Читайте цей текст англійською.

Конкурс на проведення незалежного фінального оцінювання в межах програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях».

Кінцевий термін подання пропозицій 17 вересня 2021 року.

Фонд Східна Європа оголошує конкурс на надання послуг фінального оцінювання програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях» з радіусом покриття компонентів проекту до 40%

Програма впроваджується Фондом Східна Європа спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Більше про програму: http://SSE.eef.org.ua/.

Опис програми

Загальна мета програми: підвищення конкурентоспроможності української молоді на ринку праці шляхом розвитку навичок соціального підприємництва учнів та інтеграції соціальної моделі шкільного підприємства в місцеву систему освіти.

Очікувані результати: 1. Навчальна програма «Соціальне шкільне підприємство» включена у шкільний розклад як факультатив

 1. Створена функціональна модель соціального шкільного підприємства
 2. Започаткована система обміну досвідом та взаємодія з представниками соціальних шкільних підприємств в інших школах України

Програма «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях» виконується з вересня 2019 року по вересень 2021 року включно. У січні 2021 року географію проекту було розширено до 15 областей. Грантову підтримку для запровадження пілотних СШП надано у 7 областях.

Програма складається з кількох компонентів, що комбінуючи різні форми підтримки, дозволяє українським шкільним ініціативам ефективно запровадити концепцію «Соціальне шкільне підприємство (СШП)» для виробництва будь-яких товарів чи послуг, які не шкодять довкіллю та людям, наприклад: шити одяг та аксесуари з вторинної сировини, вирощувати зелень, виробляти компост, розробляти дизайн та надавати рекламні послуги тощо. Дохід фірми використовується на розвиток власного підприємства, на пізнавальні заходи для учнів, соціальні, екологічні чи гуманітарні цілі. Завдяки участі в роботі таких підприємств, школярі навчаються застосовувати теоретичні знання на практиці, розвивають підприємливість та соціальні і громадянські компетентності згідно НУШ, а також більш виважено підходять до кар’єрних рішень.

Мета фінального оцінювання

Головною метою оцінювання є:

визначення та фіксація фінальних показників (індикаторів програми) для встановлення рівня досягнення цілей впровадження програми, досягнення фінального результату та впливу реалізації програми на розвиток моделі соціального шкільного підприємництва в Україні.  Зокрема, будуть використані визначені індикатори для запланованої оцінки на завершення програми.  Крім того, результати оцінювання можуть також бути використані для планування подальшої програмної діяльності у сфері запровадження та поширення моделі по всій Україні. Під час проведення оцінки оцінщики мають враховувати стандарти якості оцінки OECD DAC http://www.oecd.org//dac/evaluation/

qualitatsstandardsfurdieentwicklungsevaluierungdesentwicklungsausschusses.htm

Англійська версія:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264083905-en.pdf?expires=1626703807&id=id&accname=guest&checksum=C0C144392CCA63F8F73F99B119DC5F8C

Обсяг роботи та методологія

Незалежне фінальне оцінювання проводиться в рамках впровадження програми та у відповідності до показників та результатів логічної матриці програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях»Група оцінщиків/оцінщик отримає для роботи після оголошення результатів цього Конкурсу такі документи:

 • опис програми (заявка, включаючи логічну матрицю програми);
 • звіти тренерів та зворотній зв’язок учасників тренінгу для вчителів, який був проведений у січні 2020 року;
 • 7 квартальних та 1 річний звіт програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях».
 • Звіт щодо проміжного оцінювання програми
 • Звіти про проведення тренінгу для менторів соціальних шкільних підприємств програми
 • Моніторингові звіти менторів проекту
 • 18 проміжних та 11 фінальних звітів впровадження проєктів соціального підприємництва у Донецькій, Iвано-Франківській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Тернопільській та Луганській областях.
 • Звіти про проведення поїздок з обміну досвідом між пілотними СШП.
 • Результати анкетування учасників Міжнародної конференції «Соціальне шкільне підприємництво: від ідеї до успіху».
 • Інформаційні матеріали проекту та звіти про медіа-моніторинг.

Проміжна оцінка має встановити рівень досягнення результатів та показники за напрямками:

 • Аналіз ефективності тренінгу для вчителів, проведений у січні 2020 року (як навчені педагоги використовують отримані знання після тренінгу.
 • Аналіз ефективності тренінгу для тренерів, проведеного у листопаді 2019 року (як навчені ментори використовують отримані знання після «тренінгу для тренерів» (ТОТ));
 • Знання та навички застосування та впровадження концепції «Соціальне шкільне підприємство» у семи областях впровадження програми;
 • Залучення до впровадження концепції та прихильність щодо подальшого функціонування СШП з боку бенефіціарів програми;
 • Рівень доступу до навчального процесу та формування компетенцій у сфері розвитку та реалізації концепції «Соціальне шкільне підприємство»;
 • Потенціал створення партнерських відносин між СШП;
 • Спроможність представників ГО ефективно працювати в карантинному режимі над впровадження концепції на містах.

