Проект завершено!

2012 рік

У межах другого етапу Програми локальних грантів ініціативи “Об’єднуємося заради реформ!” було підтримано 26 проектів на загальну суму 2 939 425 грн. Особливість цього етапу – підтримка не окремих проектів, а комплексних ініціатив від коаліцій організацій, спрямованих на вирішення важливих суспільних проблем на національному рівні.Загалом на конкурс надійшли заявки від 61 коаліції, що об‘єднали 299 організацій громадянського суспільства. За результатами засідання експертної ради ФСЄ надав підтримку 3 коаліціям у складі 16 організацій, а Міжнародний фонд «Відродження» профінансував роботу 2 коаліцій у складі 10 організацій. Також було проведено інтенсивну тренінгову програму із побудови й ефективної роботи коаліцій громадських організацій.

Докладніше про проекти та грантоотримувачів

Лабораторія законодавчих ініціатив очолила коаліцію, що працюватиме над розширенням механізмів безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення шляхом громадського лобіювання прийняття законодавства, яке б кардинально розширило можливості громади в місцевому самоврядуванні. Для цього коаліція працюватиме над удосконаленням і популяризацією інституту місцевого референдуму. Серед завдань проекту Лабораторії законодавчих ініціатив: аналіз законодавства України та відповідного міжнародного досвіду задля розробки пропозицій щодо вдосконалення інституту місцевого референдуму, проведення публічних обговорень на регіональному рівні та в експертному середовищі. Коаліція підготує пропозиції до законодавства з урахуванням результатів експертних опитувань у регіонах і результатів мініреферендумів і спрямує їх до профільного Комітету Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Коаліція також проводитиме заходи, покликані поширити та популяризувати ідеологію дієвого місцевого референдуму, а також працюватиме над тим, щоб інститут місцевого референдуму було затверджено на законодавчому рівні. Регіональні організації, що входять до складу коаліції, будуть проводити інформаційну роботу в регіонах, забезпечувати зворотній зв‘язок від експертного середовища та формуватимуть громадську платформу на підтримку дієвого інституту місцевого референдуму.

До складу коаліції увійшли:

 • Лабораторія законодавчих ініціатив (Київ), координатор коаліції;
 • Луцька міська громадська організація «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу» (фокусуватиме свою роботу на Волинській і Рівненській областях);
 • Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” (Чернігівська та Сумська області);
 • Донецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» (Донецька та Харківська області);
 • Херсонська обласна організація Комітету виборців України (Херсонська й Одеська області);

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» є лідером коаліції, що працюватиме в галузі реформування ЖКГ, зокрема над створенням механізму впливу громадськості через органи самоорганізації населення (ОСН) на забезпечення жителів якісними житлово-комунальними послугами (ЖКП). Цього буде досягнуто шляхом удосконалення чинних і розробки й упровадження нових нормативно-правових актів. Серед завдань, які поставила перед собою коаліція: підготовка пропозицій щодо нормативного регулювання на загальнодержавному рівні механізмів впливу ОСН на забезпечення населення якісними ЖКП на основі проведення аналізу підзаконних нормативно-правових актів; оприлюднення результатів аналізу на загальнодержавному рівні, залучення профільних громадських організацій, представників органів місцевого самоврядування, науковців, ОСН, ЗМІ до обговорення пропозицій до актів уряду та Мінрегіонбуду; забезпечення умов для прийняття підготованих пропозицій і проектів нормативно-правових актів на національному рівні шляхом проведення інформаційних кампаній і подання уряду та Мінрегіонбуду розроблених пропозицій і проектів.

До складу коаліції увійшли:

 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (Одеса), координатор коаліції;
 • Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»;
 • Громадська організація «Інформаційно-правовий центр «Наше право»» (Львів);
 • Луганська обласна громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини»;
 • Міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва»;
 • Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» (Київ).

