Проект завершено!

Фонд Східна Європа є партнером у реалізації завдань Програми розвитку державно-приватного партнерства (Public Private Partnership Development Program – (P3DP))

Програма розвитку державно-приватного партнерства допомагає створити в Україні середовище, сприятливе для державно-приватного партнерства (ДПП) за допомогою п’яти взаємопов’язаних завдань:

1. Вдосконалення законодавства для створення правового середовища, що складається із законів та підзаконних актів, які сприяють впровадженню ДПП.

2. Підтримка діяльності національного уповноваженого органу з ДПП у наданні ним допомоги місцевим органам влади та центральним органам виконавчої влади, які прагнуть підвищити ефективність та якість надання комунальних послуг і покращення інфраструктури через залучення приватного партнера.

3. Навчання та інформування у пілотних містах Програми розвитку ДПП, які бажають підготувати та реалізувати проекти ДПП, за допомогою семінарів, конференцій та навчальних поїздок. Крім того, організовуються програми просвіти, які інформують громадськість про переваги участі приватних компаній у наданні комунальних послуг та обслуговування інфраструктури.

4. Впровадження пілотних проектів ДПП в ключових секторах шляхом надання допомоги пілотним містам на всіх етапах підготовки проекту: від концепції до представлення пілотних проектів на ринку через прозорий та конкурентний конкурс. Отриманий практичний досвід слугуватиме подальшому удосконаленню середовища та процесів для використання ДПП в Україні.

5. Запобігання глобальним змінам клімату та сприяння розвитку чистої енергетики є наскрізним завданням, яке зачіпає всі 4 вищенаведені цілі. Програма розвитку ДПП інтегрує питання змін клімату в усі види своєї програмної діяльності на національному та місцевому рівнях.

Державно-приватне партнерство – це засноване на довгостроковому договорі співробітництво між організацією публічного сектору (наприклад, органом місцевого самоврядування чи центральним органом виконавчої влади) та приватною компанією чи підприємцем щодо надання державних послуг та покращення інфраструктури. Акцент ставиться на наданні якісних послуг, у той час як, створені протягом дії договору ДПП активи, з моменту його закінчення передаються у власність державного чи муніципального партнера.

Плани та досягнення Програми розвитку державно-приватного партнерства

Створення законодавчого середовища, що стимулює розвиток ДПП:

 • Підтримка розробки Стратегії розвитку ДПП та Плану дій її впровадження.
 • Внесок до законодавчого та регуляторного реформування щодо ДПП шляхом активного співробітництва з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та інших органів виконавчої влади.

Підтримка національного уповноваженого органу з ДПП

(Міністерства економічного розвитку та торгівлі України):
 • Допомога у розробці Методології аналізу ефективності здійснення ДПП, затвердженої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України для оцінки та схвалення проектів ДПП в Україні.
 • Розбудова внутрішнього потенціалу кадрового складу відповідних органів через відповідні програми навчання.
 • Надання консультацій з питань визначення функцій та методів управління національним уповноваженим органом з ДПП.
 • Визначення вимог і стандартів для техніко-економічного обґрунтування проектів та підготовки та супроводу угод ДПП.
 • Ознайомлення співробітників центральних органів виконавчої влади з кращою міжнародною практикою ДПП шляхом проведення міжнародних навчальних поїздок.

