Фонд Східна Європа в рамках програми USAID «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» оголошує конкурс на розробку технічного завдання для створення порталу «Електронний кабінет перевізника» та інтеграції його з системою «Єдина інформаційна система Укртрансбезпеки»

Основні завдання:

 Необхідно розробити технічне завдання на розробку порталу «Електронний кабінет перевізника» та інтеграції його з системою «Єдина інформаційна система Укртрансбезпеки» (далі – ЄІС) в тому числі доопрацювання ЄІС в частині ліцензування перевізників з метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 363.

Створення порталу «Електронний кабінет перевізника» та модернізація ЄІС дозволить повністю автоматизувати процес подання документів щодо питань ліцензування на транспортні засоби, зменшить кількість контактів перевізників з працівниками Укртрансбезпеки, підвищити ефективність виконання своїх функцій Укртрансбезпекою відповідно «Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті» затверджене постановою КМУ від 11 лютого 2015 р. № 103.

Портал «Електронний кабінет перевізника» має стати місцем електронної взаємодії перевізників та Укртрансбеспеки, яка значно спростить отримання ліцензій, внесення змін до ліцензій, а в майбутньому и отримання інших адміністративних послуг, які надає Укртрансбезпека перевізникам.

 Основні функціональні вимоги до розробки порталу «Електронний кабінет перевізника»:

 1. Передача інформації про перевізника до «Електронний кабінет перевізника». Інформація повинна включати:
  1. Дані про фізичну\юридичну особу
  2. Дані про види господарської діяльності, яку може здійснювати перевізник
  3. Інформація про ліцензію та її статуси
  4. Інформація про дозволи, що закріплені (були використані) за перевізником.
  5. Інформація про транспортні засоби, що належать перевізнику
  6. Інформація про персонал.
 1. Отримання структурованої інформації від перевізника та розподіл її за призначенням.
 2. Формування ліцензійної справи за кодом ЄДРПОУ. Ліцензійна справа повинна містити інформацію про діючі\анульовані ліцензії та транспортні засоби, що закріплені за перевізником, та історію змін.
 3. Розподіл інформації за наступними розділами:
  1. Заявки в роботі Ліцензії (очікують рішення)
  2. Ліцензії (діючі)
  3. Транспортні засоби
  4. Перевізники
  5. Ліцензійні справи
  6. Дозволи (залишаються без змін у поточній редакції)
 4. Автоматична передача статусів за заявами\ліцензіями, в залежності від рішень, що будуть затверджені Укртрансбезпекою.
 5. Формування додатків до наказу ліцензійної комісії Укртрансбезпеки відповідно до результатів розгляду заявки (4 можливі результати розгляду).
 6. Можливість перегляду та експорту заяви та додатків до заяви у вигляді PDF документу.
 7. Перелік API та їх характеристики (як внутрішні API для взаємодії між компонентами ЄІС, так і зовнішні API для здійснення зовнішньої взаємодії);

Основні функціональні вимоги до порталу «Електронний кабінет перевізника»:

Портал повинен бути реалізовано у вигляді веб-орієнтованої кабінетної системи для кожного перевізника, мати оптимізацію для користувачів із вадами зору а також мати наступні функції:

 1. Можливість авторизації за Електронним цифровим підписом.
 2. Перевірка перевізника за ЕДРПОУ  на наявність в ЄІС. У разі наявності перевізника у системі дані про нього заповнюються з ЄІС відповідні форми. У якості ідентифікатору використовується ЄДРПОУ. Для ФОП у якості ідентифікатора використовується ІПН.
 3. Можливість реєстрації нового перевізника у Кабінеті перевізника. Реєстраційну форму перевізник заповнює власноруч. Створення електронного кабінету перевізника повинно здійснюватися з використанням електронної печатки організації та/або електронного цифрового підпису уповноваженої особи перевізника.
 4. Кабінет повинен містити наступні вкладки:
 5. Дані про перевізника
 6. Ліцензії
 7. Транспортні засоби
 8. Персонал
 9. Дозволи
 10. Штрафи

 

 • Вкладка “Дані про перевізника”

 

 1. Вкладка “Дані про перевізника має містити наступну інформацію:

 

 1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи підприємця
 2. Форма власності
 3. Керівник підприємства (для юридичних осіб)
 4. День народження керівника
 5. Місце народження керівника
 6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – підприємця) або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи
 7. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця
 8. ІНН (для фізичної особи-підприємця)
 9. Телефон/телефакс
 10. E-mail
 11. Найменування філій, інших відокремлених підрозділів
 12. Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів
 13. Телефон/телефакс філії
 14. Керівник філії, іншого відокремленого підрозділу
 15. Уповноважена особа (відповідальна за внесення змін до Кабінету)
 16. День народження уповноваженої особи
 17. Місце народження уповноваженої особи

 

 1. Надавати можливість змінювати реєстраційні дані перевізника через форму подачі внесення змін до ліцензії. (Для користувачів порталу, які мають ліцензію на ведення господарської діяльності)

 

 • Вкладка “Ліцензії”:

 

Всі зміни до інформації стосовно ліцензування повинно бути підтверджене за допомогою ЕЦП.

 1.  У разі наявності ліцензії у перевізника повинна відображатись наступні дані:
 2. a) Номер (за наявності)
 3. b) Інформація про види господарської діяльності
 4. c) Інформація про транспортні засоби, що зареєстровані на ліцензію для здійснення господарської діяльності.

