ФСЄ та CASE-Україна оголошують конкурс грантів для проведення адвокаційних кампаній в рамках проекту «Ціна держави». Кінцевий термін подання заявок – 12 травня 2015 р

Фонд Східна Європа та CASE-Україна оголошують конкурс грантів для проведення адвокаційних кампаній в рамках проекту «Ціна держави» 

Це оголошення про конкурс у форматі Word

Аплікаційні форми та рекомендації щодо їх заповнення знаходяться тут 

Проект «Ціна держави» реалізується Фондом Східна Європа та CASE-Україна за фінансової підтримки Європейського Союзу. Метою проекту, який розпочався в січні 2014р., є залучення широких кіл громадськості, ЗМІ, організацій громадянського суспільства (ОГС) до процесів моніторингу публічних фінансів та формування державного та місцевих бюджетів. В рамках проекту проводяться аналітичні дослідження та розробляються рекомендації для уряду України, адаптовані директиви щодо бюджетної підтримки Європейського Союзу для уряду України, створено платформу громадських організацій, які зацікавлені в підвищенні своєї компетенції у сфері публічних фінансів. Також в рамках проекту розроблений інтерактивний веб-сайт www.costua.com, який дає змогу ознайомитися з основними параметрами бюджету України у простій та доступній формі. Проект також працює з журналістами з метою навчити їх використовувати розроблені в рамках проекту ресурси, щоб вони могли в зрозумілій формі доносити складну економічну інформацію до власної аудиторії.

Цим оголошенням про конкурс розпочинається черговий етап проекту, в рамках якого будуть підтримані ініціативи громадських організацій, що передбачають проведення адвокаційних кампаній (кампаній громадянського представництва) в сфері управління публічними фінансами на національному та місцевому рівнях.

Загальні цілі цього конкурсу є такими:

–          підвищення прозорості бюджетів різного рівня, зокрема сприяння створенню ефективних процедур громадської участі у формуванні бюджетів та моніторинг їх виконання;

–          підвищення обізнаності громадськості про бюджетний процес, планування та управління бюджетами різного рівня;

–          підвищення спроможності місцевих ОГС у процесах формування та моніторингу реалізації цільових програм бюджетів місцевого рівня.

Види діяльності можуть включати наступні (не обмежуючись ними):

–          створення чи підтримка існуючих міжсекторальних експертних груп, громадських рад і форумів; обмін кращими практиками та методологіями з аналітичними центрами, аналітичними інститутами;

–          проведення аналітичних досліджень, розробка рекомендацій для органів влади у сфері управління публічними фінансами, спрямованих на більш ефективне використання бюджетних коштів;

–          підготовка навчальних прикладів (кейс-стаді) щодо успішного впливу громадськості на планування чи забезпечення ефективності використання коштів в рамках цільових програм бюджетів національного або місцевого рівнів;

–          розробка проектів місцевих нормативних актів (регламентів роботи місцевих рад, положень, статутів громад) або місцевої політики для створення зручних процедур громадської участі (консультацій з громадськістю щодо проектів рішень місцевих рад, участі громадськості у підготовці проектів місцевих бюджетів тощо), супроводжені активними зусиллями громадськості з їх офіційного прийняття та виконання;

–          організація навчальних заходів, в т.ч. семінарів, тренінгів, стажувань тощо; створення або посилення мереж і партнерств зацікавлених організацій; інша діяльність, спрямована на підвищення загальної спроможності сектору ОГС та ЗМІ брати участь у прийнятті рішень та моніторингу їх виконання на рівні громад;

–          розвиток інноваційних інформаційно-комунікаційних механізмів та каналів поширення інформації для забезпечення доступності даних про планування та витрачання бюджетних коштів з можливістю надання зворотнього зв’язку;

–          проведення заходів (публічні дебати, круглі столи, прес-конференції, флеш-моби, громадські обговорення тощо);

–          реалізація пілотних ініціатив, що стосуються тематики конкурсу, у сферах, таких як система ЖКГ, енергоефективність, управління відходами, підвищення ефективності транспортного сполучення, впровадження екологічно відповідальних практик, реалізації прав вразливих груп населення, в т.ч. переселенців з зони АТО та ветеранів АТО, місцевий економічний розвиток, розвиток органів самоорганізації населення та організацій співвласників багатоквартирних будинків тощо.

