Мета дослідження

З’ясувати, наскільки ефективно впровадження публічних електронних послуг в Україні, зменшує корупційні ризики, впливає на економіку країни, а також покращує інвестиційну привабливість держави.

Завдання дослідження:

 1. Підготувати вичерпну аналітичну інформацію щодо антикорупційного та економічного ефекту від впровадження наступних електронних послуг/сервісів, які надаються в Україні бізнесу та громадянам:

 

 1. Реєстрація, внесення змін та припинення фізичної особи-підприємця.
 2. Призначення допомоги при народженні дитини.
 3. Надання довідки про несудимість.
 4. Повідомлення про початок будівельних робіт. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації.
 5. Декларація відповідності вимогам протипожежної безпеки. Ліцензія на провадження протипожежної діяльності.
 6. Видача ліцензій на послуги з автоперевезень пасажирів та вантажів (розширення, звуження, анулювання). Повідомлення про зміну даних перевізника.
 7. Дозвіл на спеціальне водокористування.

 

2. Оцінити очікувану антикорупційну та економічну цінність електронних послуг/сервісів в Україні на прикладі Digital Economy and Society Index.

Методологія

Успішний кандидат має запропонувати методологію, що базується на глибокому розумінні ситуації у сфері електронних публічних послуг/сервісів. Методологія може бути адаптована під час дослідження після консультацій з замовником.

Пропонуємо розглянути такі методи проведення дослідження (перелік не є вичерпним):

 • Огляд літератури та глобальних індексів для України з використанням наявних даних про боротьбу з корупцією та електронне урядування з зовнішніх джерел, таких як Світовий банк та Transparency International. (Digital Economy and Society Index, Digital Economy and Society Index Report (provided below),  TI Corruption Perception Index, World Bank Worldwide Governance Indicators, Index of Public Integrity, WEF Global Competitiveness Report, World Bank Doing Business, E-Government Survey & E-Participation Index);
 • онлайн-опитування користувачів електронних послуг (для порівняння досвіду використання онлайн та офлайн послуг за критеріями: ціна (офіційна/неофіційна), час витрачений на оформлення, зручність тощо);
 • аналіз статистичних даних з використання електронних послуг для визначення тенденцій використання послуг та задоволеності наявними електронними послугами (соц\бізнес послуги, сфера, стать+вік+місто/село користувачів, громадяни/бізнес);
 • фокус-групи з представниками бізнесу (та, ймовірно, експертні опитування) для визначення впливу електронних послуг на легкість ведення бізнесу та інвестиційну привабливість (наявний і потенційний);
 • case studies впливу електронних послуг на зменшення рівня корупції в Україні.

Очікувані результати

Окремі звіти по кожній електронній послузі, а також узагальнений звіт дослідження зі зведеною інформацією про аналіз всіх електронних послуг, українською та англійською мовами.

Бенефіціаром дослідження є Державне агентство з питань електронного урядування. Напрацювання дослідження будуть представлені широкій аудиторії. Успішний кандидат погоджується з відкритим ліцензуванням кінцевого продукту, а також даних і методологій, що лежать в його основі.

Критерії відбору

 • досвід виконання аналогічних завдань;
 • якість запропонованої методології;
 • ціна та порядок оплати;
 • термін виконання завдання.

Порядок подання пропозицій

Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності).

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua.

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, а також Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводитиме оплату за товари без врахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути надіслані в паперовому вигляді на адресу Фонду Східна Європа не пізніше 18:00 10 березня 2019 року.

Адреса: Фонд Східна Європа

вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508

Київ, 01032 Україна

Додаток 1. Першоджерела

eGovernment Benchmark Framework 2012 – 2015

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/eGovernment%20Benchmarking%20method%20paper%20published%20version_0.pdf

Digital Economy and Society Index. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Digital Public Services. Digital Economy & Society Index Report 2018. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/5_desi_report_digital_public_services_B5DBE542-FE46-3733-83C673BB18061EE4_52244.pdf

Digital Economy and Society Index Visualizations. https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations

THE ROLE OF E-GOVERNMENT IN MITIGATING CORRUPTION  https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/67932/Linhartov%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

The impact of eGovernment on Anti-Corruption Control http://martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/Capstone_Projects/Capstones_2017/Lee.pdf

A Model for Impact of E-Government on Corruption: Exploring Theoretical Foundations https://www.researchgate.net/publication/228369790_A_Model_for_Impact_of_E-Government_on_Corruption_Exploring_Theoretical_Foundations

eGovernment and its ability to reduce corruption.  The case of Estonia http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5425282&fileOId=5425287

Додаток 2.

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на закупівлю/тендері

Предмет закупівлі: дослідження антикорупційного та економічного потенціалу впровадження публічних електронних послуг в Україні

Дата заявки   _____________________

Учасник_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(повна назва, код ЄДРПОУ, адреса фактичного знаходження)

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами проведення тендеру та переліком необхідної конкурсної документації, направляю Вам необхідні документи для участі в конкурсі на виконання (продаж) _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

У разі перемоги, зобов’язуємось виконати роботи (поставити товари), що зазначені в документації, до  «___»  __________ 2019 року.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї заявки протягом ___ робочих днів після останньої дати (дня) проведення конкурсу, встановленого Вами. Зобов’язуємося виконати умови, викладені в нашій тендерній пропозиції.

Ми погоджуємося з Вашим правом відхилити нашу або всі надіслані на конкурс заявки одностороннім порядком без пояснень і розуміємо, що Ви не обмежені у виборі будь-якої іншої пропозиції від учасників конкурсу з більш вигідними для Вас умовами.

Відповідальний за участь у конкурсі _______________________________________________.

Телефон _______________________________________________________________________.

E-mail_________________________________________________________________________.

До Заявки додаються (перелік):

______________________________________________________________________________.

______________________________________________________________________________.

Підпис повноважного представника організації-претендента

М.П.

 1. Відомості про виконавця

 

№ з/п Вимоги Для заповнення
Повне найменування учасника
Ідентифікаційний код учасника у реєстрі ЄДР
Види економічної діяльності учасника (першим має бути зазначено основний вид діяльності)
Місцезнаходження: юридична адреса
Місцезнаходження: фактична адреса
(якщо відрізняється від юридичної)
Банківські реквізити учасника для укладання договору

 

 1. Опис досвіду виконання аналогічних проектів та відгуки

(зазначається інформація про досвід виконання аналогічних проектів, при можливості надаються інтернет посилання на проекти у мережі Інтернет, зазначається інформація про наявність відгуків про виконані проекти із контактами організації/особи що надала відгук, копії відгуків додаються до заявки)

 1. Опис команди що буде працювати над проектом

(зазначається перелік та структура команди, що буде працювати над виконанням поставлених задач, до заявки додаються резюме у довільній формі)

 1. Опис запропонованої методології реалізації проекту

(детальний опис методології проведення дослідження)

 1. Перелік та вартість етапів
№ Етапу Тривалість, днів Найменування етапу Вартість робіт, грн.
 1. Загальна вартість та порядок оплати

(зазначається загальна вартість проекту та порядок оплати, до заявки може бути додано деталізований розрахунок вартості робіт)

 1. Загальна тривалість виконання робіт

(зазначається загальна тривалість проекту)

Фонд Східна Європа