Фонд Східна Європа в рамках програми USAID «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» оголошує конкурс на розробку технічного завдання на удосконалення функціональності Державного реєстру електронних інформаційних ресурсів України.

 

Основні завдання:

Необхідно розробити технічне завдання на доробку Державного реєстру електронних інформаційних ресурсів (далі – Система). Даний реєстр – це інформаційна система призначена для реєстрації, обліку, накопичення, обробки, аналізу, зберігання відомостей про склад, зміст, розміщення, умови доступу до електронних інформаційних ресурсів (державних реєстрів та інформаційних систем).

Створення такої Системи дозволить оперативно аналізувати стан державних реєстрів/інформаційних систем в міністерствах та відомствах, запобігати дублюванню даних, підвищити ефективність використання державної інформації та керувати доступом до неї через облік відповідних програмних інтерфейсів (API).

Даний Реєстр має стати інформаційною системою, яка спростить адміністрування національної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Основні функціональні вимоги до Системи:

 1. Система повинна забезпечити реєстрацію державних реєстрів та інформаційних систем з їх основними характеристиками як то:
 • опис ІТС та дата введення в експлуатацію;
 • розпорядник ІТС;
 • адміністратор ІТС;
 • підстава для створення ІТС;
 • характер інформації, що зберігається в ІТС;
 • користувачі ІТС;
 • фінансування ІТС;
 • типи ліцензій на використовуване програмне забезпечення в ІТС;
 • загальний опис складу та компонентів ІТС;
 • технічна документація на ІТС;
 • перелік API та їх характеристики (як внутрішні API для взаємодії між компонентами ІТС, так і зовнішні API для здійснення зовнішньої взаємодії з ІТС);
 • опис порядку взаємодії з ІТС;
 • структура даних, що зберігаються в ІТС;
 • питання захисту інформації в ІТС;
 • публічні послуги, які надаються за допомогою ІТС;
 • методи ідентифікації та автентифікації користувачів в ІТС;
 • перелік довідників та класифікаторів, що використовуються в ІТС та ін.
 1. Система повинна передбачати наявність декількох ролей з різними привілеями, наприклад:
 • адміністратор Системи, обліковий запис користувача що забезпечує адміністрування компонентів Системи;
 • адміністратор користувачів, обліковий запис користувача що здійснює заведення облікових записів модераторів Системи та адміністраторів ІТС;
 • модератор Системи, обліковий запис користувача що здійснює модерацію/перевірку та узгодження наданої інформації про ІТС, та здійснює її публікацію в Системі;
 • адміністратор ІТС, обліковий запис користувача що надає інформацію щодо ІТС;
 • користувач, не авторизований обліковий запис що забезпечує доступ для перегляду загальнодоступної інформації Системи через Веб-застосування.
 1. Система повинна складатись з front-end та back-end частин.
 2. Front-end частина Системи повинна бути реалізована у вигляді веб-орієнтованої кабінетної системи для кожного розпорядника/адміністратора ІТС. Створення електронного кабінету розпорядника/адміністратора ІТС повинно здійснюватися виключно з використанням електронної печатки організації та електронного цифрового підпису уповноваженої особи.
 3. Повинно бути розроблено та впроваджено інформаційну модель внесення та оновлення інформації про ІТС, яка передбачатиме проведення її модерації/перевірки та узгодження уповноваженою особою Агентства з е-урядування перед остаточною публікацією в Системі. Повинна бути передбачена можливість онлайн комунікацій між розпорядником/адміністратором ІТС та модератором Системи.
 4. Система повинна також реалізовувати функціонал щодо обробки запитів на отримання доступу інформаційних систем до відповідних державних реєстрів.
 5. Система повинна вести перелік всіх державних органів, держпідприємств, держреєстрів, інформаційних систем, держкласифікаторів, довідників та публічних послуг, а також підтримувати його актуальність.
 6. Система повинна мати публічну веб-частину, де можна було би у формі графів отримати уявлення про взаємозв’язки та залежності між органами влади та їх ІТС.
 7. Система повинна включати аналітичну частину, яка б дозволяла виявляти дублювання даних в держреєстрах шляхом порівняння структури їх даних.
 8. Архітектура системи повинна бути побудована за принципом модульності (масштабованості) з можливістю надалі без внесення змін в ядро системи додавати нові функціональні модулі (не передбачених заздалегідь).
 9. Всі дані, які отримуються Системою від ІТС повинні бути підписані ЕЦП уповноважених осіб розпорядників/адміністраторів ІТС, а після їх модерації/перевірки та узгодження підписуються ЕЦП уповноваженої особи Агентства з е-урядування.
 10. Система повинна будуватись з використанням останніх технологій та комп’ютерних програм вільного користування, яке не потребує додаткового ліцензування. Допускається ліцензування модулю криптобібліотек.

Вимоги до оформлення технічного завдання:

 1. Документ повинен розроблятися з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) «Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем» та ДСТУ ISO/IEC/IEEE 26531:2015 «Розробка систем і програмного забезпечення. Керування контентом для документування керування життєвим циклом продуктів, користувачів і послуг».
 2. Документ оформляється виключно українською мовою.

Вимоги до кваліфікації виконавців:

Фізична або юридична особа, що має підтверджений позитивний досвід у проектуванні автоматизованих інформаційних систем не менш 3 років. Наявність сертифікації по ISO будуть перевагою.

Строки виконання робіт:

21 день від початку робіт.

Для участі у тендері необхідно надати заявку у довільній формі, що має містити:

 • Інформацію про заявника, контактні дані;
 • Опис реалізованих аналогічних ініціатив;
 • Резюме експертів, що будуть задіяні в виконанні завдання;
 • Кошторис на виконання робіт;
 • Терміни, в які заявник зобов’язується надати послуги.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, відповідно до статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року, реєстраційної картки проекту №3519, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводитиме оплату за послуги за цим тендером без врахування ПДВ.

Заявки прохання надсилати до 30 червня 2017 року на адресу:

Фонд Східна Європа

вул. Саксаганського 96, к. 501

Київ, 01032 Україна

Контактна інформація:

Павло Радченко, операційний менеджер проекту Фонду Східна Європа

тел./факс: +(380 44) 206 0448, pradchenko@eef.org.ua

Інформація про переможця тендеру буде оголошена не пізніше 3 липня 2017 року.

 

memory usage: 57.09mb real memory: 34.25mb