Фонд Східна Європа  та Кам′янка-Бузька міська рада  оголошують конкурс на закупівлю робіт з розроблення проєктної документації облаштування окремо розташованої модульної котельні з тепловою мережею,  яка опалює ДНЗ №4 та ДНЗ №5  у м. Кам′янка-Бузька, Львівської області.

Цей конкурс проводиться в рамках проекту «Підвищення показників мікроклімату та енергоефективності у дитячій лікарні Охматдит у Львові на 65 тис. дітей та дитячому садку для 190 дітей у місті Кам’янка-Бузька, Україна», що впроваджується  Фондом Східна Європа спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, за сприяння Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.

Адрес об′єкта (котельні): Львівська обл., м. Кам′янка-Бузька, вул. Героїв Небесної Сотні, 49.

Назва об′єкта:  котельня з тепловою мережею, яка опалює ДНЗ №4 та ДНЗ №5.

Проєкт завдання на проєктування наведено в Додатку №1.

Для участі в конкурсі потрібно надати наступний пакет документів (конкурсна пропозиція):

 1. Лист-заявка на участь в конкурсі.
 2. Цінова пропозиція за взірцем, що наведено у Додатку №2.
 3. Витяг або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 4. Для фізичних осіб-підприємців: копія паспорту фізичної особи-підприємця та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
 5. Відомості щодо сплати податків та зборів:
 • Для платників ПДВ: копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ.
 • Для платників єдиного податку: копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку.

У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього вищевказаних документів.

 1. Копії документів[1], що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури щодо підпису документів конкурсної пропозиції.
 2. Копії дозвільних документів на виконання проєктної документації (копія кваліфікаційного сертифіката проєктувальника/-ів).
 3. Перелік виконаних подібних проєктних документацій. Інформація повинна відповідати періоду з 2015 до теперішнього часу (вказати не більше 7-ми проєктів) у форматі наведеному в таблиці 1.
 4. Інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання роботи, у форматі наведеному в таблиці 2. Надана інформація підтверджується копіями документів про освіту та\або підвищення кваліфікації працівників.

Таблиця 1

№ п/п Назва проєктної документації

 

Замовник

(назва організації, яка замовляла розроблення проєктної документації)

Контактна особа замовника (ПІБ, посада, номер телефону) Період виконання проєктної документації

(місяці, рік)

Чи реалізовано рішення з проєктної документації?

(так/ні/частково)

Таблиця 2

п/п Посада

/спецальність

Прізвище, ініціали Розділи, які проєктує Загальний стаж роботи у проєктуванні (років) Досвід роботи на цій посаді (років)
         

Конкурсна пропозиція повинна містити всі витрати учасника, необхідні для якісного виконання проєктної документації, включно з витратами під час виконання робіт на виїзд до об′єкта.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни конкурсу чи визнання його такими, що не відбувся).

До вартості конкурсної пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування конкурсної пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.

Конкурсна пропозиція (пакет документів) подається у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за умови використання).

На конверті повинно бути зазначено:

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення;
 • повне найменування заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Конкурсні пропозиції мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше 18.00

06 листопада 2019 р. на адресу:

Фонд Східна Європа

вул. Саксаганського 83, 3 поверх

Київ, 01033 Україна

Контактна інформація:

Віра Недзведська, менеджер проєкту

vnedzvedska@eef.org.ua

Олег Масняк, технічний консультант Фонду Східна Європа

тел.: +(380 50) 430 48 23

Критерії вибору виконавця:

Оцінка конкурсних пропозицій буде здійснюватися конкурсним комітетом базуючись на критеріях ціни, досвіду заявника і терміну виконання.

Конкурсні пропозиції, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Учасники конкурсу будуть письмово повідомлені про його результати до 30 листопада 2019 року.

ДОДАТОК № 1

Проєкт

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

облаштування окремо розташованої модульної котельні з тепловою мережею,

яка опалює ДНЗ №4 та ДНЗ №5 у м. Кам′янка-Бузька, Львівської області

Найменування основних даних та вимог Характеристики даних і вимог
1 2
1.         Інформація про об’єкт  
1.1.   Назва об’єкта котельня з тепловою мережею, яка опалює ДНЗ №4 та ДНЗ №5
1.2.   Місцезнаходження об’єкта Львівська область, м. Кам′янка-Бузька
2.         Інформація про замовника
2.1.   Назва замовника Кам′янка-Бузька міська рада
2.2.   Юридична та фактична адреса 80400, Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька,

вул. Шевченка, 2

тел.: 03254-24596

3.         Джерело фінансування МБО «Фонд Східна Європа»
4.         Стадійність проєктування Одна стадія – «Робочий проєкт»
5.         Потужність, характеристика об’єкта, технічні вимоги до його виконання –        Орієнтовна потужність котельні: 200 кВт.