Навчання та інформування:
 • Проведення навчальних семінарів у пілотних містах Програми розвитку ДПП для більше, ніж 200 представників центральних та місцевих органів влади, приватних компаній і неурядових організацій, які отримали навички, необхідні для розробки економічно, політично і соціально обґрунтованих проектів ДПП.
 • Організовано форуми з ДПП для очільників місцевих органів влади та лідерів ринку.
 • Організовано дві міжнародні та одну місцеву навчальну поїздку для представників місцевих органів влади з метою вивчення міжнародного та українського досвіду ДПП.
 • Організовано медіа-тур з метою ознайомлення представників ЗМІ з особливостями висвітлення ДПП у їх професійній діяльності.
 • Надано підтримку пілотним містам щодо програм поінформованості громадськості про переваги залучення приватного партнера до постачання інфраструктурних та комунальних послуг.
Впровадження пілотних проектів ДПП
 • Визначено десять пілотних проектів з потенціалом до залучення приватних партнерів до надання державних послуг у таких сферах як охорона здоров’я, управління закладами освіти, поводження з твердими побутовими відходами, енергоефективність, утримання міських парків та ін.
 • Разом з представниками місцевих органів влади у пілотних містах розроблено плани впровадження ДПП, включаючи підготовку концепцій та фінансових моделей.
 • Підготовка техніко-економічних обґрунтувань, проектів конкурсу та технічної документації для укладення угод.
 • Проведення зустрічей з потенційними інвесторами та операторами.
 • Забезпечення конкурентної конкурсної процедури для вибору приватного партнера.
Запобігання глобальним змінам клімату та сприяння розвитку чистої енергетики
 • Включення складової зміни клімату до документів, що розробляються за підтримки Програми розвитку ДПП.
 • Обрахунок прогнозованих скорочень викидів парникових газів у пілотних проектах ДПП.
 • Проведення навчальних семінарів, що акцентують на необхідності врахування заходів щодо запобігання змінам клімату до процесу прийняття рішень.
У рамках обміну знаннями, Програма розвитку ДПП підготувала й опублікувала звіти, які аналізують специфіку українських умов і надають рекомендації щодо створення сприятливих умов для ДПП в Україні, а саме:
• Діагностичний огляд українського законодавства про державно-приватне партнерство.
• Проблеми законодавчого регулювання у сфері державно-приватного партнерства.
• Державно-приватне партнерство та регулювання тарифів у секторах водопостачання, водовідведення та централізованого опалення.
• Методологія проведення оцінки ефективності проекту ДПП.
• Базове дослідження поінформованості та обізнаності населення України щодо державно-приватного партнерства.Для отримання копії цих документів, будь-ласка, звертайтеся за адресою, наведеною нижче.Програма розвитку державно-приватного партнерства USAID
БЦ «Горизонт», вул. Шовковична 42-44, 11 поверх, офіс 11-Д, Київ, 01601
Тел: +38 044 234 3525
OMaslyukivska@FHI360.org
Координатор від ФСЄ:
Світлана Пчеліна, менеджер програм
вул. Велика Васильківська, 55, поверх 3, Київ, Україна, 03680
тел.: +380442003824
pchelina@eurasia.kiev.ua
Експертний центр з питань державно-приватного партнерства та інфраструктури

15 травня 2014 Програма розвитку державно-приватного партнерства USAID та Американська торгівельна палата в Україні (Палата) оголосили про створення Експертного центру з питань державно-приватного партнерства та інфраструктури (Центр). Центр підтримуватиме зусилля ключових зацікавлених сторін щодо створення сприятливих умов і зосереджуватиме технічну експертизу, необхідну для сприяння розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні.

Представники організацій зазначили, що на початковому етапі діяльність ЕЦІ ДПП буде зосереджена на наданні допомоги зацікавленим сторонам у розробці нової програми реформ у галузі інфраструктури та ДПП для Уряду України. Крім того, під час презентації Центру відбулось підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Палатою та Програмою розвитку державно-приватного партнерства USAID. Учасниками зустрічі стали представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства інфраструктури України, комітетів ВРУ, компаній-членів Палати, експертів та профільних ЗМІ. Експертна спільнота та члени Палати, що представляють український та міжнародний бізнес, долучились до визначення пріоритетів Центру та обговорення плану дій щодо створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства в Україні.

МАТЕРІАЛИ З ДПП, РОЗРОБЛЕНІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДПП В УКРАЇНІ

Проблеми законодавчого регулювання у сфері державно-приватного партнерства, які вимагають першочергового вирішення у сфері ДПП в Україні

Звіт базується на результатах Діагностичного огляду українського законодавства про державно-приватне партнерство. Для потенційних учасників ДПП важливо мати певне розуміння, які саме питання є найбільш важливими для того, щоб переконатися, що принаймні мінімум змін впроваджено до законодавства для полегшення започаткування діяльності проекту ДПП на користь Україні, особливо для тих проектів ДПП, в якому міжнародні підрядники, оператори, або фінансисти,будуть або можуть бути залучені.

