Фонд Східна Європа в рамках виконання програми USAID «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» шукає аналітика бізнес-процесів та експерта для проведення інвентаризації державних інформаційних ресурсів, збору та впорядкування даних

 

Аналітик бізнес-процесів

Мета роботи: Вивчення існуючих бізнес-процесів при наданні адміністративних послуг з метою їх подальшої оптимізації, надання пропозиції щодо оптимізації існуючих бізнес-процесів, формування концептуальних вимог щодо реалізації оптимізованих бізнес-процесів для їх використання під час подальшої розробки відповідних інформаційних систем.

Основні завдання:

 1. Проводити процедури обстеження існуючих бізнес-процесів при наданні адміністративних послуг.
 2. Створення карт з описом основних характеристик кожної послуги з урахуванням вимог нормативно-правової бази щодо надання послуг;
 3. Складати плани інтерв’ювання та переліки ресурсів, необхідних для проведення моделювання нових бізнес-процесів;
 4. Здійснювати моделювання, проводити аналіз та оптимізацію бізнес-процесів з використанням прийнятих в проекті інструментальних засобів моделювання (MindManager, Visual Paradigm інш.);
 5. Надавати візуалізований опис оптимізованих бізнес-процесів у вигляді блок-схем;
 6. Проводити формалізацію послуг в одній з нотацій для опису поточного бізнес-процесу;
 7. Розробляти пропозицій щодо оптимізації порядку надання послуг та рекомендацій щодо їх впровадження, в тому числі необхідних змін до законодавства, порядків їх надання;
 8. Розробляти структуру критеріїв оцінки ефективності модельованих бізнес-процесів і функцій;
 9. Здійснювати підготовку оптимізованих бізнес-процесів і зміни організаційної структури;
 10. Брати активну участь в розробці технічних завдань на створення нових інформаційних систем, модернізації існуючих інформаційних систем, що забезпечують (будуть забезпечувати) реалізацію оптимізовані бізнес-процеси;
 11. Проводити моніторинг доступних джерел інформації про існуючі методики обстеження та оптимізації бізнес-процесів для визначення недоліків методик, з метою оптимізації методологій використовуваних в проекті;
 12. Дотримання планових термінів і інших умов виконання покладених на нього в проекті;
 13. Своєчасно надавати достовірну інформацію щодо аналізу з організації бізнес-процесів та їх оптимізації;
 14. Проводити презентацію результатів роботи по оптимізації бізнес-процесів;
 15. Надавати рекомендації по впровадженню нових технологій оптимізації бізнес-процесів;
 16. Формувати проміжні та загальний аналітичні звіти після проведення аналізу існуючих бізнес-процесів та їх оптимізації у вигляді аналітичних таблиць і текстових коментарів.

Очікувані результати роботи експерта:

 1. Проаналізовані існуючі бізнес-процеси при наданні адміністративних послуг.
 2. Підготовлені рекомендації щодо оптимізації існуючих бізнес-процеси при наданні адміністративних послуг;
 3. Надані вимоги щодо концепції побудови інформаційних систем, що забезпечуватимуть реалізацію оптимізованих бізнес-процесів при наданні адміністративних послуг;
 4. Підготовлені проміжні та загальний аналітичні звіти на всіх етапах виконання робіт українською та англійською мовами.

Вимоги до кваліфікації експерта: Вища технічна освіта, досвід роботи за відповідним напрямком на менш 3 років.

Глибокі знання процесів надання адміністративних послуг та нормативно-правовї бази, що регламентує їх надання.

Досвід у користування спеціальним програмним забезпеченням для моделювання бізнес-процесів.

Тривалість роботи експерта: 6 місяців, 100% зайнятість.

Для участі у конкурсі необхідно надати мотиваційний лист з описом реалізованих аналогічних ініціатив та резюме. В мотиваційному листі необхідно зазначити бажаний гонорар за місяць роботи.

Заявки прохання надсилати до 26 березня 2017 року на адресу: pradchenko@eef.org.ua з відміткою «Бізнес-аналітик».

Контактна інформація:

Павло Радченко, операційний менеджер проекту Фонду Східна Європа

тел./факс: +(380 44) 206 0448, pradchenko@eef.org.ua

Інформація про переможця тендеру буде оголошена не пізніше 31 березня 2017 року.

 

Експерт для проведення інвентаризації державних інформаційних ресурсів, збору та впорядкування даних, необхідних для організації їх подальшої електронної взаємодії органів державної влади.

Мета роботи експерта: інвентаризація державних інформаційних ресурсів.

Основні завдання:

 1. Проведення аналізу нормативних документів, що забезпечують функціонування базових державних електронних інформаційних ресурсів.
 2. Проведення збору даних про державні інформаційні системи, реєстри та ресурси, які задіяні, або можуть бути задіяні у наданні адміністративних послуг населенню.
 3. Підготовка запитів до органів державної влади (власників інформаційних систем), обробка та структуризація відповідей.
 4. Організація спільних заходів щодо збору інформації з Державним Агентством з питань електронного урядування, виїзд до державних органів, проведення опитувань.
 5. Інвентаризація інформації про державні реєстри за наступними напрямками:
 • Призначення та нормативне забезпечення.
 • Права доступу та користувачі.
 • Наявні електронні взаємодії.
 • Технічна платформа та технології зберігання даних.
 • Якість та повнота даних в реєстрі.
 • Забезпечення безпеки даних в реєстрі.
 • Фінансове забезпечення функціонування реєстру.

Очікувані результати роботи експерта:

 1. Відповідно до існуючої методики повинно бути проведено збір даних та про 58 держреєстрів.
 2. Зібрана інформація про реєстри повинна бути впорядкована та належним чином внесена до спеціалізованої бази даних.

Вимоги до кваліфікації: Вища освіта у галузі інформаційних технологій, досвід роботи за відповідним напрямком на менш 2 років.

Тривалість роботи експерта: 8 місяців, 100% зайнятість.

Для участі у конкурсі необхідно надати мотиваційний лист з описом реалізованих аналогічних ініціатив та резюме. В мотиваційному листі необхідно зазначити бажаний гонорар за місяць роботи.

Заявки прохання надсилати до 26 березня 2017 року на адресу: pradchenko@eef.org.ua з відміткою «Інвентаризація».

Контактна інформація:

Павло Радченко, операційний менеджер проекту Фонду Східна Європа

тел./факс: +(380 44) 206 0448, pradchenko@eef.org.ua

Інформація про переможця тендеру буде оголошена не пізніше 31 березня 2017 року.