Фонд Східна Європа в рамках програми USAID/UKAid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» оголошує відкритий конкурс на розробку електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України та Інтегрованою комплексною інформаційною системою Пенсійного фонду України з метою отримання актуальної інформації  про смерть фізичної особи

 

Завдання:

Необхідно розробити електронну інформаційну взаємодію між Державним реєстром актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України (далі – реєстр ДРАЦС) та Інтегрованою комплексною інформаційною системою Пенсійного фонду України Пенсійного фонду України (далі – ІКІС ПФУ). Реєстр ДРАЦС – це інформаційна система призначена для реєстрації, обліку, накопичення, обробки, аналізу, зберігання відомостей про акти цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, формування для видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з реєстру ДРАЦС. ІКІС ПФУ – це організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Інформація, що передається з реєстру ДРАЦС у порядку електронної інформаційної взаємодії, використовується для внесення її до ІКІС ПФУ відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Створення електронної інформаційної взаємодії дозволить оперативно отримувати актуальну інформацію про смерть фізичної особи з метою своєчасного виплати допомоги на поховання та виконання інших функцій покладених на Пенсійний фонд України.

Основні вимоги до типів запитів та відповідей під час електронної інформаційної взаємодії:

 1. Від ІКІС ПФУ повинні формуватися запити в режимі реального часу до реєстру ДРАЦС для підтвердження наявної інформації про смерть фізичної особи.

Даний запит повинен передбачити наступне:

 • формування та відправка з ІКІС ПФУ в ДРАЦС запиту на перевірку актового запису;
 • отримання та реєстрація в ДРАЦС запиту від ПФУ;
 • обробка запиту в ДРАЦС та формування відповіді;
 • відправка з ДРАЦС відповіді на запит в ІКІС ПФУ;
 • отримання та реєстрація в ІКІС ПФУ відповіді на запит;
 1. Від ІКІС ПФУ повинні формуватися запити щодо наявних записів в реєстрі ДРАЦС за відповідний період (але не більше ніж 30 календарних днів) для отримання наборів відомостей про смерть фізичних осіб за даний період.

Даний запит повинен передбачити наступне:

 • відправка з ІКІС ПФУ в ДРАЦС запиту на отримання даних по актовому запису про смерть за період;
 • отримання та реєстрація в ДРАЦС запиту від ПФУ;
 • відправка з ДРАЦС результату реєстрації запиту від ПФУ;
 • обробка запиту в ДРАЦС та формування відповіді. У відповідь за період повинні передаватись тільки ті актові записи, у яких дата останньої операції (оновлення) входить у період, що запитується;
 • відправка з ІКІС ПФУ в ДРАЦС запиту на отримання даних за раніше зареєстрованим запитом;
 • відправка з ДРАЦС відповіді на запит в ІКІС ПФУ;
 • отримання та реєстрація в ІКІС ПФУ відповіді на запит.
 1. Від реєстру ДРАЦС повинні формуватися наступні відповіді на запити від ІКІС ПФУ:
 • Дані про актовий запис в реєстрі ДРАЦС;
 • Дані про актовий запис в книзі державної реєстрації смертей реєстру ДРАЦС;
 • Дані про свідоцтво про державну реєстрацію смерті;
 • Дані про фізичну особу, заповнюються за даними актового запису про смерть;
 • Дані про документ, що посвідчує особу, яка померла;
 • Дата народження та дата смерті фізичної особи;
 • Місце народження фізичної особи, яка померла;
 • Місце смерті фізичної особи, яка померла;
 • Місце останнього проживання фізичної особи, яка померла.

 

На запити з ІКІС ПФУ для отримання інформації про смерть фізичних осіб за даний період відповідь з реєстру ДРАЦС повинна формуватися з тими ж даними вказаними в пункті 3 вище про всіх фізичних осіб, для яких наявні актові записи про смерть за вказаний період.

 

У разі внесення змін до актового запису про смерть щодо невпізнаних осіб відомості, зазначені вище у пункті 3 цих Технічних вимог, передаються у наступному запитуваному періоді.

 

Відомості від реєстру ДРАЦС для отримання інформації за період повинні містити всі актові запити, що входять у період зазначений в запиті від ІКІС ПФУ.

 

Під час отримання запитів/відповідей в рамках проведення електронної інформаційної взаємодії Сторони повинні проводити перевірку на:

 • наявність та цілісність електронного цифрового підпису;
 • чинність електронного цифрового підпису;
 • відповідність встановленому формату та структурі;
 • заповнення обов’язкових полів.

