Запрошення до конкурсу на розробку проектно-кошторисної документації з реалізації енергоефективних заходів в адміністративній будівлі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України по вул. Велика Житомирська, 9 –Б, м. Києва

Фонд Східна Європа оголошує конкурс на виконання робіт на розробку проектно-кошторисної документації з реалізації енергоефективних заходів в адміністративній будівлі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, вул. В. Житомирська, 9 –Б, м. Київ.

Конкурс проводиться в рамках проекту «Створення інформаційної платформи з енергоефективності в Україні та проведенням показової комплексної реновації будівлі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», що виконується за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Замовник: Фонд Східна Європа

Предмет закупівлі: розробку проектно-кошторисної документації з реалізації енергоефективних заходів в адміністративній будівлі Мінрегіону по вул. В. Житомирська, 9 –Б, м. Київ.

Завдання: Передбачити розробку проектної документації з частковою візуалізацією та з урахуванням її кошторисної вартості на весь об’єм робіт з капітального ремонту. Проект має бути погоджений із замовником.
Розробку проектної документації виконати відповідно до чинних в Україні нормативних документів, правил, технічних умов та вимог, а саме:
– ДБН А.2.2-3: 2014 року – Склад та зміст проектної документації на будівництво;
– ДСТУ Б А.2.4-4 2009 – Основні вимоги до проектної та робочої документації.
– ДСТУ БД.2.4-15:2014 «Ресурсні елементні кошторисні норми та ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи».
– ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти».
– ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
– ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
– ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»
– СНиП 3.05.01-85 “Внутрішні санітарно-технічні системи”.

При розробці проектно-кошторисної документації особливо врахувати вимоги Замовника, а саме: забезпечити надійність роботи систем за найвищими світовим та вітчизняним, державним стандартами якості (забезпечити наявність сертифікатів, дозвільних документів) з урахуванням наступних характеристик:

1. Обсяг робіт:
1.1. Капітальний ремонт системи вентиляції:
Межі проектування: кабінети та приміщення постійного місцезнаходження знаходяться співробітників міністерства. В рамках розробки проекту виконати:
– розрахунок необхідного повітрообміну для окремих приміщень;
– перевірити стан існуючої вентиляції та узгодити режими роботи нових установок з існуючою системою вентиляції (в т. ч. природною);
– розробити проект відповідно до технічної можливості встановлення в будівлі технологічного обладнання для обмінної вентиляції в приміщеннях;
– підібрати вентиляційне устаткування та допоміжне обладнання для забезпечення нормативного повітрообміну;
– передбачити роботу вентиляційних установок в автоматичному режимі по датчику рівня СО2;
– підготувати креслення розміщення обладнання, повітроводів та схеми підключення вентиляційних установок до електричної мережі.
– приток (підмішування) зовнішнього повітря регульований автоматично;
– витяжки відпрацьованого повітря на вулицю регулюється автоматично;
– передбачити при пожежній небезпеці автоматичне відключення системи вентиляції.
1.2. Модернізація системи опалення:
Межі проектування: внутрішня система опалення
В рамках розробки проекту виконати:
– аналіз стану існуючої системи опалення;
– підбір обладнання для регулювання температури по приміщеннях та балансування системи опалення;
– розробка додаткових заходів для індивідуального теплового пункту, для забезпечення сумісної роботи з модернізованою системою опалення;
– зробити перевірочний гідравлічний розрахунок для модернізованої системи опалення;
– для приміщень передбачити ряд електронних регуляторів в т. ч. з радіо керуванням, радіаторний розподільник з wifi підключенням до встановленої системи моніторингу та терморегулятори на ручного керування.
– розрахувати економічну доцільність та об’єми робіт по заміні радіаторів.
– розробити креслення вузлів монтажу терморегуляторів та балансувальних клапанів;
– підготувати рекомендації щодо проведення налаштування терморегуляторів та балансувальних клапанів.