2)   У разі наявності ліцензії, перевізник повинен мати можливість надати інформацію про оновлення відомостей  до власної ліцензії (сценарії).

 1. a)   Розширення\звуження ліцензії
 2. b)   Анулювання ліцензії
 3. c)   Зміни до транспортних засобів. (Перевірка транспортних засобів на наявність у ЄІС та у ГСЦ МВС)

3)   У разі відсутності ліцензії у перевізника необхідно додати можливість зареєструвати нову ліцензію

4)   Дані до заяви на отримання ліцензії повинні автоматично підтягуватись з реєстраційної інформації про перевізника.

5)   Для отримання ліцензії необхідно забезпечити можливість зберігання чернетки заяви у розділі «Історія».

6)   Розділ «Історія» повинен містити інформацію про основні операції, що проводилися з ліцензію/ТЗ/персоналом/дозволами, включаючи статуси щодо звернень перевізника.

 

 

 • Вкладка “Транспортні засоби (ТЗ)”:

 

Відображає перелік ТЗ перевізника із відповідними статусами та функціоналом.

 1. Можливість додавання ТЗ  до списку забезпечення ліцензійної діяльності із відповідним сценарієм.
 2. Відображення стану власного ТЗ по відношенню до актуалізації даних з ЄІС. Наприклад, візуалізація, що власний ТЗ заявлено іншим ліцензіатом тощо:

якщо перевізник погоджується, то підтверджує це підписом ЕЦП

якщо ні – сценарій подання ТЗ до пункту 1 цієї вкладки.

 

 

 • Вкладка “Персонал”

 

 1. На вкладці “Персонал” повинні міститися інформація про кваліфікацію та наявність персоналу автомобільного перевізника. Інформація про персонал повинна відображатись лише за умови ведення господарської діяльності, що потребують наявності відповідних спеціалістів у відповідності до Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності. (В залежності від видів робіт на які видається ліцензія)
 2. Відомості про персонал повинні бути імпортовані з відповідного розділу ЄІС.
 3. Інформація повинна відповідати даним, що були надані перевізником при реєстрації (внесенні змін) ліцензії.
 4. Перевізник має можливість додати відомості про зміну персоналу, шляхом відповідного сценарію у цій вкладці.

 

 • Вкладка “Дозволи”

 

Вкладка дозволи повинна містити інформацію про одноразові дозволи на  здійснення перевезень пасажирів та вантажів  автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та дозволи ЄКМТ.

 

 1. Відображення дозволів, які були отримані перевізником для здійснення міжнародних перевезень.
 2. Для одноразових дозволів повинна відображатись наступна інформація:
 1. Параметри одноразових дозволів
 2. Уповноважена особа
 3. Тип дозволу
 4. Країна
 5. Вид дозволу
 6. Дата видачі
 7. Дата закінчення строку дії дозволу
 8. Статус дозволу (повернуто\не повернуто\діючий)

 

 1. Дозволи повинні мати візуальне відображення статусу кольором (наприклад: Діючий – зелений, Повернуто – сірий, не повернуто – червоний)
 2. Для дозволів ЄКМТ:
  1. Перелік виданих перевізнику дозволів ЄКМТ на поточний рік
  2. Посилання на систему обліку ефективності використання дозволів ЄКМТ
  3. Поточний результат ефективності використання ЄКМТ розрахований для розподілу ЄКМТ на наступний рік відповідно наказу Міністерства транспорту №757.
 3. Пасажирські дозволи.
 4. Інформація про дозволи повинна відображатися на основі даних, що зберігаються у ЄІС

 

 • Панель “Історія”

 

Панель історії (“Останні дії”) повинна містити інформацію про всі дії перевізника, стосовно зміни інформації або статусу звернень.

В залежності від обраної вкладки панель повинна відображати інформацію, що стосується цієї вкладки. На вкладці “Дані про перевізника” панель може відображати усі дії користувача. Панель повинна забезпечувати зворотній зв’язок з Укртрансбезпекою.

 

Портал повинен будуватись з використанням останніх технологій та комп’ютерних програм вільного користування, яке не потребує додаткового ліцензування. Допускається ліцензування модулю криптобібліотек.

 

Вимоги до оформлення технічного завдання:

Документ повинен розроблятися з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) «Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем» та ДСТУ ISO/IEC/IEEE 26531:2015 «Розробка систем і програмного забезпечення. Керування контентом для документування керування життєвим циклом продуктів, користувачів і послуг».

Документ оформляється виключно українською мовою.

 

Вимоги до кваліфікації виконавців:

Фізична або юридична особа, що має підтверджений позитивний досвід у проектуванні автоматизованих інформаційних систем не менш 3 років. Наявність сертифікації по ISO будуть перевагою.

 

Строки виконання робіт:

21 день від початку робіт.

 

Для участі у тендері необхідно надати заявку у довільній формі, що має містити:

Інформацію про заявника, контактні дані;

Опис реалізованих аналогічних ініціатив;

Резюме експертів, що будуть задіяні в виконанні завдання;

Кошторис на виконання робіт;

Терміни, в які заявник зобов’язується надати послуги.

 

Заявки прохання надсилати до 14 липня 2017 року на адресу: pradchenko@eef.org.ua з відміткою «Електронний кабінет перевізника».

Контактна інформація:

Павло Радченко, операційний менеджер проекту Фонду Східна Європа

тел./факс: +(380 44) 206 0448, pradchenko@eef.org.ua

Інформація про переможця тендеру буде оголошена не пізніше 17 липня 2017 року.