шести пілотних регіонах України. Загальна сума фінансування проектів – 6.2 млн. грн.
Основними завданнями, над якими працюватимуть громадські організації в рамках грантів, є надання експертної допомоги громадам в процесі розробки нормативно-правової бази, покращення інформованості мешканців об’єднаної громади щодо цілей, завдань та перспектив об’єднання громад, широке впровадження механізмів місцевої демократії в процес добровільного об’єднання громад, залучення додаткових ресурсів в громади з державних та приватних фондів; створення максимальних можливостей участі мешканців громад у процесах планування території, бюджетного планування, благоустрою, через широке впровадження механізмів місцевої демократії в процес добровільного об’єднання громад, у тому числі через підготовку проектів документів об’єднаних громад (статутів, регламентів, бюджетів, положень, планів розвитку тощо).


19-20 листопада 2015 в м. Києві відбувся семінар для громадських організацій і представників ЗМІ «Практичні аспекти децентралізації та формування спроможних громад». З метою представити проект, надати додаткові знання та методичні рекомендації для організацій-переможців було проведено відповідне навчання та представлено вимоги до виконання проектів у рамках грантів. Учасниками семінару стали понад 100 представників громадських організацій, експерти з питань децентралізації та місцевого розвитку, а також представники місцевих та національних ЗМІ. Семнір організований проектом ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» за підтримки Програми USAID РАДА та інших партнерів. У рамках дводенного семінару учасниками було опрацьовано п’ять модульних тем, що висвітлюють основні практичні питання реформи. Зокрема, йшлося про законодавче забезпечення децентралізації та зміни до Конституції та законодавства України як ключовий елемент завершення децентралізації та реформи місцевого самоврядування та про те, які практичні наслідки це матиме для громад. Дуже важливим було також представити першочергові кроки та алгоритм дії у громадах, що тільки об‘єдналися. Багато уваги учасники приділили темі роботі з громадськістю у питаннях роз‘яснення процесів реформування громад. Особливо жваву дискусію викликала тема формування та виконання бюджетів добровільно об’єднаних громад. Досвідчені тренери представили також інструменти та фінансові ресурси для територіального розвитку, зокрема можливості отримання підтримки Державного фонду регіонального розвитку.

Громадські організації-переможці конкурсу грантів:

Детальніше про роботу Проекту та реформу місцевого самоврядування в Україні, проведені та заплановані заходи, підготовлені документи та інфографіку можна знайти на нашій сторінці www.lgr.org.ua, а також на веб-ресурсі Інституту Громадянського Суспільства www.csi.org.ua.

 

Проект здіюснюється в рамках програми Ефективне управління та громадянське суспільство

memory usage: 57.13mb real memory: 36.25mb