1.3. Модернізація системи освітлення:
Межі проектування: приміщення коридорів та санвузлів.
В рамках розробки проекту виконати:
– розрахунок необхідного рівня освітленості приміщень та режимів роботи;
– підібрати світильники та їх розміщення з врахуванням мінімізації витрат електроенергії на потреби освітлення;
– з врахуванням режиму використання приміщень підібрати автоматику управління освітленням;
– підготувати схему монтажу світильників та давачів в т. ч. лінії підключення до електропостачання та систем автоматики.

1.4. Утеплення покрівлі:
Межі проектування: перекриття сьомого поверху.
В рамках розробки проекту виконати:
– розрахувати необхідну товщину утеплення перекриття відповідно до діючих нормативів;
– підібрати технологію утеплення;
– розробити монтажні схеми та технологічні карти монтажу системи теплоізоляції

1.5. Провести коригування проекту «Капітальний ремонт системи електропостачання з
використанням альтернативних джерел енергії (енергія сонця) в адміністративній будівлі по вул. Велика Житомирська, 9-Б, м. Києва» з встановленням сонячних фотовольтаїчних панелей на фасаді будівлі.
Обов’язково врахувати матеріал стіни та звіт по обстеженні по будівлі при розробці проекту.
Вимоги до зовнішнього вигляду сонячної станції:
– забезпечити проектними рішеннями якісний зовнішній вигляд фасаду адміністративної будівлі;
– забезпечити в проектно-кошторисній документації виконання інженерно правильних рішень в електричній і конструктивній частині сонячної станції на фасаді;
– сонячну станцію на фасаді будівлі виконати у відповідності до розробленого Замовником ескізу фасаду будівлі. Використовувати не ламіновані рамні фотоелектричні модулі.
Вимоги до проектування кріплень та каркасу:
– Кріплення сонячних модулів на фасаді повинні бути надійними та забезпечувати гарантовану міцність усієї системи. Жоден з елементів даної конструкції не повинен піддаватись корозії. Навантаження від верхнього ряду панелей не має передаватися на сонячний модуль, що знаходиться нижче, а розподілятись по каркасу і передаватися на стіну.
На відкритих ділянках фасаду (на рядах з вікнами) не мають міститися елементи несучих конструкцій.
Вирішення системи кріплень розробити з влаштуванням додаткового кріплення знизу під модулем, яке б страхувало фотомодуль від сповзання у разі послаблення зажимів. Вирішення даного вузла має гармонійно вписуватися у загальний вигляд фасаду. Вирішення даного вузла надати на розгляд Замовнику.
Схему, вузли та розрахунки додатково надати Замовнику на розгляд та погодження.
Вимоги до електричної частини фасадної станції:
– Сонячні фотомодулі повинні бути підключені таким чином, щоб мінімізувати падіння виробництва електроенергії від затінення модулів.
– Інвертори повинні бути належної якості, надійні, з великим гарантійним періодом (не менше 5 років) та забезпечувати можливість інтернет-моніторингу як всієї станції, так і окремих її частин.
– Під`єднання рядів (стрінгів) із фотомодулів найкраще передбачити вертикально задля максимально ефективної роботи сонячної станції.
– перевірити можливість та доцільність встановлення фотовольтаїчних панелей та їх кількість;
– по результатам перевірки підібрати обладнання в т. ч. панелі, інвертор та допоміжне обладнання;
– передбачити окремий облік електроенергії, виробленої фотопанелями;
– підготувати схему монтажу панелей та схему підключення до існуючої електромережі.
1.6 Капітальний ремонт фасаду будівлі з пофарбування та встановлення зовнішніх
жалюзі на вікнах
– перевірити можливість та доцільність встановлення зовнішніх жалюзі;
– по результатам перевірки та погодження заходу з Замовником підібрати обладнання та виконати кошторисний розрахунок вартості робіт та матеріалів.

