Фонд Східна Європа, КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» разом з ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини оголошують тендер на вибір виконавця робіт з впровадження заходів енергозбереження головного корпусу КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» вул. Лисенка, 31, м. Львів

Цей тендер проводиться в рамках проекту «Підвищення показників мікроклімату та енергоефективності у дитячій лікарні Охматдит у Львові на 65 тис. дітей та дитячому садку для 190 дітей у місті Кам’янка-Бузька, Україна», що реалізується Фондом Східна Європа спільно з КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Львівською обласною радою та Львівською обласною державною адміністрацією.

Адрес об′єкта проектування: м. Львів, вул. Лисенка, 31.
Назва об′єкта: Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».

Назва робіт:
ЛОТ 1 – облаштування автоматизованих систем з регулятором теплового потоку за погодними умовами (далі індивідуальні теплові пункти – ІТП) у головному корпусі та поліклініці.
ЛОТ 2 – термоізоляція зовнішніх стін головного корпусу на рівні п′ятого поверху.

Технічне завдання для виконання робіт наведено в Додатку №1.

Тендерну пропозицію можна подавати як на окремий ЛОТ, так і на два ЛОТи разом.

За потреби технічна документація надаватиметься за індивідуальним запитом до технічного консультанта (контакти наведено нижче).

Цінова пропозиція повинна містити інформацію про вартість робіт, терміни їх виконання та умови гарантійного зобов′язання. Для участі в процедурі тендеру необхідно надати наступний пакет документів:
1. Лист – заявка на участь в процедурі запиту в довільній формі.
2. Відомості про учасника за встановленою формою:
 Повне та скорочене найменування учасника;
 Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб);
 Місце та дата проведення державної реєстрації учасника;
 Організаційно-правова форма;
 Юридична адреса;
 Поштова адреса;
 Реквізити поточного рахунку(рахунків): номер рахунку, найменування банку та його код МФО.
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів відносно дати кінцевого терміну подання пропозицій(завірений підписом учасника).
4. Для фізичних осіб-підприємців: копія паспорту фізичної особи-підприємця та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
5. Відомості щодо сплати податків та зборів:
 Для платників ПДВ: копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ;
 Для платників єдиного податку: копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку.
У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв.
6. Цінова пропозиція (у вигляді кошторису відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і який включає обов′язково одиничний локальний кошторис та відомість ресурсів).
7. Термін виконання робіт (в календарних днях).
8. Пропозиції (побажання) щодо графіку оплати (авансовий платіж може становити не більше 50% від суми цінової пропозиції).
9. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури щодо підпису документів цінової пропозиції.
10. Копії дозвільних документів на виконання будівельних робіт (за наявності).
11. Перелік виконаних подібних робіт. Інформація повинна відповідати періоду з 2013 до 2018 року, та містити дані про замовника робіт (включно із контактними даними представника замовника).
12. Інформацію про наявність працівників для виконання роботи, які мають необхідні знання та досвід (інженерно-технічних працівників та робітників основних будівельних професій). Відомості подаються у відповідності до таблиці 1.

Таблиця 1
№ з.п. Посада
/спеціальність Прізвище, ініціали Загальний стаж роботи у будівництві (років) Досвід роботи на цій посаді (років)
1

Цінова пропозиція повинна містити всі витрати учасника, необхідні для якісного виконання робіт, включно з витратами на виїзди до об′єкта.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням цінової пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу такими, що не відбувся).

До вартості цінової пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування цінової пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.

Повноваження щодо підпису документів підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою (за умови використання заявником) заявника (копія установчого договору, виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника заявника або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи заявника на підписання документів).

Цінова пропозиція (пакет документів) подається у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою.

На конверті повинно бути зазначено:
 назва предмета закупівлі відповідно до оголошення;
 повне найменування заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Цінові пропозиції мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше:
18 години 00 хвилин 19 квітня 2019 року на адресу:
Фонд Східна Європа
вул. Саксаганського 83, 3 поверх
Київ, 01033 Україна

Контактна інформація:
Віра Недзведська, менеджер проекту
vnedzvedska@eef.org.ua

З технічних питань звертатися до:
Олег Масняк, технічний консультант Фонду Східна Європа
тел.: +38050 430 48 23

Критерії вибору постачальника:
Оцінка цінових пропозицій буде здійснюватися тендерним комітетом у складі представників партнерів проекту, базуючись на критеріях ціни, досвіду заявника та термінів виконання.

Цінові пропозиції, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Фонд Східна Європа залишає за собою право уточнювати інформацію в учасників конкурсу в усній та письмовій формі, а також відмінити конкурс.

Фонд Східна Європа

memory usage: 57.13mb real memory: 16.25mb