Фонд Східна Європа та Швейцарсько-українська Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) оголошує конкурс на надання послуг з модернізації програмного забезпечення, що є складовою Платформи управління електронними послугами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”, в частині модернізації електронної послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб віком від 14 років.

Програма EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян, та сприяння соціальним інноваціям в Україні.

У межах реалізації електронної послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб віком від 14 років, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі», виникла необхідність в модернізації окремих елементів функціоналу зазначеної електронної послуги, а саме:

  • забезпечення включення відомостей про військовозобов’язаних, призовників та резервістів до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • забезпечення оновлення інтеграції з відомчою інформаційною системою ДМС для отримання даних про поточне місце проживання заявника;
  • забезпечення оновлення інтеграції з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно в частині отримання структурованої адреси житла за майбутнім місцем проживання заявника.

У зв’язку з цим оголошується тендер на модернізацію програмного забезпечення, що є складовою Платформи управління електронними послугами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”, в частині модернізації електронної послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб віком від 14 років.

Основне завдання: модернізація програмного забезпечення, що є складовою Платформи управління електронними послугами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”, в частині модернізації електронної послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб віком від 14 років, відповідно до Технічних вимог.

Вимоги до виконавця:

  • досвід розробки програмного забезпечення не менше 2 років;
  • досвід створення щонайменше двох систем аналогічної складності.

Критерії відбору:

  • ціна;
  • термін виконання завдання;
  • досвід виконання аналогічних завдань.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми (посилання під заголовком оголошення), підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

  • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua.

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що  вищевказана закупівля є операцією, що підлягає звільненню від податку на додану вартість відповідно до підпункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України (операції з придбання товарів, робіт, послуг, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги). Відповідно із зазначеним, всі розрахунки проводитимуться за ціною «без ПДВ».

Терміни та адреса подання заявок:

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа не пізніше 01 жовтня 2021 року.

Адреса: Програма EGAP, Фонд Східна Європа вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508 Київ, 01032 Україна

Контактна інформація:

Марія Соколова, спеціаліст з фінансових та адміністративних питань Програми EGAP tender@egap.in.ua

Додаток: Технічні вимоги

Шаблон заявки-на-участь-у-конкурсі

memory usage: 57.11mb real memory: 22.25mb