При роботі над оцінкою мають бути проаналізовані індикатори програми, а також звіти громадських організацій щодо впровадження програми з фокусом на викликах реалізації в умовах пандемії.

Опис цільових аудиторів (ЦА) та заходи оцінювання всієї програми:

 • Провести експертні інтерв’ю (мінімальна кількість – 10), фокус-групи (мінімальна кількість – 5) зі співробітниками програми та стейкхолдерами (партнерами, тренерами, представниками донора, громадянського суспільства тощо). Контакти для рекрутингу на ЕІ та ФГД надає програма, всі співробітники програми і стейкхолдери україно/російськомовні.
 • 3 телефонних інтерв’ю (напівструктуровані глибинки) з співробітниками зацікавлених міністерств: Міністерство освіти та науки України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство цифрової трансформації України. Орієнтовна тривалість 20-25 хв.
 • 100 онлайн анкет по базі контактів програми. Очікувана мінімальна кількість анкет – 100 (респонс рейт із розміру бази – 500 контактів). Очікувана тривалість заповнення анкети 10 хв.
 • Он-лайн опитування серед слухачів, які пройшли навчання на менторів протягом 2019 р. (15 контактів (ел.адреси), прогнозований очікуваний мінімальний обсяг вибірки – 15 анкет. Рекомендована тривалість – 10 хв.)
 • Аналіз масиву даних у вигляді одномірних таблиць проведеного PDM (Post Distribution Monitoring)) щодо рівня задоволеності проведеними заходами: тренінги, інформаційно-косультативні зустрічі, фінальна конференція.
 • Надати аналіз та висновки щодо ефективності впровадження програми по кожному компоненту та розробити рекомендації щодо вдосконалення підходів та яким чином виявлені прогалини/проблеми можуть бути вирішені (на місцевому, регіональному та національному рівнях).

Фінальну методологію розробляє Виконавець після консультацій із Замовником.

Усі необроблені дані, отримані в процесі проведення фінального оцінювання, передаються Замовнику.

Від Виконавця очікуються такі результати роботи:

 1. Методологія оцінювання та календарний план роботи.

Після підписання угоди Виконавець повинен протягом 5 робочих днів надати Замовнику методологію та план роботи для погодження.

 1. Фінальний звіт

Після підписання угоди Виконавець повинен надати Замовнику звіт, що містить

– методологію оцінки;

– вступну частину, яка містить огляд поточної ситуації, аналіз матеріалів та документації програми, наявних на момент проведення дослідження;

– основну частину з результатами проведеного дослідження та встановленими проміжними показниками;

– рекомендації щодо подальшої запланованої діяльності у програмі;

Структура звіту має включати: Титульна сторінка; Резюме (короткий опис ключових знахідок); Вступ; Цілі, завдання та сферу застосування дослідження; Методологія; Знахідки (отримані дані); Висновки; Рекомендації; Додатки.

 1. Географія проекту

Дослідження буде проводитися у 7 регіонах України  (м. Київ, пілотні області, включаючи підконтрольні території Донецької області).

 1. Період 

Період реалізації проекту – з 1 жовтня 2021 року до 29 жовтня 2021 року.

 1. Опис діяльності 

Обраний Постачальник послуг надаватиме ФСЄ послуги щодо проведення дослідження серед учасників проекту шляхом особистого телефонного опитування, он-лайн опитування, обговорень в межах фокус-груп та особистих глибинних інтерв’ю. Особи, які прийматимуть участь у дослідженні, будуть обрані у довільному порядку (окрім випадків, коли цільова група – є прямі бенефіціари програми).

Завдання буде здійснене шляхом виконання таких заходів:

 1. ФСЄ і Постачальник послуг розробляють та погоджують стандартну операційну процедуру, план виконання заходів і дослідницькі інструменти для збору інформації серед бенефіціарів проекту у Києві та областях України;
 2. ФСЄ надає відповідні ознайомчі матеріали для дослідників;
 3. Постачальник послуг проводить дослідження по узгодженій стандартній операційній процедурі збору даних (рекомендується спільно з ФСЄ);
 4. Постачальник послуг передає дані в базу даних, аналізує дані і надає ФСЄ аналітичний звіт. ФСЄ розглядає звіт, звіряє інформацію з іншими джерелами даних і може повернути їх організації, яка надає послуги, з додатковими коментарями і запитом щодо роз’яснень, якщо потрібно;
 5. Постачальник послуг проводить дослідження у Києві та областях України. Інструменти та методи оцінки, а також графік збору даних мають бути узгоджені з відповідним фахівцем ФСЄ. Дослідження має бути завершене до 29 жовтня 2021 року.
 6. Постачальник послуг надає презентацію та два звіти – повний аналітичний звіт українською мовою та стислий звіт українською та англійською мовами для публікації).

