Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що реалізовуватиметься у 2015-2019 рр., спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. Програма EGAP, що фінансується Швейцарською Конфедерацією, виконуватиметься Фондом Східна Європа, Фондом InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion, Національною академією державного управління при Президентові України та Асоціацією «Міста електронного врядування».

Докладніше про програму на www.egap.in.ua

Контекст

Останні події в Україні продемонстрували політичну волю до прискорення реформи в сфері е-урядування. Зі свого боку, громадськість вимагає більшої відповідальності і прозорості від влади, покращення взаємодії та комунікації громадян з державою та активнішого залучення громадян до процесів прийняття рішень. У країні налічується приблизно 24 млн Інтернет-користувачів , 71% з яких зацікавлені отримувати послуги та комунікувати з державними установами онлайн. Тим не менш, результати національного опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у лютому 2015 року, свідчать, що надання інформації і послуг, а також комунікація громадян із державою е-каналами все ще потребує суттєвих покращень, щоб відповідати потребам громадян. Тому впровадження інноваційних підходів, що допомагатимуть як владі, так і громадянам вільно послуговуватися інструментами е-врядування та е-демократії з метою більш прозорої та ефективної взаємодії зараз, як ніколи, на часі.

Наша мета

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що реалізовуватиметься у 2015-2019 рр., спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. У співпраці з органами влади, громадськими організаціями та громадянами Програма EGAP покликана:

  • формувати та впроваджувати кращі стандарти е-урядування та інноваційні практики, що покращать якість послуг та доступ до інформації для громадян
  • підвищити прозорість та підзвітність органів влади завдяки застосуванню ними нових інформаційно-комунікаційних технологій
  • зміцнити роль організацій громадянського суспільства в адвокації, мобілізації та просуванні е-демократії з метою забезпечення більш активної участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях
  • сприяти інклюзивному діалогу щодо формування політики е-врядування та е-демократії, який бере до уваги інтереси та потреби регіонів

Очікувані результати

Результат 1
нові інструменти е-врядування підвищують ефективність та прозорість роботи органів влади та надання адмінпослуг

  • Плани з впровадження е-урядування в партнерських регіонах розроблені за участю усіх зацікавлених сторін
  • Органи влади на обласному і районному рівні надають громадянам адміністративні послуги в електронному вигляді
  • Представники обласної і районної влади пройшли навчання в сертифікованих тренерів за новими стандартами в сфері електронного урядування.

Результат 2
Інструменти е-демократії та е-платформи підвищують участь громадян у процесі прийняття рішень

  • Громадські організації та органи влади спільно впроваджують пілотні проекти з електронної демократії з метою підвищення громадської участі на регіональному рівні
  • Сталі механізми з обміну знаннями і підвищення обізнаності суспільства щодо інструментів електронного урядування та електронної демократії впроваджені.
  • Представники влади усіх рівнів, громадські активісти та представники ЗМІ обізнані в сфері електронного урядування та електронної демократії.

Результат 3
Нові державні політики щодо е-урядування та е-демократії розроблено з урахуванням потреб регіонів
Інклюзивні платформи з обговорення і формування політики в сфері електронного урядування та електронної демократії створені і активно використовуються.
Регіони відстоюють свої потреби та ідеї щодо впровадження електронного урядування та електронної демократії на загальнодержавному рівні.

Проект здіюснюється в рамках програми Ефективне управління та громадянське суспільство

memory usage: 57.13mb real memory: 12.25mb