2. Для всіх заходів підготувати:
– оцінку вартості впровадження заходів та попередній кошторис на виконання робіт;
– технічне завдання на виконання робіт та закупівлю обладнання;
– розрахувати вартість обслуговування встановленого обладнання та потенціал економії енергоресурсів в т. ч. рекомендації по верифікації досягнутої економії.
– розробити проектно-кошторисну документацію у складі відповідно до вимог ДБН Ф.2.2-3-3.2012 зі складанням кошторису та надати Замовнику в трьох примірниках та на електронному носії файл з програмного комплексу АВК.
– Провести експертизу проектно кошторисної документації з отриманням експертного звіту.

3. Додаткові умови:
– замовник надає вихідні дані для виконання проектних робіт та забезпечує доступ до приміщень, де передбачається встановлення обладнання;
– до початку проведення робіт замовник призначає особу, що відповідає за надання інформації та доступ до приміщення.

При виконанні проектно-кошторисної документації особливо врахувати вимоги Замовника, а саме: забезпечити надійність роботи систем за найвищими світовим та вітчизняними державними стандартами якості (забезпечити наявність сертифікатів ISO 9001 (у разі наявності). Застосовувати матеріали від провідних виробників, гарантованої якості та узгоджувати з Замовником.

4. Етапи виконання робіт по проекту та надання Замовнику на погодження документів:

Найменування робіт Виконання, днів
1. Етап 1. Підготовка концепції ,основних технічних рішень, оцінка техніко-економічних показників, зведений кошторис проекту 12
2 Етап 2. Розробка проектної документації та кошторисної частини 20
3. Етап 3. Проходження експертизи з отриманням експертного звіту 30

5. Кваліфікаційні вимоги до Учасників:
• загальний та спеціальний досвід: Досвід виконання контрактів на проектування не менше 2 років;
• наявність необхідних дозволів або ліцензій на провадження відповідної діяльності;
• наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідну кваліфікацію;
• наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
• Учасник повинен продемонструвати наявність персоналу для ключових посад.

6. Вимоги до заявки

Цінова пропозиція повинна містити інформацію про вартість робіт з розроблення проектної документації, терміни виконання проектної документації та умови гарантійного зобов′язання. Для участі в процедурі запиту необхідно надати наступний пакет документів:

1. Лист – заявка на участь в процедурі запиту (Додаток 1).
2. Відомості про учасника за встановленою формою:
• Повне та скорочене найменування учасника;
• Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб);
• Місце та дата проведення державної реєстрації учасника;
• Організаційно-правова форма;
• Юридична адреса;
• Поштова адреса;
• Реквізити поточного рахунку(рахунків): номер рахунку, найменування банку та його код МФО.
• Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів відносно дати кінцевого терміну подання пропозицій(завірений підписом учасника).
• Для фізичних осіб-підприємців: копія паспорту фізичної особи-підприємця та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
• Відомості щодо сплати податків та зборів:
• Для платників ПДВ: копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ;
• Для платників єдиного податку: копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку.
• У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв.

3. Цінова пропозиція повинна містити всі витрати учасника, необхідні для якісного розроблення проектної документації, включно з витратами під час виконання робіт на виїзд до об′єкта проектування.
4. Пропозиції (побажання) щодо графіку оплати (авансовий платіж може становити не більше 40% від суми цінової пропозиції).
5. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури щодо підпису документів цінової пропозиції.
6. Копії дозвільних документів на виконання проектної документації (копія кваліфікаційного сертифіката проектувальника/-ів).
7. Досвід виконання аналогічних робіт. Інформація повинна бути надана в межах періоду з 2013 до 2018 року, та містити дані про замовника проектної документації (включно із контактними даними представника замовника).
8. Інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації для розроблення проектної документації, які мають необхідні знання та досвід з інформацією про посаду, прізвище ініціали, досвід роботи на цій посаді (в роках). Надана інформація підтверджується документами про освіту та\або підвищення кваліфікації працівників.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням цінової пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу такими, що не відбувся).

До вартості цінової пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування цінової пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.

Цінова пропозиція (пакет документів) подається у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою.