 

Сторони ведуть електронні журнали обліку запитів та відповідей. Структура журналу має наступний вигляд:

 • Ідентифікатор запиту в реєстрі ДРЗДСС, на який надається відповідь;
 • Дата та час запиту;
 • Тип запиту, назва сервісу до якого робиться запит;
 • Результат обробки запиту;
 • Ідентифікатор відповіді від реєстру ДРАЦС, щодо якого надається повідомлення;
 • Дата та час створення відповіді.

 

Основні функціональні вимоги до електронної інформаційної взаємодії:

 1. Для реалізації електронної інформаційної взаємодії в Міністерстві юстиції України та Пенсійному фонді України повинні бути розроблені електронні сервіси для отримання доступу за відповідним API до реєстру ДРАЦС, а також Веб-клієнт для ІКІС ПФУ, через який вищевказаний сервіс повинен викликатись, або забезпечено інтеграцію шлюзів безпечного модулю Системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів (Трембіта) з ДРАЦС та ІКІС ПФУ.
 2. Електронна інформаційна взаємодія між Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом України повинна здійснюватися за технологією обміну SOAP, яка передбачає функціональні типізовані запити, що будуть приймати та віддавати структуровані дані із використанням компонентів Системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів (Трембіта).
 3. Всі запити та відповіді між Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом України повинні підписуватись електронними цифровими підписами електронних печаток відповідних адміністраторів реєстрів ДРАЦС та ІКІС ПФУ.
 4. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей в рамках електронної інформаційної взаємодії, що подаються, повинні використовуватись єдині класифікатори та довідники.
 5. Обмін даними згідно з цими Технічними вимогами повинен здійснюватися в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку загального користування із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації.
 6. Сторони для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі використовують електронний цифровий підпис з використанням посиленого сертифікату відкритого ключа, сумісного з програмним забезпеченням, що використовується в реєстрах ДРАЦС та ІКІС ПФУ.

 

Вимоги до виконання робіт:

 1. Розробка технічного завдання на створення електронної інформаційної взаємодії.
 2. Розробка електронного сервісу для отримання доступу за відповідним API до реєстру ДРАЦС та Веб-клієнт для ІКІС ПФУ, через який повинен викликатись електронний сервіс реєстру ДРАЦС.
 3. Розгортання та налаштування компонентів Системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів (Трембіта), отриманих від Державного агентства з питань електронного урядування України, в Міністерстві юстиції України та Пенсійному фонді України.
 4. Розробка технічної документації на створені програмні компоненти та проектну документацію на створену електронну інформаційну взаємодію.
 5. Проведення спільно із Замовником приймальних випробувань з метою переведення створених, в рамках виконуваної роботи, компонентів до режиму штатної експлуатації компонентів електронної взаємодії.
 6. Документація повинна оформлюватись виключно українською мовою.

 

Всі майнові права на розроблювані в рамках створення компонентів електронної взаємодії повинні бути переданні Сторонам (Міністерству юстиції України та Пенсійному фонду України) відповідно.

 

Вимоги до кваліфікації організації виконавця робіт:

Організація повинна мати підтверджений позитивний досвід у проектуванні автоматизованих інформаційних систем не менш 3 років. Наявність сертифікації по ISO будуть перевагою.

 

У зв‘язку з тим, що фінансування цієї послуги здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в рамках Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, Фонд Східна Європа звільняється від сплати ПДВ. Рекомендується отримати додаткову інформацію щодо реалізації такого права до моменту підписання контракту.

 

Строки подання пропозицій:

Учасники конкурсу повинні надіслати до 28 жовтня 2018 року заявку на участь у конкурсі на адресу:

Фонд Східна Європа

вул. Саксаганського 96, офіс 501.

м. Київ, 01032, Україна

 

Заявка має включати:

 • Титульний аркуш на фірмовому бланку, завірений печаткою;
 • Загальну вартість реалізації відповідно до зазначених умов та калькуляцію бюджету у гривнях;
 • Терміни розробки та впровадження, а також деталізований графік надання послуги;
 • Технічну частина конкурсної документації;
 • Довідка в довільній формі про наявність працівників (не менше 2 (двох) осіб) відповідної кваліфікації, які будуть залучені учасником для надання послуг та виконання умов договору, що мають необхідні знання, із зазначенням їх посад та інформацією щодо наявності у них відповідної кваліфікації та достатнього досвіду (довідка повинна містити інформацію про працівників, які будуть залучені учасником для надання послуг).;
 • Опис досвіду з реалізації подібних проектів.

 

Цінові пропозиції, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

 

Фонд Східна Європа залишає за собою право уточнювати інформацію в учасників конкурсу в усній та письмовій формі, а також відмінити конкурс.

 

memory usage: 55.67mb real memory: 42.25mb