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» разом із місцевими партнерами проводитиме моніторинг експерименту з впровадження закону про порядок реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і Києві в контексті впливу на три групи стейкхолдерів: пацієнтів з інвалідністю, залежних від сторонньої допомоги, та їхніх законних представників, сімейних лікарів та управлінців у сфері охорони здоров’я первинної та середньої ланки. На основі отриманих результатів коаліція також розробить пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази реформування охорони здоров’я для усунення перешкод, виявлених під час моніторингу доступу осіб з інвалідністю до державної допомоги в чотирьох регіонах. Асоціація сімейних лікарів міста Києва надаватиме експертний супровід, розробить і апробує спеціальний навчальний модуль для сімейних лікарів, який допоможе їм працювати з людьми з інтелектуальною недостатністю.
Регіональні партнери здійснюватимуть моніторинг експерименту та його впливу на цільову групу на місцях, проводитимуть інформаційно-просвітницькі заходи, покликані привернути увагу до проблеми.

До складу коаліції увійшли:

 • Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» (Київ), координатор коаліції;
 • Громадська організація «Асоціація сімейних лікарів» (Київ);
 • Дніпропетровська обласна благодійна організація «Ангел дитинства»;
 • Громадська організація «Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам з інтелектуальною недостатністю «Надія»;
 • Громадська організація міський клуб «Повір у себе» (Донецька область).

Під керівництвом Громадської організації “Об’єднання “Центр політичних студій та аналітики” коаліція неурядових організацій здійснюватиме громадський моніторинг діяльності тендерних комітетів – головних розпорядників бюджетних коштів під час закупівлі ними товарів і послуг для місцевих органів влади (обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення), моніторинг виконання державної політики у сфері сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, моніторинг тендерних процедур із сумами від 10 000 до 100 000 гривень у восьми регіонах України. Під час виконання проекту буде напрацьовано спеціальну методику для аналізу ефективності та прозорості таких тендерних закупівель, яку апробують на практиці члени коаліції. Методика, результати аналізу її застосування та конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства щодо проведення закупівель за бюджетні кошти буде передано до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

До складу коаліції увійшли:

 • Громадська організація “Об’єднання “Центр політичних студій та аналітики” (Київ), координатор коаліції;
 • Херсонська обласна молодіжна громадська організація “Фундація сприяння громадянській активності” (фокусуватиме свою роботу на Херсонській і Дніпропетровській областях);
 • Львівська обласна громадська організація “Братство магістрів академії державного управління” (“Брама”)” (працюватиме у Волинській і Рівненській областях);
 • Запорізька міська молодіжна громадська організація “Степ” (працюватиме в Запорізькій і Донецькій областях);
 • Міська молодіжна громадська організація “Молодь – ХХІ століття” (Чернігів) (працюватиме в Чернігівській області та м. Києві).

Всеукраїнська громадська організація “Громадянська мережа “ОПОРА” очолила коаліцію громадських організацій, яка розроблятиме та впроваджуватиме спрощену процедуру отримання земельних ділянок (прибудинкових територій) у власність співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ЖБК) як в окремих містах – партнерах проекту (Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Херсон і місто Вознесенськ Миколаївської області), так і по всій Україні. Адже на сьогодні в земельному законодавстві чітко не визначено й не врегульовано порядку та процедури передачі земельних ділянок у власність ОСББ та ЖБК або у спільну сумісну власність їх членів. У межах проекту буде вивчено місцеві процедури та наявні проблеми передачі таких земельних ділянок у власність або користування та на основі найкращих практик розроблено покроковий механізм бажаної спрощеної процедури передачі земельної ділянки ОСББ та ЖБК. При цьому заплановано зібрати доказову базу в містах – партнерах проекту (зокрема шляхом аналізу архівних документів), щоб забезпечити можливість застосування такої процедури. Коаліція неурядових організацій має намір провести кампанію громадського лобіювання нормативного запровадження такої спрощеної процедури – як у містах-партнерах, так і на національному рівні.