Методологія проведення оцінки ефективності проекту ДПП

Звіт містить покрокові інструкції, розроблені для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо проведення формального оцінювання процесу ДПП на основі інформації, наданої у техніко-економічному обґрунтуванні ДПП, що подається профільним міністерством або органом місцевого самоврядування (органом державної влади). Оскільки міністерство або орган місцевого самоврядування, що готує техніко-економічне обґрунтування ДПП, має зрозуміти, яким чином буде оцінюватися проект, що пропонується, зазначене керівництво також буде корисним для профільних міністерств та органів місцевої влади (фактично, для них воно буде найважливішим) при підготовці техніко-економічних обґрунтувань ДПП. Адреса для завантаження: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12

Базове дослідження поінформованості та обізнаності населення України щодо державно-приватного партнерства
Для того, щоб оцінити вже існуючий рівень поінформованості про ДПП та поточний стан інфраструктури та комунальних послуг, що надаються на рівні місцевих громад, було проведене базове опитування представників місцевої влади та органів центральної виконавчої влади, підприємців та місцевих неприбуткових організацій. У цьому звіті представлені результати дослідження, а також деякі рекомендації, що випливають з представлених результатів.

Державно-приватне партнерство та регулювання тарифів у секторах водопостачання, водовідведення та централізованого опалення
Це коротке дослідження, у якому досліджується питання регуляторного ризику та оцінки того, чи варто здійснювати проекти ДПП у секторах. Це дослідження не тільки важливе для діяльності P3DP, але і має зацікавити кожного, кого стосується ДПП у секторах водопостачання, водовідведення та центрального опалення в Україні. Після обговорення питання, для чого потрібне певне регулювання у цих секторах, дослідження розглядає функціонування цього регулювання в Україні. Після цього в ньому коротко описуються точки зору деяких приватних компаній, що працюють в регульованих секторах. На основі цієї оцінки було подано кілька пропозицій щодо способів вдосконалення системи. Наостанок, викладені підсумки щодо того, чи можуть пілотні проекти ДПП здійснюватися (та користуватися підтримкою P3DP) в цих регульованих секторах за сучасних умов.

Заходи в рамках програми

ТРЕНІНГИ

В Україні протягом останніх кількох років існує підвищений інтерес до державно-приватного партнерства (ДПП) як механізму залучення приватного інвестиційного капіталу, знань та досвіду для забезпечення послугами, які надаються державними та місцевими органами влади, та утримання та будівництва об’єктів інфраструктури. У рамках заходів учасники, що представляють органи місцевої влади, бізнес, інвесторів та громади, знайомляться з світовим досвідом реалізації проектів державно-приватного партнерства, а саме зі стратегіями реалізації та фінансування таких проектів. В рамках тренінгу експерти також представляють форми, принципи, результати, сфери та практики застосування ДПП в Україні, висвітлюють питання спільної діяльності з державним/комунальним підприємством, концесії на будівництво та експлуатацію інфраструктурних об’єктів, оренди державного/комунального нерухомого майна, інвестиційної діяльності з державним/комунальнім підприємством та технологіями використання консорціуму як організаційного об‘єднання державного/комунального підприємства та приватного інвестора. Також після теоретичного огляду основних елементів ДПП та національного законодавства, що регулює співпрацю місцевих органів влади та бізнесу, учасники розглядають прикладні алгоритми дій із реалізації проектів будівництва автомобільної дороги на умовах ДПП, рекультивації полігонів твердих побутових відходів, реалізації проекту будівництва та експлуатації муніципального закладу охорони здоров‘я. Під час інтерактивної частини учасникам пропонують зайнятися роробкою варіантів алгоритму дій з реалізації актуального інфраструктурного проекту місцевого значення.