Повноваження щодо підпису документів підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений підписом учасника (уповноваженої посадової особи учасника) та печаткою (за її наявності): копія установчого договору, виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника заявника або інший документ, що підтверджує повноваження на підписання документів.

На конверті повинно бути зазначено:
• назва предмета закупівлі відповідно до оголошення;
• повне найменування заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Цінові пропозиції та реєстраційні документи приймаються до 10.00 ранку за місцевим часом 27 березня 2019 року на адресу

Фонд Східна Європа
вул. Саксаганського 83, 3й поверх,
Київ, 01033 Україна

Контактна інформація:
Любов Марголіна, менеджер проекту
LMargolina@eurasia.kiev.ua

Критерії вибору постачальника:
Оцінка цінових пропозицій буде здійснюватися тендерним комітетом, базуючись на критеріях ціни, попереднього досвіду заявника, термінів виконання та вимог щодо передоплати.
Цінові пропозиції, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.
Учасники конкурсу будуть повідомлені ел.поштою про його результати до 25 березня 2019 року.

Фонд Східна Європа

***

Додаток 1

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на закупівлю/тендері

Предмет закупівлі: _______________________________________________________________
Найменування товару, вид робіт чи послуг
Дата заявки _____________________

Учасник _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(повна назва, код ЄДРПОУ, адреса фактичного знаходження)
Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами проведення тендеру та переліком необхідної конкурсної документації, направляю Вам необхідні документи для участі в конкурсі на виконання (продаж) _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
У разі перемоги, зобов’язуємось виконати роботи (поставити товари), що зазначені в документації, до «___» __________ 20 __ року.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї заявки протягом ___ робочих днів після останньої дати (дня) проведення конкурсу, встановленого Вами. Зобов’язуємося виконати умови, викладені в нашій тендерній пропозиції.
Ми погоджуємося з Вашим правом відхилити нашу або всі надіслані на конкурс заявки одностороннім порядком без пояснень і розуміємо, що Ви не обмежені у виборі будь-якої іншої пропозиції від учасників конкурсу з більш вигідними для Вас умовами.
Відповідальний за участь у конкурсі ________________________________________________.
Телефон _______________________________________________________________________.
E-mail__________________________________________________________________________.
До Заявки додаються (перелік):
________________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________________.
Підпис повноважного представника організації-претендента

М.П.

***

Додаток 2

Заявка на участь у конкурсі
(зазначається предмет закупівлі)
1. Відомості про виконавця

№ з/п Вимоги Для заповнення
Повне найменування учасника
Ідентифікаційний код учасника у реєстрі ЄДР
Види економічної діяльності учасника (першим має бути зазначено основний вид діяльності)
Місцезнаходження: юридична адреса
Місцезнаходження: фактична адреса
(якщо відрізняється від юридичної)
Банківські реквізити учасника для укладання договору

2. Опис досвіду виконання аналогічних проектів та відгуки
(зазначається інформація про досвід виконання аналогічних проектів, при можливості надаються інтернет посилання на проекти у мережі Інтернет, зазначається інформація про наявність відгуків про виконані проекти із контактами організації/особи що надала відгук, копії відгуків додаються до заявки)

3. Опис команди що буде працювати над проектом
(зазначається перелік та структура команди, що буде працювати над виконанням поставлених задач, до заявки додаються резюме у довільній формі)

4. Опис запропонованої реалізації проекту
(зазначається як саме пропонується реалізувати проект, включаючи пропозиції щодо використання певних технологій, платформ, фреймворків, тощо та особливості реалізації)

5. Перелік та вартість етапів

№ Етапу Тривалість, днів Найменування етапу Вартість робіт, грн.

6. Загальна вартість та порядок оплати
(зазначається загальна вартість проекту та порядок оплати, до заявки може бути додано деталізований розрахунок вартості робіт)

7. Загальна тривалість виконання робіт
(зазначається загальна тривалість проекту)

8. Супровід та гарантійне обслуговування
(зазначаються умови технічного супроводу та гарантійного та післягарантійного обслуговування)

memory usage: 55.68mb real memory: 14.25mb