Етична політика

Фонд Східна Європа приймає рішення і працює згідно з високими етичними принципами та стандартами, запобігаючи виникненню конфліктів інтересів при прийнятті рішень.

ФСЄ втілює програми і надає благодійну допомогу партнерам/отримувачам допомоги, базуючись на якості наданої ними проектної документації. Працівники ФСЄ зобов’язані забезпечити отримувачам/шукачам допомоги рівний доступ до інформації і консультацій, згідно з правилами і пріоритетними напрямками діяльності ФСЄ. Співробітникам ФСЄ, консультантам, членам Правління та членам Ради Експертівзабороняється приймати подарунки (у грошовому чи іншому виді), які можуть сприяти наданню переваги в процесі прийняття рішень. Грантошукачі, які пропонують подарунки чи інші блага працівникам ФСЄ, консультантам, членам Правління чи членам Ради Експертів, відсторонюються від співпраці з ФСЄ і не можуть претендувати на партнерство з Фондом та отримання допомоги у майбутньому.

ФСЄ не може надавати матеріальну допомогу близьким родичам (включно з родинними зв’язками по одному з батьків) працівникам ФСЄ, консультантам, членам Ради Експертів чи юридичним особам, які контролюються, прямо чи опосередковано, співробітниками ФСЄ, консультантами, членами Правління, членами Ради Експертів чи їх близькими родичами. Близькими родичами прийнято вважати чоловіків/дружин, дідусів та бабусь, батьків, рідних братів чи сестер, а також їх чоловіків/дружин, дітей (включно із усиновленими) та їх чоловіків/дружин, онуків та їх чоловіків/дружин. ФСЄ не може надавати матеріальну допомогу колишнім співробітникам та колишнім членам Ради Експертів впродовж року після їх звільнення.

Розгляд заявок на отримання матеріальної допомоги, наданих іншими, не зазначеними вище, родичами працівників Фонду, консультантів, членів Ради Експертів чи контрольованих ними безпосередньо чи опосередковано, юридичними особами, базується на якості запропонованих ними проектів. При цьому члени Фонду, консультанти, члени Правління чи Ради Експертів зобов’язані повідомити про родинні зв’язки та відсторонитися від участі у процесі розгляду та прийняття рішення по заявці.

Про будь-які порушення цієї політики має бути повідомлено Фінансового директора ФСЄ для проведення розслідування і, у разі необхідності, дисциплінарного покарання. Фінансовий директор ФСЄ є працівником ФСЄ, який, у разі порушення етичної політики, звітується безпосередньо Президенту ФСЄ, а також Комітету з аудиту та фінансів Правління ФСЄ.