Треба зауважити, що аналіз вторинних даних та розробку відповідних анкет необхідно розпочати одразу після підписання контракту. Постачальник послуг повинен провести інтерв’ю з 8 жовтня – 20 жовтня 2021. Оцінщик повинен надати проект звіту ФСЄ до 27 жовтня 2021 року для перегляду та роз’яснень, якщо це буде необхідно. Звіт повинен бути підготовлений у двох варіантах: звіт із детальним описом методології, результатів висновків та рекомендації та стисла версія звіту, яка буде опублікована для загальної аудиторії. Обидва звіти та презентація мають бути подані до ФСЄ не пізніше 29 жовтня 2021 року.

 1. Ролі та обов’язки

ФСЄ відповідатиме за виконання наступних завдань: 

 • Надання Постачальнику послуг відповідних матеріалів щодо інструментів та методології, які необхідні для розробки інструментів збору даних.
 • Надання Постачальнику послуг інформації щодо відповідних матеріалів та інформації для розробки моніторингових інструментів.
 • Здійснення тріангуляції інформації, отриманої від Постачальника послуг з даними з інших джерел і забезпечення всебічного аналізу і відображення оцінки ефективності програми, та надання зворотного зв’язку щодо проектів звітів протягом 5 робочих днів після отримання останніх.
 • Підтримка зв’язку з донором щодо публікації остаточного аналізу і звітів;
 • Публікація друкованих та інших матеріалів.

Постачальник послуг нестиме  відповідальність за виконання наступних завдань:

 • Підготовка команди і мережі інтерв’юерів (якщо необхідно); залучення, інформування та навчання щодо операційної процедури та збору даних відповідно до затверджених інструментів,
 • Підготовка пропозиції ФСЄ щодо операційної процедури відбору респондентів,
 • Дотримання принципів захисту особистих даних як частини контрактних зобов’язань, передача до ФСЄ,
 • Аналіз зібраних даних і забезпечення підготовки висновків / два звіти, переданих ФСЄ,
 • Проведення та надання результатів ФСЄ у форматі аналітичного фінального звіту, який включатиме висновки та рекомендації.
 • В рамках завдання очікується, що Постачальник послуг виконає наступні дії як засоби отримати необхідні результати:
 • 1 аналітичний фінальний звіт з рекомендаціями (до 27 жовтня 2021 р.) українською;
 • 1 короткий стислий фінальний звіт для публікації для загальної аудиторії (до 29 жовтня 2021 р.) українською мовою;
 • 1 презентація у форматі Power Point із висвітленням основних висновків на англійській та українських мовах (до 29 жовтня 2021 р.);
 • 1 єдина база даних респондентів (бенефіціарів та НУО партнерів), отриманих в ході дослідження
 1. Очікуваний період роботи

Очікується, що оцінщик (команда оцінщиків) працюватиме з 1 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року.

Орієнтовний робочий план (по дням)

    Дати виконання
1. Розробка плану роботи та методології дослідження 1-5 жовтня 2021
2. Розробка та узгодження дослідницьких інструментів 6-8 жовтня  2021
3. Збір даних 9-20 жовтня  2021
4. Аналіз даних та написання проектів звітів (українською та англійською) 21- 26 жовтня  2021
5. Проект – фінальний аналітичний звіт та короткий стислий звіт (англійською та українською мовами) 27 жовтня  2021
6. Огляд наданих проектів ФСЄ та зворотній зв’язок 27-29 жовтня  2021
7. Передача двох фінальних звітів, презентації та бази даних до ФСЄ 29 жовтня  2021
8. Оцінка ефективності діяльності 29 жовтня  2021

 

 1. Вимоги до кваліфікації та професійної компетенції

Група оцінщиків або оцінщик (фізична особа) повинні мати відповідний досвід оцінки соціально-економічних проектів та працювати за стандарти якості оцінки OECD DAC http://www.oecd.org//dac/evaluation/

qualitatsstandardsfurdieentwicklungsevaluierungdesentwicklungsausschusses.htm

Англійська версія:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264083905-en.pdf?expires=1626703807&id=id&accname=guest&checksum=C0C144392CCA63F8F73F99B119DC5F8C

Мінімальні вимоги включають:

 • Досвід в оцінці проектів міжнародної технічної допомоги;
 • Досвід в галузі розвитку освітніх проєктів та підприємницької діяльності (бажано у синергії).
 • Продемонстрований досвід в галузі проведення досліджень / опитувань та / або залучення громад
 • Можливості збирати, узагальнювати та аналізувати дані респондентів
 • Глибокий досвід з проведення інтерв’ю, опитувань і методології збору даних
 • Дотримання принципів захисту персональних даних

Пропозиції з описом досвіду (допустимим є формат резюме) та бюджетом на проведення проміжної оцінки просимо надати до 17 вересня 2021 року на електронну пошту: sse_project@eef.org.ua

Всі кінцеві результати стають власністю ФСЄ.

Звіт має бути написаний та представлений в електронному форматі (українською мовою).

Старт роботи планується 1 жовтня  2021 р. План проведення дослідження з методологією має бути наданий Фонду до 5 жовтня  2021 р. включно. Драфт фінального звіту орієнтовно: до 27 жовтня  2021 року. Заключний звіт з рекомендаціями: 29 жовтня  2021 року..

Фонд Східна Європа

memory usage: 57.12mb real memory: 34.25mb