Етична політика

 

Цінності Фонду Східної Європи

Вплив – Ми віримо, що вплив Фонду Східна Європа на розвиток громад має бути стратегічним і вимірювальним щодо ключових показників, що випливають із навичок Фонду Східна Європа як лідера, каталізатора, соціального інвестора та захисника прогресу.

Доброчесність – Ми прагнемо до найвищих стандартів етичної поведінки у всьому, що ми робимо. Ми віримо, що чесність, прозорість та належне керування сприятимуть довірі до нашої роботи у бенефіціарів та зацікавлених сторін.

Повага – Ми поважаємо наших бенефіціарів, наших донорів, наших співробітників та організації, установи та компанії, з якими ми співпрацюємо, як партнерів у розвитку середовища та спільнот. Ми поважаємо різноманітність наших співробітників, наших партнерів та спільнот, в яких ми працюємо, без дискримінації, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігії, віку, інвалідності або політичної приналежності.

Політика співробітників Фонду Східної Європи

Фонд Східна Європа приймає рішення та діє відповідно до високих етичних стандартів, уникаючи конфлікту інтересів у процесі прийняття рішень.

Фонд Східна Європа впроваджує програми та надає благодійну допомогу партнерам та одержувачам на основі якості проектної документації, яку вони надають. Співробітники Фонду Східна Європа надаватимуть грантовим та контрактним заявникам та отримувачам допомоги рівний доступ до інформації та консультацій у відповідності до політики та програмних пріоритетів Фонду Східна Європа. Співробітникам, радникам та членам Правління Фонду Східна Європа не дозволяється приймати подарунки (грошові або в натуральній формі) для надання пільгового процесу розгляду гранту. Заявникам, які пропонують подарунки або послуги матеріальної цінності співробітникам Фонду, консультантам, членам Консультативної ради або членам Ради директорів в обмін на пільгові огляди грантів, забороняється розглядати майбутні та майбутні нагороди Фонду.

Крім того, Фонд Східна Європа має обмеження щодо надання грантів членам сім’ї. Члени сім’ї та подружжя співробітників Фонду, консультантів або членів Консультативної ради або суб’єктів, які контролюються, прямо чи опосередковано, співробітниками Фонду, консультантами, членами Консультативної ради, членами Ради директорів або їхніми вищезазначеними членами сім’ї, не мають права на будь-який Фонд Східної Європи фінансування. Визначення грантових запитів із залученням віддалених членів сім’ї, не перелічених вище, ґрунтується на достоїнствах, з відповідним працівником Фонду, членом Консультативної ради Консультанта або членом Ради директорів, розкриваючи відносини та звільняючись від процесу.

Про будь-які порушення цієї політики слід повідомляти безпосередньо фінансовому директору Фонду для проведення розслідувань та дисциплінарних заходів у відповідних випадках. Фінансовим директором є співробітник Фонду Східна Європа, який підпорядковується безпосередньо президенту Фонду Східна Європа та Комітету Ради директорів з питань фінансів та аудиту Фонду Східної Європи.

Політика Фонду Східної Європи щодо донорів та партнерів

Місія Фонду Східна Європа – мобілізувати державні та приватні ресурси для розвитку суспільства, соціального та економічного розвитку в Україні. Її робота з партнерами та донорами з державного, приватного та громадського секторів є професійною, прозорою та орієнтованою на партнерство.

Фонд Східна Європа не приймає кошти від організацій, установ, компаній, якщо існує неприйнятний ризик того, що донор може мати відношення до/ чи несе відповідальність за серйозні та систематичні порушення прав людини, такі як вбивство, катування, позбавлення волі, примусова праця, дитяча праця та інші форми експлуатація дітей, серйозний екологічний збиток, груба корупція або інші особливо серйозні та систематичні порушення фундаментальних етичних норм. З 2019 року, відповідно до рішення Ради директорів Фонду, Фонд не приймає фінансування від компаній-виробників алкогольних та тютюнових виробів.

Якщо виникають сумніви щодо конкретного донора, Рада директорів Фонду Східна Європа переглядає донора та приймає остаточне рішення.

Фонд Східна Європа не сприяє розвитку корпоративних донорів або продуктів або послуг партнерів у своїх проектах; однак імена та логотипи донорів можуть відображатися в матеріалах та презентаціях проекту. Донорські кошти інвестуються на програми та проекти розвитку місцевих громад.

Політика Фонду Східної Європи щодо довкілля, в якому Фонд працює

Фонд Східна Європа дотримується законів України і дотримується інституційних норм донорів, зберігаючи організаційну незалежність.

Як член Глобального Договору ООН Фонд Східна Європа дотримується Десяти принципів Глобального договору ООН.

Фонд Східна Європа намагається покращити стан навколишнього середовища в Україні та прагне мати позитивний вплив на навколишнє середовище у всіх своїх проектах. Фонд Східна Європа не буде залучений до проектів, безпосередньо шкідливих для навколишнього середовища, і якщо є можливість для сумнівів, слід зробити екологічний аналіз.

 

memory usage: 57.03mb real memory: 22.25mb