Фонд Східна Європа та КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» оголошують тендер на вибір розробника проектної документації термомодернізації будівлі поліклініки КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» вул. Лисенка, 31, м. Львів

 

Конкурс проводиться в рамках проекту «Підвищення показників мікроклімату та енергоефективності у дитячій лікарні Охматдит у Львові на 65 тис. дітей та дитячому садку для 190 дітей у місті Кам’янка-Бузька, Україна», що реалізується Фондом Східна Європа у партнерстві з німецькою громадською організацією ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Проект виконується у співпраці з Львівською обласною радою та Львівською обласною державною адміністрацією, Кам′янка-Бузькою міською радою, КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»

 

Адрес об′єкта проектування: м. Львів, вул. Лисенка, 31.

Назва об′єкта: будівля поліклініки КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».

 

Проект технічного завдання на проектування наведено в Додатку №1.

 

Цінова пропозиція повинна містити інформацію про вартість робіт з розроблення проектної документації, терміни виконання проектної документації та умови гарантійного зобов′язання. Для участі в процедурі запиту необхідно надати наступний пакет документів:

 1. Лист – заявка на участь в процедурі запиту в довільній формі.
 2. Відомості про учасника за встановленою формою:
 • Повне та скорочене найменування учасника;
 • Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб);
 • Місце та дата проведення державної реєстрації учасника;
 • Організаційно-правова форма;
 • Юридична адреса;
 • Поштова адреса;
 • Реквізити поточного рахунку(рахунків): номер рахунку, найменування банку та його код МФО.
 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів відносно дати кінцевого терміну подання пропозицій(завірений підписом учасника).
 2. Для фізичних осіб-підприємців: копія паспорту фізичної особи-підприємця та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
 3. Відомості щодо сплати податків та зборів:
 • Для платників ПДВ: копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ;
 • Для платників єдиного податку: копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку.

У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв.

 1. Цінова пропозиція (у вигляді кошторису). Повинна містити:
 • вартість проведення технічного обстеження основних несучих конструкцій будівлі, яке замовляє проектна організація перед початком проектування;
 • витрати проектної організації для позитивного проведення державної експертизи проектної документації (вартість проведення експертизи сплачує Замовник).
 1. Графік виконання проектної документації (в календарних днях) з вказаними розробленими розділами проектної документації на проміжних етапах.
 2. Пропозиції (побажання) щодо графіку оплати (авансовий платіж може становити не більше 40% від суми цінової пропозиції).
 3. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури щодо підпису документів цінової пропозиції.
 4. Копії дозвільних документів на виконання проектної документації (копія кваліфікаційного сертифіката проектувальника/-ів).
 5. Перелік виконаних подібних проектів за якими виконано роботи. Інформація повинна відповідати періоду з 2013 до 2018 року, та містити дані про замовника проектної документації (включно із контактними даними представника замовника).
 6. Інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації для розроблення проектної документації, які мають необхідні знання та досвід з інформацією про посаду, прізвище ініціали, досвід роботи на цій посаді (в роках). Надана інформація підтверджується документами про освіту та\або підвищення кваліфікації працівників.

 

Цінова пропозиція повинна містити всі витрати учасника, необхідні для якісного розроблення проектної документації, включно з витратами під час виконання робіт на виїзд до об′єкта проектування.

 

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням цінової пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу такими, що не відбувся).

До вартості цінової пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування цінової пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Цінова пропозиція (пакет документів) подається у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності).

 

Повноваження щодо підпису документів підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою заявника (копія установчого договору, виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника заявника або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи заявника на підписання документів).

 

На конверті повинно бути зазначено:

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення;
 • повне найменування заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

 

Цінові пропозиції мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше 18.00 20 грудня 2018 р. на адресу:

Фонд Східна Європа

вул. Саксаганського 96, офіс 508

Київ, 01033 Україна

 

Контактна інформація:

Віра Недзведська, менеджер проекту

vnedzvedska@eef.org.ua

 

Олег Масняк, технічний консультант Фонду Східна Європа

тел.: +(380 50) 430 48 23

 

Критерії вибору постачальника:

Оцінка цінових пропозицій буде здійснюватися тендерним комітетом, базуючись на критеріях ціни, попереднього досвіду заявника, термінів виконання та вимог щодо передоплати.

