Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення громадянського суспільства

Проект «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства», що реалізовуватиметься у 2016-2018рр., спрямований на залучення широких кіл громадськості, ЗМІ, організацій громадянського суспільства (ОГС) до процесів моніторингу публічних фінансів та формування державного та місцевих бюджетів. Проект реалізується Фондом Східна Європа та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

 

Основними цілями проекту є:

 • підвищення спроможності українських організацій громадянського суспільства у моніторингу прозорості і належного використання публічних фінансів та формування державного та місцевих бюджетів;
 • покращення обізнаності та рівня залученості широких кіл громадськості у бюджетні процеси країни;
 • підтримка політики національного діалогу у сфері бюджетної децентралізації.

 

В рамках проекту проводяться аналітичні дослідження та розробляються рекомендації для органів місцевого самоврядування та уряду України з питань підвищення прозорості бюджетного процесу та залучення громадськості, здійснюються заходи з підвищення компетенцій громадських організацій в сфері публічних фінансів, створюються інноваційні IT рішення для інформування та участі громадян. Проект також працює з журналістами та мас-медіа з метою спільного планування та проведення інформаційних кампаній, щоб доносити складну економічну інформацію до аудиторії у простій та зрозумілій формі.

Основні компоненти проекту:

 1. Організація Школи бюджетної грамотності для громадських організацій. Метою компоненту є надання ОГС необхідних знань та інструментів для аналізу належного використання публічних фінансів та в подальшому проведення ними адвокаційних кампаній задля підвищення всебічного контролю за формуванням та реалізацією державного та місцевих бюджетів.
 2. Вдосконалення методології визначення Індексів прозорості місцевих бюджетів з метою встановлення індикаторів, що слугуватимуть дорожньою картою підвищення прозорості бюджетних процесів; спрощення доступу ОГС та активних громадян до участі в бюджетних процесах; підвищення спроможності громад у доступі до технічної, експертної, консультативної допомоги шляхом впровадження практик у відповідності до критеріїв Індексу.
 3. Надання підтримки 10-ти цільовим містам, обраним на конкурсній основі, на реалізацію «Бюджетів участі». Підтримка включатиме проведення семінарів, тренінгів, надання консультацій та супроводження процесу запровадження громадського бюджету, організацію та проведення навчальних візитів, а також фінансова підтримка інформаційної кампанії та організації етапів громадського бюджету в цільових містах.
 4. Розроблення інноваційної електронної платформи для впровадження та підтримки процесів «Бюджетів участі».
 5. Надання грантової підтримки для ОГС на реалізацію інноваційних проектів з реалізації кампаній громадського представництва на тему бюджетної прозорості, залучення та участі громадян, розробки кращих практик для забезпечення підзвітності публічних коштів тощо. Грантова підтримка також матиме на меті підвищення спроможності та активізацію ОГС у сфері моніторингу публічних фінансів та залучення широкого коло активних громадян до участі у даному процесі.
 6. Організація обміну досвідом між ОГС щодо впровадження ними кращих практик.
 7. Проведення широкої інформаційної кампанії на місцевому та загальнонаціональному рівнях у новітніх он-лайн і традиційних медіа задля роз’яснення громадськості важливості та суті бюджетних процесів у простій та зрозумілій формі, а також популяризації інструменту «Бюджету участі» серед громадян. Кампанія націлена на підвищення свідомості та грамотності громадян щодо проблем відкритості, підзвітності діяльності місцевої влади, зокрема у частині бюджетних процесів. Компонент також передбачає грантову підтримку ОГС на втілення кампаній.
 8. Створення онлайн бази/бібліотеки знань аудіо-візуальних матеріалів з бюджетної тематики, яка може використовуватись в подальшому для проведення адвокаційних та інформаційних кампаній та поглиблення знань громадськості щодо участі у бюджетних процесах.
 9. Вироблення пропозицій щодо вдосконалення бюджетних політик місцевого та національного рівнів.