У жовтні – листопаді 2013 року Програма розвитку державно-приватного партнерства (P3DP) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) організувала навчальні семінари за темою: «Державно – приватне партнерство у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії» у п’яти пілотних містах, а саме: Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Дніпропетровську та Києві. Сесії для представників місцевої влади, бізнесу, громадських організацій та медіа провели консультанти Програми: Світлана Грищенко та Євген Олійник.

Серед тем, запропонованих учасникам семінарів, були наступні: актуальність енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії у контексті запобігання та адаптації до глобальних змін клімату, форми партнерської співпраці в рамках ДПП та відмінні характеристики і приклади з міжнародної та української практики. Тренери разом з аудиторією розглянули потенційні переваги застосування механізму ДПП та грунтовно зупинилися на питаннях правового регулювання діяльності в сфері комунальних послуг, енергозбереження та альтернативних джерел енергії. Наостанок учасники ознайомились з різноманітними моделями ДПП та варіантами впровадження енергоефективності в сфері теплопостачання, водозабезпечення та поводження з твердими побутовими відходами.

КРУГЛІ СТОЛИ

9 липня у Запоріжжі Програма розвитку державно-приватного партнерства (P3DP) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці із Запорізькою міською радою провела круглий стіл з питань реалізації проекту ДПП в м. Запоріжжя в сфері охорони здоров’я. Головною тематикою заходу була аналіз інвестиційної привабливості проекту ДПП в сфері охорони здоров’я та аналіз якості регуляторної середи для бізнесу щодо реалізації проектів ДПП.

ПРЕС-ТУРИ

13 липня у Ялті Програма розвитку державно-приватного партнерства Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) спільно з Асоціацією міст України представила зарубіжні та українські приклади реалізації державно-приватних партнерств (ДПП) для утримання та розширення мережі інфраструктурних об’єктів та покращення надання послуг під час VІII Українського муніципального форуму. Міські голови 300 міст України, представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Державного Агентства з інвестицій та управління національними проектами, організацій-донорів та бізнесу обговорили можливості та виклики для реалізації механізму ДПП в Україні. Іноземні експерти представили успішні міжнародні приклади ДПП та наголосили, як саме накопичений досвід можна застосувати в українських умовах. День державно-приватного партнерства відвідали 10 журналістів – представників центральних та місцевих ЗМІ, які були запрошені Програмою в рамках запланованого прес туру. Вони мали змогу відвідати пленарну сесію та чотири тематичних семінари, на котрих обговорювалися проекти ДПП у сфері благоустрою та рекреації, управління міським паркуванням та транспортом, поводження з твердими побутовими відходами, енергозбереження та водопостачання.

14 липня у Сімферополі представники ЗМІ відвідали місцевий парк, який місто має намір оновити, застосовуючи механізм ДПП, в цілях приваблення туристів з інших регіонів України, що сприятиме економічному зростанню Сімферополя. Більш докладніше про парк культури та відпочинку імені Гагаріна можна ознайомитись, відкривши наступні документи:

2010-2011 роки

Проект “Публічно-приватне партнерство: нові можливості для економічного росту”

Публічно-приватне партнерство (відоме також як ППП) – це механізм вирішення регіональних проблем шляхом об‘єднання зусиль та ресурсів органів місцевої влади, бізнесу та громадськості. ФСЄ в партнерстві з проектом USAID ЛІНК реалізує проект, покликаний допомогти економічному зростанню українських громад шляхом посилення потенціалу вже працюючих ППП, створення умов для формування кращого інвестиційного клімату в регіонах та розробки дієвих механізмів використання ППП на користь українських громад. Зокрема, в рамках проекту ФСЄ розробив практичний посібник з впровадження проектів публічно-приватного партнерства, проводив серії навчальних семінарів для представників місцевих органів влади та бізнесу, організовував навчальні поїздки та надавав консультаційну підтримки з юридичних та організаційних питань зацікавленим органам влади в процесі підготовки та реалізації проектів ППП в пілотних регіонах, серед яких Луганська, Одеська, Чернівецька, Волинська та Рівненська області та АР Крим.

Проект здіюснюється в рамках програми Місцевий економічний розвиток

memory usage: 57.15mb real memory: 18.25mb