 

Цінові пропозиції, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Учасники конкурсу будуть письмово повідомлені про його результати до 15 січня 2019 року.

 

 

 

ДОДАТОК № 1

 

Проект

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

термомодернізації будівлі поліклініки КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» вул. Лисенка, 31, м. Львів

 

Найменування основних даних та вимог Характеристики даних і вимог
1 2
1.        Інформація про об’єкт  
1.1.  Назва об’єкта будівля поліклініки КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
1.2.  Місцезнаходження об’єкта вул. Лисенка, 31, м. Львів
2.        Інформація про замовника
2.1.  Назва замовника КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
2.2.  Юридична та фактична адреса вул. Лисенка, 31, м. Львів
3.        Джерело фінансування МБО «Фонд Східна Європа»
4.        Стадійність проектування Одна стадія – «Робочий проект»
5.        Потужність, характеристика об’єкта, технічні вимоги до його виконання –        опалювальна площа: 904,8 м2;

–        опалювальний об′єм: 3290,35 м3;

–        кількість поверхів: 3

6.        Передпроектні роботи Генеральний проектувальник зобов′язаний перед виконанням проектних робіт провести обстеження будівлі самостійно (у випадку наявності в складі атестованих експертів) або замовити послугу в спеціалізованій експертній установі. Результатом виконання обстеження є Звіт з рекомендаціями щодо подальшої безпечної експлуатації будівлі. Ці рекомендації необхідно врахувати під час розроблення проектної документації.
7.        Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об′єкта
 1. Утеплення зовнішніх стін мінеральною ватою товщиною 100 мм.
 2. Утеплення перекриття горища скловатою товщиною 150 мм.
 3. Заміна дерев′яних вікон та дверей на енергозберігаючі з двокамерними склопакетами з коефіцієнтом теплопередачі менше 1,3 Вт/м2·К (опір теплопередачі більше 0,75 м2·К /Вт).
 4. Передбачити в проектній документації суміжні роботи, такі як: демонтажні роботи, облаштування підвіконників, облаштування внутрішніх відкосів, облаштування відмостки по периметру будівлі та інші, необхідність яких виникатиме в процесі погодження рішень.
 5. Всі технічні, конструктивні та архітектурні рішення вибрані генеральним проектувальником повинні попередньо бути погоджені із представником замовника.
 6. Обладнання та матеріали вибрані генеральним проектувальником повинно погоджуватися та затверджуватися із представником замовника.
 7. На етапі будівельно-монтажних робіт автори проектної документації повинні здійснювати авторський нагляд, який буде регламентуватися окремим договором.
 8. Матеріали, обладнання та устаткування закладені в проектній документації повинні характеризуватися чіткими технічними показниками для можливості застосування еквівалентів.
8.        Установлений строк експлуатації 30 років
9.        Якість робіт Проектна документація має відповідати положенням чинного законодавства України, вимогам будівельних норм та нормативних документів.

За позитивне проведення державної експертизи проектної документації відповідає генеральний проектувальник.

10.    Якість матеріалів Матеріали зазначені в проектній документації мають відповідати нормам, стандартам, якісним показникам і технічним вимогам, що встановлені чинними нормативними актами, і підтверджуватися сертифікатами якості та / або технічними паспортами, іншими документами, що підтверджують їх якісні характеристики.
11.    Вимоги до режиму безпеки та охороні праці Згідно з вимогами ДБН по охороні праці та чинного законодавства України.
12.    Вказівки про кількість екземплярів проектної документації 4 примірники на паперовому носієві та один примірник на електронному носієві

 

13.    Термін початку і закінчення розроблення та проведення державної експертизи  проектної документації Початок – грудень 2018  року.

Закінчення – квітень 2019 року.