–        Орієнтовна довжина теплової мережі: 115 м.

–        Кількість споживачів: 2 шт. (ДНЗ №4 та ДНЗ №5).

–        Теплове навантаження споживачів: 156 кВт.

6.         Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об′єкта 1.      Облаштування окремо розташованої модульної котельні на природному газі з димовою трубою.

2.      Облаштування системи автоматичного регулювання котельні з врахуванням систем регулювання у споживачів.

3.      Облаштування системи водопідготовлення для системи теплопостачання.

4.      Облаштування теплової мережі від котельні до ДНЗ №4 та ДНЗ №5 з попередньо ізольованих труб.

5.      Встановлення системи віддаленого керування та моніторингу споживання енергоресурсів.

6.      Обладнання вибране генеральним проєктувальником повинно погоджуватися та затверджуватися із представником замовника.

7.      Всі технічні та конструктивні рішення вибрані генеральним проєктувальником повинні погоджуватися та затверджуватися із представником замовника.

8.      На етапі будівельно-монтажних робіт автори проєктної документації повинні здійснювати авторський нагляд, який буде регламентуватися окремим договором.

9.      Під час розроблення технічних рішень приймати до уваги Звіт з енергетичного аудиту.

7.         Установлений строк експлуатації 20 років
8.         Якість робіт Проєктна документація має відповідати положенням чинного законодавства України, вимогам будівельних норм та нормативних документів.

За позитивне проведення державної експертизи проєктної документації відповідає генеральний проєктувальник.

9.         Якість матеріалів Матеріали зазначені в проєктній документації мають відповідати нормам, стандартам, якісним показникам і технічним вимогам, що встановлені чинними нормативними актами, і підтверджуватися сертифікатами якості та / або технічними паспортами, іншими документами, що підтверджують їх якісні характеристики.
10.     Вимоги до режиму безпеки та охороні праці Згідно з вимогами ДБН по охороні праці та чинного законодавства України.
11.     Вказівки про кількість екземплярів проєктної документації 4 примірники на паперовому носієві та один примірник на електронному носієві

 

12.     Термін початку і закінчення будівництва Початок – листопад 2019  року.

Закінчення – грудень 2019 року.

ДОДАТОК № 2

На фірмовому бланку підприємства

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

на розроблення проєктної документації облаштування окремо розташованої модульної котельні з тепловою мережею, яка опалює ДНЗ №4 та ДНЗ №5 у м. Кам′янка-Бузька, Львівської області

Уважно вивчивши Конкурсну документацію та Завдання на проєктування, цим погоджуємось з їх умовами та вимогами і подаємо свою цінову пропозицію на розроблення проєктної документації.

Повне найменування Учасника – суб’єкта підприємницької діяльності
Ідентифікаційний код – ЄДРПОУ
Поштова адреса (місце знаходження)
Юридична адреса
Телефон, факс
e-mail
Особа, уповноважена підписувати договір (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон)  

 

Вартість робіт[2], грн.                                з/без ПДВ
Побажання щодо суми авансового платежу[3], грн.
Термін виконання робіт  (в календарних днях)

Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі цінові пропозиції та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 60-ти  робочих днів з дати її подання.

Ми зобов’язуємося укласти договір про виконання робіт не пізніше ніж через 5-ть робочих днів з дня прийняття рішення Замовником про намір укласти договір.

_______________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за умови використання)

[1] Повноваження щодо підпису документів підтверджуються одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою (за умови використання) заявника: копія установчого договору, виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника заявника або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи заявника на підписання документів.

[2] Загальна вартість робіт включає всі податки та збори, які сплачуються Учасником згідно чинного законодавства України. У разі надання пропозиції Учасником що не є платником ПДВ, така пропозиція надається без врахування ПДВ та в рядку «Вартість робіт, грн» зазначається вартість пропозиції без ПДВ.

[3] Не може перевищувати 50 % від вказаної вартості робіт.

Фонд Східна Європа

memory usage: 57.14mb real memory: 26.25mb