Розумне енергоспоживання для добробуту громад Львівщини

2013

11 жовтня на ХІІІ Міжнародному Економічному Форумі було підписано Протокол про наміри між Львівською облдержадміністрацією, обласною радою та ФСЄ щодо реалізації спільного проекту «Розумне енергоспоживання для добробуту громад Львівщини». Проект ставить за мету стимулювати ефективне використання енергетичних ресурсів у області через посилення потенціалу місцевих органів влади та бізнесу у сфері розробки, оцінки та запровадження стратегій та проектів у галузі енергозбереження та використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії. Проект реалізується за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida).

Основні компоненти проекту, що буде реалізовано впродовж 3 наступних років:

  • підвищення потенціалу місцевих органів влади у сфері планування, управління та оцінки проектів енергозбереження;
  • впровадження сучасних елементів енерогоменеджменту на обласному рівні;
  • сприяння в залученні фінансових ресурсів для реалізації проектів з енергозбереження.

Проект передбачає дуже багато різних заходів та активностей, серед основних:

  • проведення енергоаудиту 4 пілотних громад та/або галузей області (які будуть обрані на конкурсних засадах та визначатися відповідно до потреб місцевих громад та влади);
  • розробка плану модернізації енергетичної інфраструктури для типових громад/галузей на основі проведених енергоаудитів;
  • розробка автоматизованої системи моніторингу використання енергоресурсів на обласному рівні та надання рекомендацій щодо скорочення енергоспоживання.

Крім того, у пілотних громадах/галузях будуть запущені демонстраційні проекти, щоб наочно продемонструвати переваги впровадження енергоефективних технологій, а також буде запроваджено системи енергомоніторингу та енергоменеджменту. Окремим напрямком стане робота із залучення фінансування для проектів з енергоефективності на локальному рівні: буде узагальнено та проаналізовано існуючі фінансові механізми як для малого та середнього бізнесу, так і для населення, а також будуть підготовлені інвестпропозиції для залучення фінансування у пілотні муніципалітети.