До складу коаліції увійшли:

 • Всеукраїнська громадська організація “Громадянська мережа “ОПОРА”, координатор коаліції;
 • Херсонська обласна громадська організація “Регіональна рада підприємців”;
 • Вознесенська міська громадська організація “Агентство економічного розвитку” (Миколаївська область);
 • Дніпропетровська міська громадська організація “Асоціація захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг “Наш дім”;
 • Громадська організація “Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків “Вікторія”.

2011 рік

У рамках 22 грантів було проведено 22 адвокасі кампанії, що привернули увагу та підняли важливі теми у різних сферах суспільного життя, допомогли ініціювати розробку понад 30 нормативно-правових актів, 23 з яких було прийнято. Серед них, зокрема, механізм фінансування соціальних проектів з місцевого бюджету в Дніпропетровську, покращення процедури надання 78 адміністративних послуг за принципом єдиного вікна в Івано-Франківську, продовження реалізації програми безбар‘єрності у Вінниці.
У 2011 році проект UNITER оголосив конкурс для коаліцій громадських організацій, мета якого – ініціювати реформи у важливих сферах суспільного життя на національному рівні. Було отримано заявки від 61 коаліції, що об‘єднали 299 організацій громадянського суспільства. Для півфіналістів було проведено інтенсивну тренінгову програму з побудови та ефективної роботи коаліцій громадських організацій. Гранти на реалізацію проектів коаліції отримають у 2012 році.

2010 рік

партнери програми “Об’єднуємося заради реформ”!” (UNITER) підтримали 31 проект-переможець другого туру всеукраїнського конкурсу місцевих ініціатив на загальну суму 350 000 доларів США для впровадження реформ на локальному рівні.

Конкурс проводився з метою підтримки проектів, спрямованих на проведення кампаній громадянського представництва на місцевому рівні у різних сферах, в тому числі у посиленні органів самоорганізації населення та організацій співвласників багатоквартирних будинків, впровадженні енергоефективних та енергоощадних технологій, управлінні відходами, впровадженні екологічно відповідальних практик, забезпеченні реалізації прав вразливих груп населення, розвитку приватного підприємництва та місцевого економічного розвитку на депресивних територіях, розвитку соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу та на інших важливих для місцевих громад темах.

Докладніше про підтримані Фондом Східна Європа проекти та місцеві органцізації, що їх виконують:

 • Громадська екологічна організація “ЕКО-Довкілля” виконуватиме проект «Формування екологічної мережі на території Жидачівської міської ради» у Львівській області
 • Вінницька обласна організація інвалідів “А-ВЕСТА” виконуватиме проект «Долаючи кризу – відкриваємо подільську Атлантиду» – економічний розвиток села Буша Ямпільського району”
 • “Молодіжний центр регіонального розвитку” з Херсонської області працюватиме над проектом «Об’єднаймося – на благо громади»
 • Харківська міська громадська організація інвалідів “Креавіта” виконуватиме проект«Громадськість, влада та бізнес – партнерство заради створення доступності міської інфраструктури»
 • Одеська міська громадська організація «Лицем до лиця» працюватиме над проектом «Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій: знаємо, за що платимо»
 • Луганська міська громадська організація “Асоціація підтримки розвитку місцевого самоврядування” виконуватиме проект «Місцеве партнерство на службі місцевого розвитку – практика впровадження інвестиційних конкурсів у м. Луганську»
 • Громадська організація “Інститут розвитку Криму” з Севастополя впроваджуватиме проект “Коаліція громадської дії «Північна сторона»
 • Херсонська ТПП реалізовуватиме проект «Впровадження екологічно відповідальних практик та технологій серед керівників ОСББ міста Херсон»
 • Полтавський центр розвитку бізнесу працюватиме над проектом «Впровадження системи заходів, стимулюючих активність місцевої громади, в сфері поводження з відходами у м. Лубни»
 • Громадська організація “Екологічний клуб “Еремурус” буде працювати у Полтавській області над проектом «Організація системи енергозбереження в бюджетних будівлях м. Миргород»
 • Громадська організація із Закарптаття «Центр громадських ініціатив»виконуватиме проект «Сталий розвиток громади – запорука високого рівня життя для нинішнього та наступних поколінь»
 • Обласна громадська екологічна організація «Центр сталого розвитку “Роза Вітрів” працюватиме над проектов «Роздільний збір сміття у великому місті» на Донеччині
 • Громадська організація «Розвиток Севастополя» впроваджуватиме проект «За чистий Севастополь»
 • Центр сприяння економічному та соціальному розвитку Ріпкинського регіону, що на Чернігівщині, працюватиме над проектом «Розробка стратегічного плану соціально-економічного розвитку Ріпкинського району»
 • Міська громадська організація “Лабораторія малого бізнесу”впроваджуватиме проект “Місце зустрічі змінити не можна – www.e-slavutich.gov.ua” у Славутичі Київської області
 • Громадська організація “Агентство з розвитку приватної ініціативи” буде працювати над проектом «Забезпечення рівних можливостей у отриманні адміністративних послуг в громаді м. Івано-Франківська»
 • Бердянський міський комітет руху “Педагоги за мир та взаєморозуміння” займатиметься проектом «Бердянська толока»
 • Вінницька громадська організація «Гармонія» впроваджуватиме проект «Право кожного – жити вільно та мобільно» Вінницька
 • Громадська організація «Об’єднання сиріт м. Тернополя» виконуватиме проект «Реформування системи підготовки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання»
 • Громадська організація «Тамариск» з Дніпропетровщини працюватиме над проектом «Об’єднаємось разом заради майбутнього!»
 • Громадська організація «Асоціація розвитку спільнот» з Харківської області впроваджуватиме проект «Розробка та апробація механізму багатоканального фінансування соціальних проектів НДО»
 • Громадська організація «Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини»реалізовуватиме проект «Сприяння сталому регіональному розвитку шляхом реформування системи поводження з відходами в Івано-Франківській області»

