Контекст. Чому ми прагнемо розвивати середовище для малого та середнього бізнесу?

Бізнес-середовище є підмножиною інвестиційного клімату і визначається як комплекс правових, інституційних і регулюючих умов, що спрямовують підприємницьку діяльність. Малий і середній бізнес (МСБ), в свою чергу, є соціально-економічним фундаментом, на якому будується сучасна успішна держава. Цей сектор, багато в чому, визначає темпи економічного зростання,
а також виконує важливу соціальну функцію вирішення проблем зайнятості шляхом створення нових робочих місць. Підприємці з сектору МСБ є основою формування середнього класу в країні.
Поряд з іншими ініціативами в галузі розвитку приватного сектора, бізнес-середовище впливає на продуктивність приватних підприємств, як у формальному, так і неформальному секторах економіки. Реформа бізнес-середовища у сфері МСБ сприяє становленню ринкових відносин, які заохочують конкуренцію і підвищують ефективність інших заходів у сфері соціально- економічного розвитку. Сприятливий діловий клімат є однією з передумов для економічного зростання і скорочення бідності.

Мета Програми “Лідерство в економічному врядуванні”

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ) має на меті покращити діловий клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на центральному і на регіональному рівнях.
Програма надає унікальну можливість об’єднати зусилля активних та орієнтованих на реформи представників приватного, громадського і державного секторів. Програма покликана визначити адміністративні та регуляторні бар’єри, що стримують розвиток МСБ в Україні, та подолати їх шляхом розробки та впровадження необхідних законодавчих ініціатив та регуляторних процедур. Крім того, USAID ЛЕВ сприяє розвитку бізнес-асоціацій як рушійної сили на шляху впровадження прогресивних реформ.

Період впровадження Програми: грудень 2014 – грудень 2017

Більше інформації на: www.facebook.com/USAIDLEVProgram; www.eef.org.ua

Компоненти Програми

Компонент 1:
Визначення адміністративних та регуляторних заходів з метою подолання бар’єрів , що стримують розвиток МСБ
Компонент 2:
Надання підтримки у підготовці та впровадженні ефективного законодавства та регуляторних процедур
Компонент 3:
Розвиток бізнес-середовища та організація сталого діалогу між приватним та державним секторами

Діяльність:

 • Виявлення та аналіз бар’єрів, що перешкоджають веденню бізнесу
 • Проведення щорічного соціологічного дослідження з метою оцінки бізнес-клімату в Україні
 • Розробка «дорожніх карт реформ» в пріоритетних сферах реформування
 • Розробка та просування законодавчих ініціатив для стимулювання розвитку
  та діяльності МСБ
 • Технічна допомога, спрямована на впровадження чинного законодавства
 • Тренінги для представників місцевих та центральних органів влади з питань удосконалення регуляторних процедур
 • Проведення навчання представників бізнесу з питань аналізу проблем, притаманних МСБ
 • Підтримка проведення адвокаційних кампаній, спрямованих на просування реформ
 • Проведення семінарів і надання консультацій з питань виходу підприємств МСБ на зовнішні ринки

Цільові області:

 • Вінницька
 • Київська
 • Львівська
 • Тернопільська
 • Херсонська

Контакти Програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні”

вул. Саксаганського, 96, оф.508
Київ, 01033
тел. (044) 206-04-48/49
e-mail lev_info@eef.org.ua

Тамара Соляник
Директор Програми
tsolyanyk@eef.org.ua

Наталія Слинько
Заступник директора
nslynko@eef.org.ua

Марія Соколова
Координатор по роботі з пілотними регіонами Програми
msokolova@eef.org.ua

Партнери програми:

Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій

Київським економічним інститутом

 

memory usage: 57.1mb real memory: 22.25mb