Читати цей текст англійською.

Цікаво про роль учнівської фірми у процесі реформування школи, де навчаються через діяльність

Коли у 2018–2019 роках Фонд Східна Європа разом із ChildFund Deutschland e.V. виконував проєкт із соціального підприємства, надзвичайно добре проявили себе діти, залучені до одного з його компонентів. Ми були вражені, наскільки активно на цю ідею відгукується юнацтво. Тож ФСЄ разом із партнерами вирішили свій наступний проєкт присвятити популяризації саме соціальних фірм у школах.

Але виявилось, що тема соціального шкільного підприємництва Україні незнайома. За таких умов розпочався проєкт “Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва в Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях”, покликаний це змінити. Одним із його завдань є створення екосистеми соціального шкільного підприємництва.

Архітектори проєкту почали з проведення у жовтні 2019-го чотирьох групових інтерв’ю в наших цільових регіонах. Так стартувало предметне спілкування з освітянами, представниками громадського сектору та органів влади столиці, Житомирщини, Прикарпаття, Донеччини та інших регіонів. У деяких заходах взяли участь практики: соціальні шкільні підприємці, зокрема, фірма “Вакуваті”.

Результати дослідження засвідчили: переважна більшість учасників вважає, що добре обізнані з тематики. Хоча в процесі обговорення стає зрозумілим, що учасники плутають “соціальне шкільне підприємництво” із “соціально відповідальним бізнесом” та “соціальним підприємництвом” як таким.

При цьому, саме про шкільне підприємництво більшість учасників дискусій чула вперше, або ж мала недостатньо інформації. В ході дискусій учасники зійшлися на тому, що соціальне шкільне підприємництво – це підприємницька діяльність, яка реалізується у школі учнями, і метою якої є оволодіння підприємницькими компетенціями та здобуття практичного досвіду.

Крім того, у процесі обговорень учасники висловили думку, що можливостей для розвитку підприємницького мислення вистачає, але в межах позашкільної освіти, та доступ до них простіший у великих містах. Утім, отримання інформації про такі можливості уже спрощене завдяки різним інтернет-платформам та інформаційним каналам у месенджерах. При цьому розвиток підприємницьких компетенцій є важливою частиною НУШ – нової української школи, а курс фінансової грамотності належить до варіативної частини шкільної програми. Найвідомішими українськими шкільними фірмами є “Вакуваті”, “Май Fox”, “Компола”, Баранівський міжшкільний ресурсний центр, Бердичівська спеціалізована школа-інтернат, “Дубль N”.

Основним бар’єром для розвитку соціального шкільного підприємництва, на думку учасників фокус-груп, є відсутність інформації про це явище. Тому необхідно реалізувати локальні інформаційні кампанії, щоб кожному донести необхідність та механізм створення шкільних підприємств.

На обласному та місцевому рівні, на думку учасників групових інтерв’ю, варто включити розвиток СШП до регіональних та місцевих програм/стратегій розвитку. Це дозволить залучати фінансування з обласних бюджетів на розвиток явища. Департаменти освіти і економіки мають не стільки контролювати цей процес, скільки долучатися як партнери до грантових конкурсів та співпраці з іншими регіонами. Було висловлено думку про те, що важливе залучення до співпраці представників місцевого бізнесу. Не менш значущою є організація підготовки та підтримки місцевих менторів, які би краще розуміли локальну специфіку.

На рівні шкіл розвиток фірми залежить, перш за все, від лояльності адміністрації та вмотивованого ментора. Не менш важливим є інформування батьків та школярів щодо СШП, а участь вчителя має насамперед бути обумовлена його бажанням, а не зовнішнім примусом. Говорячи про учнівські компетенції, учасники фокус-груп наголошували на тому, що найголовнішим є бажання та відповідальність.

Сфери реалізації СШП необмежені та залежать швидше не від типу населеного пункту чи регіону, а від особливостей конкретної школи: доступності ринків збуту, зручності логістики, наявності вільних приміщень. Але у сільській місцевості простіше реалізовувати виробничі проєкти. Основними є дрібне виробництво та надання послуг у сфері IT, туризму та освіти. Оформити юридично свою діяльність, на думку учасників фокус-груп, можна на основі підприємства на базі молодіжної громадської організації, унітарного підприємства – або комунального неприбуткового підприємства на базі школи.

Загалом усі фокус-групи дійшли схожих висновків: шкільне підприємництво має стати факультативною складовою шкільної програми, а аналіз здобутого учнями досвіду та сприяння виконанню певних необхідних процесів має відбуватися в межах відповідних шкільних предметів. Учителем або ментором шкільного підприємства може бути будь-який вмотивований співробітник школи або зацікавлена людина. Брати ж участь у діяльності шкільної фірми можуть учні різних класів. У подальшому в рамках проекту буде проведено аналіз законодавчого контексту щодо розвитку шкільного підприємництва в Україні. Заплановано навчання 15 експертів за участі німецьких та українських тренерів. Дві літні/зимові школи будуть організовані для 30 школярів з метою апробування та поширення моделі шкільного підприємства.

Напрацьований досвід систематизують у методичний посібник із соціального шкільного підприємництва, на основі якого буде проведено тренінг для 20 вчителів. Для практичної апробації моделі планується підтримати 15 пілотних ініціатив зі створення шкільних соціальних підприємств. Ці пілотні проєкти матимуть менторський супровід від підготовлених в межах проєкту експертів зі шкільного підприємництва.

Для обміну досвідом між пілотними областями заплановано п’ять поїздок для школярів, вчителів і представників громадських організацій, залучених до проєкту. І, звісно ж, ми розроблятимемо інформаційні та промоматеріали, щоб тема шкільного підприємництва ставала більш впізнаваною та зрозумілою в Україні. Завершиться проєкт підсумковою конференцією в Києві, де партнери та учасники радо поділяться набутим досвідом та подискутують із представниками освітньої сфери, бізнесу і громадського сектору за темою подальшого розвитку соціального шкільного підприємництва в країні.

Фонд Східна Європа

memory usage: 57.12mb real memory: 18.25mb