2009 рік

В рамках компоненту «Підтримка місцевих ініціатив» програми «Об‘єднаймося заради реформ» (UNITER) ФСЄ підтримує місцеві ініціативи, спрямовані на сприяння змінам і впливу на місцеву політику, забезпечення участі громадськості на місцевому рівні у процесах планування політики та реформ, захисту прав громадян та сприяння підзвітності виконавчої влади перед активними громадськими організаціями та громадянами. Програма “Об’єднаймося заради реформ!” (UNITER) фінансується Агентством США з Міжнародного розвитку та реалізується за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, ПАКТ є основним виконавцем програми UNITER. ФСЄ реалізує компонент програми, спрямований на підтримку місцевих ініціатив.

Місцеві партнери проекту (2009 рік)

 • Кіровоградське обласне об’єднання громадян „Інститут соціокультурного менеджменту”
 • Черкаська обласна громадська організація “Ресурсний центр АНГО”
 • Громадська організація молодих інвалідів “Реабилитационный центр”, АР Крим
 • Творче об’єднання “Технології оптимального розвитку особистості”, Кіровоградська область
 • Миколаївська міська громадська організація “Фонд розвитку міста Миколаєва” (ФРММ)
 • Вознесенська міська громадська організація “Агентство економічного розвитку м. Вознесенська”, Миколаївська область
 • громадська організація “Фонд розвитку громади Кременчука”, Полтавська область
 • Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської області “Молода Черкащина”
 • Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, Чернігівська область
 • Асоціація “Нові Горизонти”
 • Черкаська обласна організація Комітету виборців України, Львівська область
 • Подільський центр прав людини, Вінницька область
 • Товариство «Зелений хрест», Львівська область
 • Євпаторійський центр регіонального розвитку (ЄЦРР), Ар Крим
 • Одеський суспільний інститут соціальних технологій
 • Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації „Комітет виборців України”
 • Фонд підтримки підприємництва м. Ізмаїл
 • Тростянецька районна громадська організація “Голос громади”, Сумська область
 • Фонд розвитку громадських організацій “Західноукраїнський ресурсний центр”

Проект здіюснюється в рамках програми Ефективне управління та громадянське суспільство

memory usage: 57.14mb real memory: 24.25mb