Читати цей текст англійською.

Фонд Східна Європа оголошує конкурс на залучення експертів для проведення аналізу існуючого законодавства щодо можливостей діяльності шкільних фірм та розробки рекомендацій щодо створення сприятливого середовища для  розвитку соціального шкільного підприємництва при українських державних освітніх установах на національному та місцевому рівнях.

Конкурс проводиться в рамках проекту «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва в Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», що виконується Фондом Східна Європа спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Проект спрямований на підвищення конкурентоспроможності української молоді на ринку праці шляхом розвитку навичок соціального підприємництва учнів та інтеграції соціальної моделі шкільного підприємства до місцевої системи освіти.

Соціальне шкільне або учнівське підприємництво – один із найуспішніших методів розвитку молодіжного підприємництва, соціальної відповідальності та підготовки до свідомого життя у школі. Воно також сприяє і розвитку самої школи як відкритої назовні інституції. Така проектна бізнес-модель «дорослих» форм підприємництва, яка створюється самими учнями та за їхньої ініціативи і працює за усіма правилами бізнесу в рамках школи, успішно підтримується у Німеччині з боку держави, суспільства й бізнесу. В рамках даного проекту планується адаптувати цю модель та імплементувати її в Україні.

Модель соціального шкільного підприємства – це стійка і практично застосовна освітня концепція підприємництва, максимально наближена до реальних правил підприємницького ринку, яка водночас має вигляд прототипної моделі. Втілюючи ідею соціального шкільного підприємства, школярі віком від 13 до 18 років (7-11 класи) можуть приймати власні рішення, ініціювати концепт свого шкільного підприємства та дізнатися під час реалізації проекту про стратегічне і бізнес-планування, виробництво та продаж продукції, соціальну відповідальність, комунікацію з колегами та партнерами тощо. Шкільні підприємства сприяють ранньому набуттю навичок самоорганізації, командної роботи й культури поведінки, а також розумінню того, якими можуть бути професійне або соціальне орієнтування молодої людини у майбутньому.

Контекст

На основі результатів 4 фокус-груп та юридичних висновків, підготовлених на замовлення партнерської організації School of ME, було визначено наступне:

 • Оскільки до шкільної освітньої програми в Україні не введено такого напрямку розвитку дітей, який включає в себе «соціальне шкільне підприємництво», то запровадити його можна лише поза навчальним процесом та лише за ініціативи заінтересованих у цьому питанні осіб.
 • Отримання прибутку є однією з ключових цілей існування підприємства та підприємницької діяльності, тому учні мають розуміти відповідальність та потенційні ризики створення шкільного підприємства, а отримані кошти мають вкладатися у розвиток підприємства, школи та її учнів.
 • Аналіз отриманого учнями досвіду та сприяння виконанню певних необхідних процесів має відбуватися в межах відповідних шкільних предметів.
 • Вчителем або ментором шкільного підприємства може бути будь-який вмотивований співробітник школи або зацікавлена людина. Брати ж участь у діяльності шкільної фірми можуть учні з різних класів.
 • За відсутності законодавчої бази щодо соціального шкільного підприємництва серед можливих форм юридичної реєстрації можливі наступні: громадська організація зі статусом неприбутковості; молодіжна громадська організація зі статусом неприбутковості; підприємство об’єднання громадян; комунальне неприбуткове підприємство на базі школи.
 • Громадська організація може створити гурток з соціального шкільного підприємництва як структурний підрозділ позашкільної освіти. Також відповідна громадська організація може вести співробітництво з реалізації «соціального шкільного підприємництва» з міжшкільними навчально-виробничими комбінатами/міжшкільними ресурсними центрами.
 • Вбачається потенційна можливість впровадження «соціального шкільного підприємництва», як однієї з форм трудової підготовки учнів в межах навчальної програми міжшкільного навчально-виробничого комбінату/ресурсного центру, без регулювання цього питання за допомоги громадської організації. Тобто, комбінат/ресурсний центр може самостійно ввести організацію «шкільного підприємництва» у систему напрямку своєї діяльності. Кошти, вилучені від продажу комбінатом/ресурсним центром відповідного виробленого товару, будуть у такому випадку зараховуватися до його кошторису.

Завдання аналізу:

 • Проаналізувати можливості для розвитку соціального шкільного підприємництва в рамках Нової Української Школи та надати рекомендації щодо оптимальних шляхів його інтеграції у систему освіти України.
 • Провести детальний аналіз існуючих нормативно-правових актів (починаючи із законів і до галузевих наказів МОН) щодо можливостей для юридичної реєстрації, функціонування та необхідності оподаткування шкільних фірм при державних школах. Переможцям тендеру будуть надані документи, про які згадувалося в описі Контексту для аналізу.
 • Визначити необхідні заходи, які доцільно буде здійснити у державних школах задля відкриття шкільних фірм.
 • Визначити перелік та розробити шаблони документів, необхідних для заснування шкільної фірми при державній школі (наприклад, меморандум між школою та юридичною особою – засновником шкільної фірми).
 • Провести аналіз кращих іноземних практик у сфері законодавчого регулювання діяльності шкільних підприємств, які можуть бути впроваджені в Україні.
 • На основі здійсненого аналізу визначити перешкоди та прогалини нормативно-правового змісту та надати рекомендації щодо покращення існуючого правового середовища або створення нового.

Методи аналізу можуть включати, але не обмежуватися наступними:

 • Глибинні інтерв’ю з ключовими стейкхолдерами.
 • Аналіз документів, наданих ФСЄ.
 • Аналіз нормативно-правових документів.
 • Аналіз закордонного досвіду, тощо.

Вимоги до експертів

Очікується, що даний аналіз буде виконано міжгалузевою групою з п’яти експертів, серед яких будуть представники шкіл / органів управління освіти / міністерства освіти, юристи, незалежні експерти зі сфери неформальної освіти, підприємництва і громадянського суспільства. Подаватися до участі у конкурсі можуть як експертні групи, так і індивідуальні експерти.

Термін виконання аналізу: 20 січня 2020 р.

Остаточний варіант завдань буде обговорюватись з переможцями конкурсу з урахуванням часу та ресурсів, необхідних для підготовки й проведення аналізу, написання звіту та презентації результатів. Результати аналізу, методологія, інструменти, звіт та презентація передаються у власність замовника.

Вимоги до оформлення заявки:

Для участі в конкурсі необхідно не пізніше 1 грудня 2019 року надіслати координатору проекту Ользі Шаваровій (oshavarova@eef.org.ua) такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі в довільній формі з вказанням завдань аналізу, які готовий взяти на себе експерт;
 • стислу програму проведення аналізу (план проведення, методологія);
 • бюджет (у гривнях);
 • резюме виконавця;
 • список робіт подібного змісту, проведених за останні три роки.

ФСЄ гарантує дотримання авторських прав та конфіденційності щодо всіх об’єктів інтелектуальної власності, поданих у складі пропозицій.

Фонд Східна Європа

memory usage: 57.13mb real memory: 34.25mb