Проект «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства» реалізується Фондом Східна Європа (ФСЄ) та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу. Метою проекту, який розпочався в вересні 2016 р., є залучення широких кіл громадськості, ЗМІ, організацій громадянського суспільства (ОГС) до процесів моніторингу публічних фінансів та формування державного та місцевих бюджетів. В рамках проекту проводяться аналітичні дослідження та розробляються рекомендації для органів місцевого самоврядування та уряду України з питань підвищення прозорості бюджетного процесу та залучення громадськості, здійснюються заходи з підвищення компетенцій громадських організацій в сфері публічних фінансів, створюються інноваційні IT рішення для інформування та участі громадян. Проект також працює з журналістами та мас-медіа з метою спільного планування та проведення інформаційних кампаній для донесення складної економічної інформації до аудиторії у простій та зрозумілій формі.

Докладно про умови конкурсу тут

Одним з компонентів проекту є конкурс малих грантів для організацій громадянського суспільства. В рамках цього компоненту надаватиметься фінансова підтримка для реалізації кампаній громадського представництва на тему бюджетної прозорості, залучення та участі громадян, розробки кращих практик для забезпечення підзвітності публічних коштів тощо. Грантова підтримка також матиме на меті підвищення спроможності та активізацію ОГС у сфері моніторингу публічних фінансів та залучення широкого кола активних громадян до участі у даному процесі.

Загальними завданнями цього конкурсу є:

  • підвищення прозорості бюджетів різного рівня, зокрема, сприяння створенню ефективних процедур громадської участі у формуванні бюджетів та моніторингу їх виконання;
  • підвищення обізнаності громадськості про бюджетний процес, планування та управління бюджетами різного рівня;
  • підвищення спроможності місцевих ОГС у питаннях формування бюджетів та моніторингу використання бюджетних коштів;
  • розробка кращих практик для забезпечення підзвітності публічних коштів, їх широке поширення та застосування.

Останній термін подачі заявок – 12 квітня 2017 р.

 

memory usage: 57.32mb real memory: 16.25mb