Читати цей текст англійською.

Фонд Східна Європа в межах програми USAID/UKAid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» (TAPAS) оголошує відкритий конкурс на розробку інформаційної системи з перерахунку координат в лінійні прив’язки і навпаки для Державного агентства автомобільних доріг України

Завдання:

В тісній співпраці з Набувачем необхідно розробити інформаційну систему (далі – Система), яка надаватиме можливість перераховувати, зберігати та відображати координати в лінійні прив’язці і навпаки. 

Така Система повинна надавати можливість опрацьовувати як одиничні запити користувачів, що були введені вручну, так і блоки запитів – через АРІ. З прототипом системи можна ознайомитися за посиланням https://kmplus.org.ua/

Загальний опис можливостей Системи:

 1. Перетворення просторових координат в лінійну прив’язку
 • зчитування координат: 

у точці, вказаній користувачем вручну, з використанням Google Maps (плагін для Chrome/Firefox/Opera), опрацювання блоку запитів через інтерфейс прикладного програмування;

за даними GPS-приймача, в т.ч. і вбудованого в смартфон, планшет тощо.

 • верифікація координат: WGS-84; чи точка з вказаними координатами знаходиться в 30-метровій зоні від еталонного треку дороги;
 • встановлення дороги, до якої належить точка: якщо точка знаходиться поблизу перехрестя двох або більше доріг, то необхідно повідомити користувача про множинний результат і надати право вибору;
 • розрахунок км+ прив’язки як значення в точці перетину перпендикуляра від заданої точки до еталонного треку;
 • надання результатів розрахунку користувачеві: для разового запиту – у вигляді спливаючого повідомлення, для блоку запитів – відповідь файлом у відкритому, непропрієтарному форматі.
 1. Перетворення лінійної прив’язки в просторові координати
 • зчитування індексу дороги та заданого км+;
 • встановлення наявності еталонного трека та адекватності введеного значення км+;
 • пошук координат, які їм відповідають на еталонному треку.
 1. Політика безпеки

В межах реалізації політики безпеки інформації, яка обробляється/зберігається засобами Системи та/або передається між її компонентами, повинно бути забезпечено:

 • захист від несанкціонованого ознайомлення зі змістом об’єктів Системи, які містять:

технологічну інформацію з облікових записів користувачів;

інформацію, що була отримана Системою від зовнішніх користувачів (запит встановленого формату);

інформацію, що була отримана із зовнішніх систем у відповідь на запит користувача.

 • захист від несанкціонованої модифікації об’єктів Системи, які містять:

технологічну інформацію з облікових записів користувачів;

інформацію, що була отримана Системою від зовнішніх користувачів;

інформацію, що була отримана Системою із зовнішніх систем у відповідь на запит користувача.

 1. Додаткові можливості:
 • підтримка загальнодержавної класифікації доріг: державного значення (міжнародні – М, національні – Н, регіональні – Р, територіальні – Т) та місцевого значення (обласні – О та районні – С);
 • верифікація даних на етапі введення до початку розрахунків або автоматична конвертація у прийнятний формат, щоб перевагу мали інформаційні повідомлення до користувача з поясненням хибності його запиту, аніж повідомлення про неможливість проведення розрахунків.
 • українська та англійська мова інтерфейсу користувача;
 • форма зворотного зв’язку з користувачами;
 • оновлення версій/повідомлення про додавання нової дороги/зміни її характеристик;
 • повідомлення про зміну км+ прив’язки у зв’язку зі зміною параметрів дороги/ паспортизацією/ уточненням еталонного треку тощо (для зареєстрованих користувачів);
 • формування та відображення для користувача інформаційної довідки про кожну дорогу, яка містить дані про індекс, назву, довжину, підпорядкування та схему проходження траси.
 1. Адміністрування:
 • перегляд статистики запитів;
 • перегляд статистики користувачів;
 • зворотній зв’язок з користувачами;
 • ведення бази даних запитів;
 • перегляд запитів, для яких не вдалось розрахувати км+;
 • інструментарій оновлення бази еталонних треків у зв’язку зі зміною параметрів дороги/ паспортизацією/ додаванням нового треку тощо.

Вимоги до виконання робіт:

 • Розроблення технічного завдання на створення Системи.
 • Розроблення Системи.
 • Розгортання та налаштування компонентів Системи.
 • Розроблення технічної документації на створені програмні компоненти та проектну документацію на Систему.

Проведення спільно із Замовником та Набувачем приймальних випробувань із метою переведення компонентів, створених в межах роботи, що виконується, до режиму штатної експлуатації. 

Документація повинна оформлятися виключно українською мовою.

Вимоги до постачальника:

Юридичні особи або фізичні особи-підприємці, що мають не менше трьох років підтвердженого позитивного досвіду у проектуванні автоматизованих інформаційних систем.

Заявка має включати:

 • Титульний аркуш на фірмовому бланку, завірений печаткою (у разі наявності);
 • Загальну вартість створення Системи відповідно до зазначених умов та калькуляцію бюджету у гривнях;
 • Терміни розробки та впровадження зазначеного програмного забезпечення, а також – деталізований графік надання послуги;
 • Загальний опис заявника у довільній формі;
 • Перелік персоналу та експертів/консультантів, які будуть залучені, з резюме;
 • Опис досвіду з реалізації подібних проектів.

Строки подання пропозицій:

Учасники конкурсу повинні надіслати заявку у на участь у конкурсі до 10 лютого 2020 року на адресу:

Фонд Східна Європа

вул. Саксаганського 96, офіс 501

м. Київ, 01032, Україна

Контактна особа: Радченко Павло, операційний менеджер Фонду Східна Європа

тел./факс: +(380 44) 206-04-48

pradchenko@eef.org.ua

Цінові пропозиції, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Фонд Східна Європа залишає за собою право уточнювати інформацію в учасників конкурсу в усній або письмовій формі, а також – відмінити конкурс. Набувачем системи є Державне агентство автомобільних доріг України.

Фонд Східна Європа

memory usage: 57.12mb real memory: 10.25mb