З метою допомоги Уряду України з оцінкою рівня інтероперабельності та його впливу на систему надання публічних електронних послуг/сервісів, проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” (TAPAS) оголошує конкурс на надання послуг з проведення оцінки рівня інтероперабельності в Україні. Проект “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах” надає підтримку уряду України в боротьбі з корупцією в ключових сферах державного управління та послуг, таких як електронні публічні закупівлі, відкриті дані та електронні сервіси.

Запровадження системи електронної взаємодії (системи інтероперабельності) публічних реєстрів – важлива умова якісної системи надання електронних послуг та сервісів. Саме електронні взаємодії між реєстрами впорядковують державні дані і оптимізують роботу не лише органів влади, а й спрощують життя громадянам та надають додаткові інструменти для розвитку бізнесу, що веде до економічного зростання, прозорості державного управління та зниження рівня корупції. Система інтероперабельності державних реєстрів дозволить побудувати стійкий фундамент для запровадження якісних електронних послуг, що позбавляє людей необхідності звертатися до органів влади за отриманням численних довідок.

1. Мета дослідження

Оцінити стан інтероперабельності в Україні, визначити її сильні сторони та можливі недоліки, а також побудувати модель зрілості інтероперабельності в Україні.

2. Завдання

  • Оцінити рівень інтероперабельності в Україні за методологією базового опитувальника EIF (в додатку) на основі 12 принципів та 47 рекомендацій, розроблених The National Interoperability Framework Observatory (NIFO)
  • Оцінити рівень інтероперабельності в Україні, базуючись на 84 індикаторах (кількісних та якісних), що, своєю чергою, побудовані на принципах та рекомендаціях, розроблених NIFO

3. Сутність завдання

 • Задля збору інформації для заповнення опитувальника та формування відповідей щодо індикаторів провести серію консультацій/інтверв’ю тощо з відповідними експертами та представниками органів влади, що працюють у сфері інтероперабельності та електронного урядування.
 • Зібрати інформацію та провести аналітичну оцінку відповідних показників.
 • Підготувати варіант заповненого опитувальника та індикаторів з відповідями англійською та українською мовами та погодити його з ключовими стейкхолдерами (Державне агентство з питань електронного урядування).
 • Після погодження та доопрацювання підготувати фінальні опитувальники англійською та українською мовами.
 1. Методологія оцінки

Успішний кандидат повинен мати глибокі знання з питань інтероперабельності та бути обізнаним щодо оцінки стану інтероперабельності країн ЄС, що проводиться ISA2 Program на основі методології, розробленої NIFO. Сама методологія додається:

 • опитування за методологією NIFO – EIF baseline survey questionnaire (базується на 12 принципах та 47 рекомендаціях) – ТУТ
 • індикатори стану розвитку інтероперабельності (84 індикатори) за кількісними та якісними показниками – ТУТ.
 • Першоджерела наведені у Додатку 1.

Індикатори та опитувальник можуть бути частково адаптовані та/або змінені залежно від потреб.

 1. Очікувані результати

Заповнені опитувальники та сформовані відповіді на основі індикаторів (у додатку) англійською та українською мовою. Хороший рівень англійської мови є необхідною передумовою для успішних кандидатів для розгляду пропозицій. Робота має бути виконана упродовж 4 місяців від дати підписання угоди.

 1. Подальше використання дослідження (хто є бенефіціаром, користувачем тощо)

Бенефіціаром дослідження є Державне агентство з питань електронного урядування. Напрацювання дослідження у формі звіту будуть представлені широкій аудиторії. Найважливіші меседжі, представлені на базі звіту, будуть використані для висвітлення іміджу країни з погляду цифрового розвитку. Успішний кандидат погоджується з відкритим ліцензуванням кінцевого продукту, а також має бути готовий до можливих доопрацювань після фінального затвердження.

Окрім того, звіт на основі оцінки буде надісланий ISA2 Program для подальшої публікації в розрізі щорічного звіту про стан інтероперабельності країн-членів ЄС.

Критерії відбору

 • досвід виконання аналогічних завдань;
 • ціна та порядок оплати;
 • термін виконання завдання.

Заявка має включати:

 • Мотиваційний лист заявника, який включає опис досвіду з реалізації подібних проектів;
 • Резюме заявника та/або експертів/консультантів, які будуть залучені;
 • Загальну вартість послуг відповідно до зазначених умов та Терміни надання послуги

Терміни та адреса подання заявок

Заявки необхідно надіслати на електронну адресу yzaplavna@eef.org.ua до 18:00 год. 15 березня 2019 року.

Просимо звернути увагу, що у разі роботи з платниками ПДВ, Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводитиме оплату за товари без врахування ПДВ. Рекомендується отримати додаткову інформацію щодо реалізації такого права до моменту підписання контракту.

Додаток 1.  Першоджерела
1. The National Interoperability Framework Observatory
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/nifo_en
2. New European Interoperability Framework
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf
3. Interoperability state of play
https://joinup.ec.europa.eu/collection/national-interoperability-framework-observatory-nifo/interoperability-state-play
4. eGovernment Factsheets and Infographics
https://joinup.ec.europa.eu/collection/national-interoperability-framework-observatory-nifo/egovernment-factsheets-and-infographics
5. Interoperability factsheets summarising the interoperability activities of over 30 European countries.
6. Report on interoperability governance models https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2018-04/SC439_D03.01%20Interoperability%20governance%20models%20v3.00.pdf
7. Report on the state of play on interoperability 2015 https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/2015-report-on-state-of-play-of-interoperability.pdf
8. European Interoperability Timeline
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/docs/publications/european_interoperability_timeline.pdf
9. Interoperability in Europe. Lessons learned
https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/561_keynote_1_interoperability_in_europe.pdf
10. eGovernemnt Benchmark 2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-study-egovernment-services-europe-improving-cross-border-availability-services
11. Guidelines on Interoperability Assessment
http://stopandgoproject.eu/wp-content/uploads/2017/04/WP3_STOPandGO_D3.2_Guidelines-on-interoperability-assessment-for-deployments_v2.0.pdf
12. Interoperability Quick Assessment Excel Tool
https://joinup.ec.europa.eu/document/interoperability-quick-assessment-toolkit
13. eGovernment Benchmark Framework 2012 – 2015
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/eGovernment%20Benchmarking%20method%20paper%20published%20version_0.pdf
14. Digital Economy and Society Index.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
15. Digital Public Services. Digital Economy & Society Index Report 2018.
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/5_desi_report_digital_public_services_B5DBE542-FE46-3733-83C673BB18061EE4_52244.pdf
16. Digital Economy and Society Index Visualizations.
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
17. EIF baseline survey questionnaire
https://docs.google.com/document/d/1rFrs7ZuhUG8tzhMebXwSEoBsW9AEoYu7SnyCJhTb0ig/edit?usp=sharing
18.Indicators for Interoperability Benchmarking
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3i_6e0cGLQU3FlOrk_ccz_rbcvCa06j15YSYZm_zBg/edit?usp=sharing

Фонд Східна Європа