До участі у конкурсі допускаються офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства з усіх регіонів України, що знаходяться на території, підконтрольній уряду України, які мають достатні матеріальні ресурси і кваліфікований персонал та здатні реалізувати відповідний проект.

Усі заявки, подані на конкурс, будуть розглянуті та оцінені на основі критеріїв відбору незалежною комісією експертів.

Критерії відбору:

  • належність та ефективність дій:

–  орієнтованість проекту на результат з вимірюваними очікуваними безпосередніми та довгостроковими результатами;

–  чітка постановка проблеми, ідентифікація та аналіз причин і наслідків;

–  відповідність запропонованих цілей, діяльності і очікуваних результатів меті конкурсу;

–  чітка роль та активне залучення усіх зацікавлених сторін і задекларованих партнерів.

  • досяжність та життєздатність:

–  інноваційний підхід до проблеми буде особливо відзначений комісією експертів;

–  чітка ідентифікація намірів та ризиків;

–  стратегія, чітко орієнтована на досягнення результатів;

–  довготривалий стійкий вплив на цільові групи.

  • наявність додаткового фінансування:

–  організація має забезпечити співфінансування (в грошовій формі) у розмірі мінімум 10% бюджету проекту.

  • Спроможність організації та партнерів:

–  попередній досвід успішного виконання проектів;

–  досягнуте партнерство з місцевою владою і мас-медіа;

–  співпраця з аналітичними центрами, залученими до процесів реформ;

–  експертний потенціал членів організації та зовнішніх експертів;

–  членство в платформі громадських організацій, створеній в рамках проекту «Ціна держави».

Максимальний розмір гранту – до 300 000 грн. для однієї організації (для проектів, що матимуть національний рівень). Середній розмір гранту – в межах 150 000 – 200 000 грн.

Кількість проектів – у рамках конкурсу планується надати 1-2 гранти для проектів, що матимуть національний рівень, та 5-7 грантів для проектів місцевого рівня.

Загальний бюджет конкурсу – 1.5 млн. грн.

Очікувана тривалість проектів – до 8 місяців.

Останній термін подачі заявок – 12травня 2015 р.

Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 15 червня 2015 р.

Очікуваний термін початку реалізації проектів – 1 липня 2015 р.

Як подавати заявку?

Аплікаційну форму та інструкції щодо її заповнення можна знайти на веб-сайті ФСЄ www.eef.org.ua.

ФСЄ зберігає за собою право не надавати фінансування, якщо якість проектних заявок не задовольнятиме умови конкурсу.

Будь-ласка, зверніть увагу, що:

–          у рамках цього конкурсу гранти не можуть надаватися бізнес організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та фізичним особам;

–          заявка має подаватися українською мовою;

–          заявники будуть повідомлені про хід розгляду їхньої заявки у письмовій формі електронною або звичайною поштою;

–          рішення конкурсної комісії остаточне і перегляду не підлягає;

–          подані заявки не повертаються і не рецензуються.

Окрім цього, партнери програми не надаватимуть фінансування для:

–          створення нових веб-сайтів;

–          будівництва або ремонту будівель і офісних приміщень;

–          організації спортивних та рекреаційних заходів;

–          сплати наявних фінансових або інших боргів організації;

–          покриття організаційних витрат, які не пов’язані з діяльністю за проектом;

–          медичних та реабілітаційних послуг;

–          наукових або технічних досліджень;

–          участі в академічних програмах та тренінгах за кордоном;

–          діяльності політичного або релігійного характеру.

Всі заявки мають бути надіслані на адресу електронної пошти: konkurs@eef.org.ua не пізніше 24-ї години 12 травня 2015 р.

Питання щодо цього оголошення про конкурс та процедур, пов’язаних із ним, можна надсилати у письмовій формі на електронну адресу yuriyp@eef.org.ua до 30 квітня 2015 року.

Контактна особа:

Юрій Піскалюк, менеджер програм. Тел/факс: (+380 44) 200-38-24/25/26, yuriyp@eef.org.ua

memory usage: 57.06mb real memory: 22.25mb